anlamlandırma

listen to the pronunciation of anlamlandırma
Türkisch - Englisch
signification
giving meaning (to)
explanation, interpretation
explanation
interpretation
anlam
sense

It doesn't make sense to me. - Bana göre bir anlamı yok.

You can certainly swim in the lake, but there is no sense in doing so. - Gölde kesinlikle yüzebilirsin fakat öyle yapmanın anlamı yok.

anlam
meaning

YouTube videos are very meaningless. - YouTube videoları çok anlamsız.

The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago. - Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.

anlam
meaning, sense
anlam
{i} content

Where a painting's general sense seems clear, moreover, the exact decoding of its content remains in doubt. - Bir resmin genel anlamı açık görünse de, buna rağmen, onun içeriğinin tam çözümü şüpheli kalır.

anlam
{i} inference
anlam
{i} denotation
anlamlandırmak
make sense of
anlam
effect

Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking. - Bazı insanlar sigaranın kısa vadeli etkilerini anlamayı daha kolay buluyor.

anlam
construction
anlam
intention

You have to read between the lines to know the true intention of the author. - Yazarın gerçek niyetini bilmek için yazının gerçek anlamını bulmalısınız.

I don't understand what his intentions are. - Onun niyetlerinin ne olduğunu anlamıyorum.

anlam
drift
anlamlandırmak
explain the meaning
anlam
sound

I tried to sound out his views. - Onun görüşlerini anlamaya çalıştım.

anlam
{i} mean

YouTube videos are very meaningless. - YouTube videoları çok anlamsız.

Amnesia means loss of memory. - Amnezi, hafıza kaybı anlamına gelir.

anlam
rhyme or reason
anlam
implication
anlam
significance

Your thoughts are of no significance at all. - Düşüncelerinizin hiçbir anlamı yok.

anlam
point

I think you've missed the point. - Sanırım konuyu anlamadın.

Life is cruel but not pointless. - Hayat zalim; fakat anlamsız değil.

anlam
semantics

You're arguing semantics. - Anlambilim tartışıyorsunuz.

anlam
meaning to
anlam
{i} acceptation
anlam
purport
anlam
{i} explanation

Your detailed explanation of the situation has let me see the light. - Durumla ilgili ayrıntılı açıklaman benim anlamamı sağladı.

His explanation was too sketchy. I didn't understand it. - Açıklaması çok baştan savmaydı. Onu anlamadım.

anlam
tenor
anlam
significancy
anlam
{i} hang

I don't understand why you hang out with her all the time. - Her zaman onunla niye takılıyorsun anlamıyorum.

I don't understand why you hang out with Tom so much. - Tom'la neden bu kadar çok takıldığını anlamıyorum.

anlam
{i} strain
anlam
{i} signification
anlam
{i} purview
anlam
{i} import

The most important thing is that you understand me. - En önemli şey beni anlaman.

To understand each other is important. - Birbirimizi anlamak önemlidir.

anlam
meaning, sense mana
anlamlandırmak
to explain the meaning; to give the meaning
anlamlandırmak
to explain, interpret; to construe
anlamlandırmak
to give meaning (to)
Türkisch - Türkisch
Anlamlandırmak işi
Anlam
meal
Anlam
deme
Anlam
valör
Anlam
mana

Kelimelerin manası kontekste göre değişir. - Kelimelerin anlamı içeriğe göre değişir.

Bu kelimenin manası nedir? - Bu sözcüğün anlamı nedir?

Anlam
medlül
Anlam
fehva
Anlam
medlûl
Anlam
fevha
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
anlam
Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
anlam
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva, valör
anlamlandırmak
Anlamını açıklamak
anlamlandırmak
Anlam vermek, anlam kazandırmak
anlamlandırmak
Anlamını açıklamak; anlam vermek, anlam kazandırmak
anlamlandırma
Favoriten