acısız

listen to the pronunciation of acısız
Türkisch - Englisch
lacking in peppery seasoning, not hot, mild
(something) that is free of worries, carefree
causing no pain; painless
painless; (yiyecek) mild, not hot, without pepper
not hurting
without seasoning
not spicy
without pain; mild
mild
pain free
painless

Your death will be painless. - Ölümün acısız olacak.

I'll try to make this as painless as possible. - Bunu mümkün olduğu kadar acısız yapmaya çalışacağım.

indolent
acı
{s} bitter

The discussions were long and sometimes bitter. - Tartışmalar uzun ve bazen acıydı.

She shed bitter tears. - O acı gözyaşları döktü.

acı
{s} hot

I want to eat something that's not hot and spicy. - Acı ve baharatlı olmayan bir şey yemek istiyorum.

I want to eat some Korean food that isn't hot and spicy. - Biraz baharatsız ve acısız Kore yemeği yemek istiyorum.

acı
{i} pain

I can't stand this pain. - Bu acıya dayanamıyorum.

I cannot bear this pain. - Bu acıya dayanamıyorum.

acı
{i} ache

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

acısız ölüm
painless death
acısız ölüm
euthanasia
acı
{i} hurt

My shoes hurt. I'm in agony. - Ayakkabım zarar gördü. Acı içindeyim.

Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists! - Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç!

acı
sting

A bee sting can be very painful. - Arı sokması çok acı verici olabilir.

Whose sting is more painful: a bee's or a wasp's? - Hangisinin sokması daha acılıdır: Bir arının mı yoksa bir yaban arısının mı?

acı
distress

That is a distressing story. - Bu acıklı bir hikaye.

acı
{s} sad

Listening to sad music makes me happy. - Acılı şarkıları dinlemek beni mutlu eder.

The old man started to laugh sadly. - Yaşlı adam acı bir şekilde gülmeye başladı.

acı
incisive
acı
sorrow

We all felt great sorrow for him. - Onun için hepimiz büyük acı duyduk.

All sorrows should be tolerable, even if they are great. - Büyük olsalar bile, bütün acılar dayanılabilir olmalı.

acı
acrimonious
acı
peppery
acı
sorry

I'm very sorry for the pain I caused. - Neden olduğum acı için çok üzgünüm.

I'm sorry for all the pain I caused you. - Sana verdiğim tüm acı için üzgünüm.

acı
{s} acrid
acı
{i} worry

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
{s} lamentable
acı
sardonic
acı
{s} harsh

Fadil wanted to save the delicate Layla from a harsh world. - Fadıl, zarif Leyla'yı acımasız bir dünyadan kurtarmak istedi.

Teenagers must adapt to today's harsh realities. - Gençler bugünün acımasız gerçeklerine uymalılar.

acı
severe

Tom was in severe pain. - Tom şiddetli acı içindeydi.

He used to suffer from severe nasal congestion. - O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti.

acı
suffering

My wife is suffering from pneumonia. - Eşim zatürreden dolayı acı çekiyor.

Why is life so full of suffering? - Hayat niçin o kadar acı dolu?

acı
grief

Grief is one of the worst sufferings. - Keder en kötü acılardan biridir.

War doesn't bring on peace; on the contrary, it brings pains and grief on both sides. - Savaş, barış getirmez. Tam tersine, o acı ve keder getirir.

acı
sorrowful
acı
severest
acı
inflict

A sadist likes inflicting pain; a masochist, receiving it. - Bir sadist acı vermekten; bir mazoşist onu almaktan hoşlanır.

acı
gripes
acı
bitting
acı
bite

When I bite down, this tooth hurts. - Ben ısırdığımda, bu diş acıyor.

Tom had to bite the bullet. - Tom acıya göğüs germek zorunda kaldı.

acı
sharp

She felt a sharp pain in the chest. - Göğsünde keskin bir acı hissetti.

He felt a sharp pain. - O, keskin bir acı hissetti.

acı
cruel

It was an extremely cruel war. - Bu son derece acımasız bir savaştı.

It's a perfect example of cruel fate. - Bu acımasız kaderin güzel bir örneği.

acı
rank
acı
mercy

You just have to have mercy on my poor wife. - Sadece zavallı karıma acımalısın.

There is no mercy here, Pinocchio. I have spared you. Harlequin must burn in your place. I am hungry and my dinner must be cooked. - Burada merhamet yok, Pinokyo. Senin canını bağışlıyorum. Harlequin senin yerine yanmalı. Ben acıktım ve akşam yemeğim pişirilmeli.

acı
tart
acı
severly
acı
agony

The soldier lay in agony on the bed. - Asker yatakta acı içinde uzanıyordu.

Tom seems to be in agony. - Tom acı çekiyor gibi görünüyor.

acı
brackish
acı
trenchant
acı
commiserate with
acı
poignant
acı
acid
acı
anguish

Sami's family waited in anguish. - Sami'nin ailesi acı içinde bekliyordu.

He hid his anguish with a smile. - O bir tebessümle acısını sakladı.

acı
gnawing
acı
feel for

I really feel for you. - Gerçekten sana acıyorum.

acı
heartache
acı
agitation
acı
nippy
acı
piercing
acı
cutting

Never rub your eyes after cutting a hot pepper. - Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma.

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
deplore
acı
heartbreak
acı
poignancy
acı
astringent
Acı
bittering
acı
very warm; bitter
acı
grievous
acı
the sting
acı
suffer of
acı
a pain
acı
{s} painful

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

She was painfully thin. - O, acı verecek şekilde zayıftı.

acı
{s} biting
acı
splitting
acı
bitterness, sharpness
acı
{i} affliction
acı
wry
acı
{s} shrill
acı
{i} pang

Tom felt the pangs of hunger. - Tom açlığın acısını hissetti.

acı
smart
acı
biting; painful
acı
nipping
acı
{s} tragic

It was a tragic accident. - Bu acıklı bir kazaydı.

acı
(biber) hot; (kahve, bira vb.) bitter; (yağ) rancid; (koku/tat) acrid, sharp, biting, pungent; (söz) hurtful, cutting, tart, harsh, caustic, pungent, biting; (bağırış) sharp, shrill, piercing;(üzücü) grievous, poignant, tragic, pitiful; pain, ache, pang
acı
mental pain, anguish, suffering, sorrow
acı
pain, ache
acı
pain; ache
acı
misery

Tom shot the injured horse to put it out of its misery. - Tom acısına son vermek için yaralı atı vurdu.

Her misery was only for show. - Onun acısı yalnızca gösteriş içindi.

acı
acerb
acı
scathing

The army were scathingly beaten. - Ordu acımasızca yenildi.

acı
{s} vitriolic
acı
grief, sorrow (at someone's death): Allah bu acıyı unutturmasın! May God spare you more grief!
acı
twinge
acı
{s} pungent
acı
vitriol
acı
{s} keen
Englisch - Englisch

Definition von acısız im Englisch Englisch wörterbuch

ACI
adjacent channel interference
Türkisch - Türkisch
Tadı acı olmayan
Ağrı, sızı duyulmayan
Üzüntü, sıkıntı olmayan, kedersiz
bibersiz
acı
Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
Acı
ıstırap
Acı
(Osmanlı Dönemi) MÜRR
Acı
çorak
Acı
BiBERLi
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli
acı
Tadı bu nitelikte olan
acı
Ağrı, sancı
acı
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
acı
Koyu (renk)
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap: "Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi."- P. Safa
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal
acı
Tadı bu nitelikte olan: "Acı kahvesini yudumluyordu."- T. Buğra
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç: "Acı söz insanı dininden çıkarır."- Atasözü. Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem: "İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir."- Y. Z. Ortaç
acı
Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem
acı
Koyu (renk): "Sıcak iklimlerde bu mevsim, tek renktedir, sadece acı yeşildir."- R. H. Karay
acı
Bir etki sonucu vücutta duyulan ağrı, sancı: "Belli bir yerinde kırık çıkık acısı yoktu."- M. Yesarî
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap
Englisch - Türkisch

Definition von acısız im Englisch Türkisch wörterbuch

ACI
(Askeri) çağrı engeli tahsisi (assign call inhibit)
acısız
Favoriten