plenitude

listen to the pronunciation of plenitude
Englisch - Türkisch
bolluk
bolluk/tamlık
mebzuliyet
dolu oluş
çokluk
bütünlük
{i} tamlık
{i} bereket
dolgunluk
abundance
bolluk

Bolluk içinde yaşıyor. - She lives in abundance.

Bolluk zamanlarında kıtlık zamanlarını hatırla. - In times of abundance, remember the times of famine.

abundance
{i} refah, varlık ve rahatlık
abundance
(isim) bolluk, bereket, taşkınlık, servet, zenginlik; coşkunluk
abundance
{i} servet

Serveti nasıl dağıtacağın büyük bir sorundur. - How to distribute abundance is a great problem.

abundance
{i} taşkınlık
abundance
çok olma
abundance
varlık ve rahatlık
abundance
ganilik
abundance
çokluk
abundance
kesret
abundance
Servet, refah
abundance
{i} coşkunluk
abundance
bollu

Kitapta bir resim bolluğu var. - There is an abundance of pictures in the book.

Isıtıcı sular, mercan resiflerine zarar verir ve birçok deniz türünün verimini, bolluğunu ve üretkenliğini değiştirir. - Warmer waters harm coral reefs and alter the distribution, abundance, and productivity of many marine species.

Englisch - Englisch
fullness; completeness

loves and sorrows that are great are destroyed by their own plenitude.

an abundance; plenty; a full supply
abundance
{n} fulness, completeness, repletion
{i} abundance; fullness; completeness; majority; surplus
a full supply; "there was plenty of food for everyone"
Plenitude is a feeling that an experience is satisfying because it is full or complete. The music brought him a feeling of plenitude and freedom. = fullness, completeness
The quality or state of being full or complete; fullness; completeness; abundance; as, the plenitude of space or power
If there is a plenitude of something, there is a great quantity of it. What is the use of a book about interior design without a plenitude of pictures in color? = abundance
Animal fullness; repletion; plethora
plenitudes
plural of plenitude
plenitude

  Silbentrennung

  plen·i·tude

  Aussprache

  Etymologie

  [ 'ple-n&-"tüd, -"ty&uu ] (noun.) 15th century. Middle English plenitude, from Middle French or Latin; Middle French, from Latin plenitudo, from plenus.

  Wort des Tages

  dehort
Favoriten