tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı

listen to the pronunciation of tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
Türkisch - Türkisch
acı
tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı

    Silbentrennung

    tat al·ma or·ga·nın·da ba·zı mad·de·le·rin bı·rak·tı·ğı ya·kı·cı du·yu, tat·lı kar·şı·tı

    Wort des Tages

    analphabet
Favoriten