bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

listen to the pronunciation of bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
Türkisch - Türkisch
anlam
bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

    Silbentrennung

    bir ö·ner·me·nin, bir ta·sa·rı·nın, bir dü·şün·ce·nin ve·ya e·se·rin an·lat·mak is·te·di·ği şey

    Aussprache

    Wort des Tages

    footle
Favoriten