failed

listen to the pronunciation of failed
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) başarısız

Hazırlık eksikliğinden sınavda başarısız oldu. - He failed in the examination for lack of preparation.

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

(Bilgisayar) başarısız oldu

Görünen o ki kız başarısız oldu. - She failed to appear.

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

arızalı
{f} başarısız ol

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

Görünen o ki kız başarısız oldu. - She failed to appear.

başaramadım
fail
başarısız olmak

Denememek başarısız olmaktır. - Not trying is failing.

Bazı girişimlerde, başarısız olmak bile şereflidir. - In some attempts, it is glorious even to fail.

failed his driving test
Onun sürüş testi başarısız
failed state
(Politika Siyaset) Başarısız devlet, aciz devlet
failed state
(Politika Siyaset) Egemenlik vasfını olması gerektiği şekilde yerine getiremeyen devlet
failed to extract updater
güncelleyiciyi çıkarma hatası
failed fuel element
(Nükleer Bilimler) (defected) kusurlu yakıt elemanı
failed element
(Nükleer Bilimler) hatalı eleman,kusurlu eleman
failed fuel element
(Nükleer Bilimler) hatalı yakıt elemanı
failed logons
(Bilgisayar) başarısız oturum açma
failed marriage
başarısız evlilik
failed packages
(Bilgisayar) başarısız paketler
failed rd
(Bilgisayar) başarısız rd
failed requests
(Bilgisayar) başarısız istekler
failed to index
(Bilgisayar) dizin oluşturma hatası
failed to open
(Bilgisayar) açılamayan
failed to save
(Bilgisayar) kaydedemedi
fail
başaramamak
fail
{i} zayıf not
fail
batmak
fail
ateş almamak
fail
{f} ihmal etmek
fail
arızalanmak
fail
{f} yapmamak
bind failed
(Bilgisayar) bağ başarısız oldu
command failed
(Bilgisayar) komut başarısız oldu
connect failed
(Bilgisayar) bağlantı başarısız
connection failed
(Bilgisayar) bağlantı koptu
delivery failed
(Bilgisayar) teslim başarısız
fail
düşmek
fail
inmek
fail
akim kalmak
fail
çuvallamak
fail
çökme
fail
sınıfta kalmak
fail
sınavda kalmak
fail
başarılı olamamak
fail
çöküş
fail
aksamak
fail
güçten düşmek
fail
çaktırmak
fail
yıkılmak
fail
akamete uğramak
fail
düşüş
fail
çakmak
fail
sınavda bırakmak
fail
(sınavda) kalmak
fail
(Bilgisayar) başarısız olma

Başarısız olman tuhaf. - It is strange that you should fail.

Başarısız olmanın nedeni yeterince sıkı çabalamamandır. - The reason why you failed is you did not try hard enough.

fail
foslamak
fail
yağmak
fail
yetmemek
fail
azalma
fail
iflas etmek
fail
kırık

Hatamdan dolayı annem hayal kırıklığına uğradı. - My mother was disappointed by my failure.

O, sınavda başarısız oldu ve ben büyük hayal kırıklığına uğradım. - She failed the examination and I was greatly disappointed.

fail
mutlaka

Yarın beni mutlaka ara. - Don't fail to call me tomorrow.

Yarın mutlaka geleceğim. - I will come tomorrow without fail.

fail
ölmek
fail
azalmak
fail
yetersiz olmak
fail
(Bilgisayar) hata

Hata için kim suçlanacak? - Who is to blame for the failure?

Hata için o suçlanacak. - He is to blame for the failure.

fail
bozulmak
import failed
(Bilgisayar) alım başarısız oldu
import failed
(Bilgisayar) alma işlemi başarısız
import failed
(Bilgisayar) alma başarısız oldu
receive failed
(Bilgisayar) alma başarısız
request failed
(Bilgisayar) istek başarısız oldu
fail
becerememek
fail
geçememek
fail
tükenmek
fail
kalmak

Acımasız rekabet karşısında, bizim iş hayatta kalmakta başarısız oldu. - In the face of ruthless competition, our business failed to survive.

Firmamız kıyasıya rekabete karşı hayatta kalmakta başarısız oldu. - Our company failed to survive against cutthroat competition.

fail
yetersiz kalmak
fail
başarısız ol

Ben çok şey denedim fakat yine de başarısız oldum. - I tried many things but failed after all.

Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım, - I tried to persuade Sam to give up his plan, only to fail.

fail
düş kırıklığına uğratmak
fail
(sınıfta) bırakmak
fail
güçsüzleşmek
fail
başarısızlık

Biz onların dükkanının bir başarısızlık olduğunu düşündük, fakat şimdi, zor günleri atlattılar ve hatta büyüdüler. - We thought their shop was a failure, but now they've gotten out from under and even expanded.

Onun projesi başarısızlıkla sona erdi. - His project ended in failure.

fail
beklenen sonucu verememek
delivery to the following recipients failed
Aşağıdaki alıcılara dağıtım başarısız oldu
Words failed him
Ne diyeceğini şaşırdı
auditing failed
(Bilgisayar) denetim başarısız
copy failed
(Bilgisayar) kopyalama başarısız
drawing failed
(Bilgisayar) çizim yapılamadı
driver failed
(Bilgisayar) sürücü hatası oluştu
fail
sınıfta bırakmak
fail
{f} boşa çıkarmak
fail
{f} suya düşmek
fail
başarısız ol,v.başarısız ol: n.başarısızlık
fail
{f} fiyasko ile sonuçlanmak
fail
zayıflamak
fail
{f} başarısızlığa uğramak
fail
{f} boşa çıkmak
fail
{f} başaramamak; becerememek. He failed to come. Gelmedi
fail
geçirmemek
fail
(Nükleer Bilimler) başarısız

O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı. - He tried to kill himself but it ended in failure.

Sınavda başarısız olarak hakettiğin cezayı gördün,sınava hiç çalışmadın. - It serves you right that you failed your exam. You didn't study for it at all.

fail
çıkmamak
fail
Hata Vermek
fail
{f} açmamak
fail
(isim) zayıf not
fail
{f} yapamamak
fail
kalmak geçememek
fail
kuvveti kesilmek
fail
{f} sınıfta kalmak; sınıfta
fail
{f} ümidini kırmak
fail
{f} yüzüstü bırakmak
fail
kifayet etmemek
fail
{f} bırakmak

O birkaç kez sigarayı bırakmak için çalıştı, ancak başarısız oldu. - He tried to give up smoking several times, but failed.

Adamın sigarayı bırakmak için üçüncü girişimi başarısız oldu. - The man's third attempt to stop smoking failed.

fail
bitmek
function failed
(Bilgisayar) işlev başarısız
initialization failed!
Sıfırlama işlemi başaısız!
install failed
(Bilgisayar) yükleme başarısız
install failed
(Bilgisayar) yükleme başarısız oldu
recall failed
(Bilgisayar) geri çekme başarısız
removal failed
(Bilgisayar) kaldırma yapılamadı
scan failed
(Bilgisayar) tarama başarısız
setup failed
(Bilgisayar) kur başarısız oldu
setup failed
(Bilgisayar) kurulum yapılamadı
setup failed
(Bilgisayar) kurulum başarısız
setup failed
(Bilgisayar) kur başarısız
tests failed
(Bilgisayar) sınamalar başarısız oldu
training failed
(Bilgisayar) eğitim başarısız oldu
update failed
(Bilgisayar) güncelleştirilemedi
update failed
(Bilgisayar) güncelleştirme başarısız
weld failed
kaynak kopmus
Türkisch - Türkisch

Definition von failed im Türkisch Türkisch wörterbuch

FAİL
(Hukuk) Fiili yapan, yapan
FÂİL
(Osmanlı Dönemi) İşi yapan. Fiili işleyen
FÂİL
(Osmanlı Dönemi) Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir
fail
Özne
fail
Eden, yapan, işleyen: "Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar."- R. N. Güntekin
fail
Hukuki sonuç doğuran bir suç işleyen kimse. Özne
fail
Yapan, işleyen
fail
Hukuksal sonuç doğuran bir suç işleyen kimse
fail
Eden, yapan, işleyen
fail
Hukukî sonuç doğuran bir suç işleyen kimse
fâil
(Osmanlı Dönemi) bir işi yapan
Englisch - Englisch
past of fail
{s} unsuccessful; weakened, reduced
Having undergone failure: new economic policies intended to replace the failed ones of a past administration. a failed actor/writer etc someone who wanted to be an actor etc but was unsuccessful
unable to meet financial obligations; "a failing business venture"
unable to meet financial obligations; "a failing business venture
failed state
A nation-state that has failed to meet the basic conditions and responsibilities of a sovereign government; one that has lost physical control of its territory, the ability to provide public services, etc
failed states
plural form of failed state
failed state
(Politika Siyaset) The term failed state is often used by political commentators and journalists to describe a state perceived as having failed at some of the basic conditions and responsibilities of a sovereign government
failed an exam
was highly unsuccessful in an examination, got a very low grade on a test
failed attack
attack that did not succeed
failed attempt
highly unsuccessful experiment, experience that did not work out as planned
failed his driving test
did not pass his driving exam
failed miserably
had an amazingly terrible failure, was highly unsuccessful, fell extremely short of what was expected
fail
To receive one or more non-passing grades in academic pursuits

I failed in English last year.

fail
To cease to operate correctly

After running five minutes, the engine failed.

fail
To give a student a non-passing grade in an academic endeavour

The professor failed me because I did not complete any of the course assignments.

fail
a failing grade in an academic examination
fail
To be unsuccessful

Throughout my life, I have always failed.

fail
To neglect

The report fails to take into account all the mitigating factors.

fail
To be wanting to, to be insufficient for, to disappoint, to desert

A poor Irish Widow went forth with her three children, bare of all resource, to solicit help from the Charitable Establishments of that City. At this Charitable Establishment and then at that she was refused; referred from one to the other, helped by none; — till she had exhausted them all; till her strength and heart failed her: she sank down in typhus-fever.

fail
Not to achieve a particular stated goal. (Usage note: The direct object of this word is usually an infinitive.)

The engine failed to start.

fail
{v} to break in business, be deficient or short, miss, perish, die, desert, neglect
fail
emphasis You use without fail to emphasize that something always happens. He attended every meeting without fail
fail
If someone fails in their duty or fails in their responsibilities, they do not do everything that they have a duty or a responsibility to do. If we did not report what was happening in the country, we would be failing in our duty
fail
If a quality or ability that you have fails you, or if it fails, it is not good enough in a particular situation to enable you to do what you want to do. For once, the artist's fertile imagination failed him Their courage failed a few steps short and they came running back
fail
To be wanting to ; to be insufficient for; to disappoint; to desert
fail
get worse; "Her health is declining" stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident" prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought" disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis" become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year" fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust" fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?" judge unacceptable; "The teacher failed six students" be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably" fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account" be unable; "I fail to understand your motives
fail
Failure

We do not tolerate failure. - We don't tolerate failure.

We don't tolerate failure. - We do not tolerate failure.

fail
To perish; to die; used of a person
fail
The failure of a seller to deliver securities to the purchaser or to a specified place of delivery as contracted
fail
A transaction between two municipal securities brokers or dealers on which delivery does not take place on the settlement date A transaction in which a dealer has yet to deliver securities is referred to as a "fail to deliver;" a transaction in which a dealer has not yet received securities is referred to as a "fail to receive "
fail
be unsuccessful; "Where do today's public schools fail?"; "The attempt to rescue the hostages failed miserably"
fail
fail to do something; leave something undone; "She failed to notice that her child was no longer in his crib"; "The secretary failed to call the customer and the company lost the account"
fail
To be negligent in ones duty. (The report fails to take into account all the mitigating factors.)
fail
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
fail
disappoint, prove undependable to; abandon, forsake; "His sense of smell failed him this time"; "His strength finally failed him"; "His children failed him in the crisis"
fail
  In a hunting test, the dog does not perform well enough against the standard to pass the test on that day   Failing could be for overall marginal performance or one major disqualifying fault  
fail
If an activity, attempt, or plan fails, it is not successful. We tried to develop plans for them to get along, which all failed miserably He was afraid the revolution they had started would fail After a failed military offensive, all government troops and police were withdrawn from the island. succeed
fail
If someone or something fails to do a particular thing that they should have done, they do not do it. Some schools fail to set any homework The bomb failed to explode
fail
A goal is said to haved failed if it could not be proven
fail
A trade that does not settle properly, as the seller failed to deliver security as contracted or the buyer does not have money to pay
fail
judge unacceptable; "The teacher failed six students"
fail
to miss; not to fulfill expectation
fail
Death; decease
fail
fail to get a passing grade; "She studied hard but failed nevertheless"; "Did I fail the test?"
fail
A trade is said to fail if on settlement date either the seller fails to deliver securities in proper form or the buyer fails to deliver funds in proper form
fail
Generate an unsuccessful result for a check, saving throw, or other determination involving a die roll In some cases, consequences for failure are listed in individual check descriptions (For example, falling is the penalty for failing a Climb check by more than 5 points ) In general, characters may take <<20>> to ensure success on checks that list no penalties for failure, or simply retry such checks as many times as desired See also spell failure
fail
To miss of attaining; to lose
fail
To be found wanting with respect to an action or a duty to be performed, a result to be secured, etc
fail
be unable; "I fail to understand your motives
fail
A Prolog operator that causes backtracking to occur
fail
A deal is said to fail if on the settlement date either the seller does not deliver securities in proper form or the buyer does not to deliver funds in proper form
fail
be unable; "I fail to understand your motives"
fail
If something fails, it stops working properly, or does not do what it is supposed to do. The lights mysteriously failed, and we stumbled around in complete darkness In fact many food crops failed because of the drought
fail
Udh Brir Khser
fail
A situation where either the seller fails to deliver the security in proper form or the buyer fails to deliver funds in the proper form on settlement date As long as the fail exists, the seller will not be paid
fail
get worse; "Her health is declining"
fail
fall short in what is expected; "She failed in her obligations as a good daughter-in-law"; "We must not fail his obligation to the victims of the Holocaust"
fail
To be unsuccessful in academic pursuits. (I failed in English last year.)
fail
If someone fails a test, examination, or course, they perform badly in it and do not reach the standard that is required. I lived in fear of failing my end-of-term exams. pass Fail is also a noun. It's the difference between a pass and a fail
fail
You say if all else fails to suggest what could be done in a certain situation if all the other things you have tried are unsuccessful. If all else fails, I could always drive a truck
fail
If you fail to do something that you were trying to do, you are unable to do it or do not succeed in doing it. The Workers' Party failed to win a single governorship He failed in his attempt to take control of the company Many of us have tried to lose weight and failed miserably The truth is, I'm a failed comedy writer really. succeed
fail
–specifies a failure condition
fail
In the context of computers, one of the three historic choices offered by DOS when it could not complete the requested operation Also see Abort and Retry
fail
Make the pattern fail on this occasion When a pattern fails, it means that the pattern was not truly available The calling routines in the compiler will try other strategies for code generation using other patterns Failure is currently supported only for binary (addition, multiplication, shifting, etc ) and bitfield (extv, extzv, and insv) operations
fail
a failure, especially of a financial transaction
fail
If something such as your health or a physical quality is failing, it is becoming gradually weaker or less effective. He was 58, and his health was failing rapidly An apparently failing memory is damaging for a national leader
fail
If someone fails you, they do not do what you had expected or trusted them to do. communities who feel that the political system has failed them
fail
To give a student a non-passing grade, thereby causing the student to fail (3) a class or other academic endeavor
fail
To fall away; to become diminished; to decline; to decay; to sink
fail
To not achieve a particular goal
fail
If a business, organization, or system fails, it becomes unable to continue in operation or in existence. So far this year, 104 banks have failed. a failed hotel business Who wants to buy a computer from a failing company?
fail
become bankrupt or insolvent; fail financially and close; "The toy company went bankrupt after the competition hired cheap Mexican labor"; "A number of banks failed that year"
fail
{i} failure to perform, failure to occur (Archaic)
fail
A security transaction which does not settle per its contract terms because of a failure by one of the counterparties to meet their obligation
fail
of a machine, etc.: To cease to operate correctly. (After running five minutes, the engine failed.)
fail
prove insufficient; "The water supply for the town failed after a long drought"
fail
To become unable to meet one's engagements; especially, to be unable to pay one's debts or discharge one's business obligation; to become bankrupt or insolvent
fail
To deteriorate in respect to vigor, activity, resources, etc
fail
Miscarriage; failure; deficiency; fault; mostly superseded by failure or failing, except in the phrase without fail
fail
{f} be unsuccessful; make unsuccessful; not do; be weakened; disappoint; go bankrupt; be stopped; be used up, run out
fail
emphasis You use without fail to emphasize an order or a promise. On the 30th you must without fail hand in some money for Alex
fail
to become weaker; as, a sick man fails
fail
To be wanting; to fall short; to be or become deficient in any measure or degree up to total absence; to cease to be furnished in the usual or expected manner, or to be altogether cut off from supply; to be lacking; as, streams fail; crops fail
fail
If someone fails you in a test, examination, or course, they judge that you have not reached a high enough standard in it. the two men who had failed him during his first year of law school. pass
fail
To come short of a result or object aimed at or desired ; to be baffled or frusrated
fail
To err in judgment; to be mistaken
fail
To be affected with want; to come short; to lack; to be deficient or unprovided; used with of
fail
{f} flame out
her heart failed her
her heart stopped beating, she became ill because of an unhealthy heart
my heart failed a beat
my heart skipped a beat, my heart stopped for just a moment
Türkisch - Englisch

Definition von failed im Türkisch Englisch wörterbuch

fail
perpetrator

The perpetrator was obviously insane. - Fail, açık biçimde deliydi.

Sami was the perpetrator of the murder. - Sami cinayetin failiydi.

fail
author
fail
(Kanun) wrongdoer
fail
agent
fail
{i} principal
fail
suya düşmek
fail
{i} subject
fail
doer
fail
Perp, perpetrator
fail
agent, author; subject özne
fail
doer, maker, author
fail
gram. subject
fail
maker
fail
biol. effective
fail
law perpetrator
fail
(Sosyoloji, Toplumbilim) actor
failed

  Türkische aussprache

  feyld

  Aussprache

  /ˈfāld/ /ˈfeɪld/

  Gemeinsame Collocations

  failed to

  Videos

  ... failed to perform these songs ...
  ... did one and it failed, then it might ...

  Wort des Tages

  cacophony
Favoriten