hurt

listen to the pronunciation of hurt
Englisch - Türkisch
{f} kâlbini kırmak

Tom'un kalbini kırmak istemediğini biliyorum. - I know you don't want to hurt Tom.

Ben asla onun kalbini kırmak istemedim. - I never meant to hurt him.

{f} acımak
{f} yaralamak

Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum. - I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings.

acıtmak

Tom'un canını acıtmak istediğimi mi düşünüyorsunuz? - Do you think I want to hurt Tom?

{f} ağrımak
{f} rencide etmek
{f} incitmek

Tom'un niyeti Mary'nin hislerini incitmek değildi. - Tom didn't mean to hurt Mary's feelings.

Tom'u yeniden incitmek istemiyorum. - I don't want to hurt Tom again.

{i} acı

Sabun gözlerimi acıttı. - The soap hurt my eyes.

Ayakkabım zarar gördü. Acı içindeyim. - My shoes hurt. I'm in agony.

{i} yara

Başka hiç kimse yaralanmadı. - Nobody else got hurt.

Başka kimse yaralandı mı? - Was anybody else hurt?

{i} üzüntü
{f} canını yakmak

Tom asla senin canını yakmak istemezdi. - Tom would never want to hurt you.

Yapmak istediğim son şey Tom'un canını yakmaktır. - The last thing I'd ever want to do is hurt Tom.

{i} yaralı

Yaralı değilsin, değil mi? - You're not hurt, are you?

Tom yaralı tek kişiydi. - Tom was the only one hurt.

{i} ızdırap
{f} küstürmek
{i} zarar

Benim niyetim size herhangi bir şekilde zarar vermek değildir. - It is not my intent to hurt you in any way.

Tom'a zarar verecek bir şey yaparsan, seni öldürürüm. - If you ever do anything to hurt Tom, I'll kill you.

{f} incinmek

İncinmekten korkar mısın? - Are you afraid of getting hurt?

İncinmekten korkuyorsun, değil mi? - You're scared of being hurt, aren't you?

{f} (bir uzva) zarar vermek, (bir uzvu) yaralamak/incitmek/zedelemek: Are you hurt? Sana bir şey oldu mu? Is your leg hurt? Bacağına bir şey oldu mu, zarar geldi mi?
{i} sızı
ağrıtmak
zedelemek (bir uzvu)
ziyan
bir uzva zarar vermek
yaralamak (bir uzvu)
canı yanmak
üzmek
kırılmak
gücüne gitmek
{f} zarar vermek

Benim niyetim size herhangi bir şekilde zarar vermek değildir. - It is not my intent to hurt you in any way.

Tom Mary'nin duygularına zarar vermek niyetinde değildi. - Tom didn't intend to hurt Mary's feelings.

ziyan vermek
incitmek (bir uzvu)
ağrı vermek
{i} bere
zarar vermek (bir uzva)
acı (ruhsal)
batmak
canını acıtmak

Tom'un canını acıtmak istediğimi mi düşünüyorsunuz? - Do you think I want to hurt Tom?

{f} kırmak

Biz onun kalbini kırmak istemiyorduk. - We didn't mean to hurt him.

Biz onların kalbini kırmak istemiyorduk. - We didn't mean to hurt them.

{f} yarala

Allahtan, kimse yaralanmadı. - Fortunately, no one was hurt.

Başka hiç kimse yaralanmadı. - Nobody else got hurt.

hurtfullyzarar ve
hurtfulzararlı
incit,v.yarala: n.yaralı
{s} gücenmiş

Tom hiç gücenmiş değildi. - Tom wasn't hurt at all.

ıstırap veren
(Biyoloji) incit

Birbirimizi anlamaya çalışarak yakınlaşırız fakat sadece birbirimizi incitiriz ve ağlarız. - We get closer, trying to understand each other, but just hurt each other and cry.

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

{s} kırgın

Sen kırgındın, değil mi? - You were hurt, weren't you?

Ben kırgın ve üzgündüm. - I was hurt and upset.

incitici

Mary Tom'un davranışını incitici buldu. - Mary found Tom's attitude hurtful.

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

{f} zarar görmek
yakmak

Tom asla senin canını yakmak istemezdi. - Tom would never want to hurt you.

Yapmak istediğim son şey Tom'un canını yakmaktır. - The last thing I'd ever want to do is hurt Tom.

kırmak (ruhen)
yanmak
yaralamak (ruhen)
incik
hurte
hurtin
yarmaz
incindi
be hurt
kırılmak
hurt feelings
horlamak
hurt feelings
hor görmek
hurt one's feelings
hatırını kırmak
hurt one's feelings
gücendirmek
hurt oneself
Kendi canını yakmak, kendini incitmek, kendiniyaralamak
hurt oneself spite another
gavura kızıp oruç yemek
hurt one’s pride
gururunu incitmek
hurt somebody's feelings
rencide etmek
hurt somebody's feelings
hor görmek
hurt somebody's feelings
horlamak
hurt somebody's pride
onuruna dokunmak
hurt someone's pride
birinin gururunu kırmak
hurt the feelings
gönül kırmak
hurt the feelings of
hatırını kırmak
hurt the feelings of
gücendirmek
hurt to the quick
can evinden vurulmak
hurt to the quick
can evinden vurulmuş
hurt him
ona zarar
hurt deeply
kâlbini kırmak
hurt deeply
incitmek
hurt s.o.'s feelings
birini kırmak/yaralamak
hurt s.o.'s pride
birinin onuruna/haysiyetine dokunmak, birinin gururunu kırmak
Did she hurt herself
Bir yerini mi incitti?
be hurt
içerlemek
get hurt
(Fiili Deyim ) yaralanmak , incinmek
hurtful
(Askeri) muzır
hurtful
acıtıcı
hurtful
{s} acı veren
hurtful
ağır
hurtful
{s} acıklı
hurtfully
inciterek
hurtfulness
inciticilik
would not hurt a fly
karıncayı bile incitmez
be hurt
zedelenmek
be hurt
rencide olmak
hurtfully
incitici bir şekilde
be hurt
gücenmek
hurtful
zararlı
hurting
{f} yarala

Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum. - I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings.

hurting
{i} incitici
The Hurt Locker
(Film) Sinemalarda "Ölümcül Tuzak" adı altında gösterilen film, 82. Oscar ödüllerinde en iyi film ödülünü, filmin yönetmeni Kathryn Bigelow da en iyi yönetmen Oscar'ini kazanmıştır. İrak’ta, savaşın ortasında bombaları imha etmekle yükümlü arkerlerin hikayesini anlatmaktadır
be hurt
incinmek
deeply hurt
incitmek
hurtful
yaralayıcı
hurting
yaralayarak
it won't hurt
acıtmayacak
not harm, hurt a fly
karıncayı bile incitmemek
does it hurt when i touch it here
dokunduğum zaman acıtyor mu
does it hurt when you chew
çiğnediğiniz zaman acıyor mu
does it hurt when you swallow
yutkunduğunuz zaman acıyor mu
don't worry, it won't hurt
endişelenmeyin acitmayacak
hurtful
{s} kırıcı, yaralayıcı, acı veren
hurtful
{s} incitici

Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler. - Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful.

Mary Tom'un davranışını incitici buldu. - Mary found Tom's attitude hurtful.

hurtful
acıtan
hurtfulness
kırıcılık
hurting
acıyan
is anyone hurt
yaralı var mı
kiss away the hurt
ağrıyı öpücükle geçirmek
my gums hurt
dişetim acıyor
my son is hurt
oğlum yaralandı
no one is hurt
yaralı yok
not to hurt an ant
karıncayı bile incitmemek
when does it hurt
(isim) zaman acıtyor
when does it hurt
ne zaman acıtyor
where does it hurt
(isim)resi acıtyor
where does it hurt
neresi acıtyor
would not hurt a fly
(Konuşma Dili) karıncayı bile ezmez
would not hurt a fly
(Konuşma Dili) sineği bile öldürmez
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (C.: Hurut-Ahrât) Balta. İğne deliği, balta deliği, kulak deliği
hart hurt
Ağız dolusu ısırarak ve ses çıkararak (yemek)
Englisch - Englisch
Wounded, physically injured
Pained
A roundel azure (blue circular spot)
To cause (somebody) emotional pain
A wound or pain
To cause (a creature) physical pain and/or injury
To be painful

Does your leg still hurt? / It is starting to feel better.

{v} to bruise, wound, injure, harm, pain, affect with loss, impair
If a part of your body hurts, you feel pain there. His collar bone only hurt when he lifted his arm
cause damage or affect negatively; "Our business was hurt by the new competition"
a damage or loss
To cause physical pain to; to do bodily harm to; to wound or bruise painfully
suffering from physical injury especially that suffered in battle; "nursing his wounded arm"; "ambulances for the hurt men and women"
To wound the feelings of; to cause mental pain to; to offend in honor or self-respect; to annoy; to grieve
feel physical pain; "Were you hurting after the accident?"
A husk
any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc
To hurt someone or something means to have a bad effect on them or prevent them from succeeding. The combination of hot weather and decreased water supplies is hurting many industries = damage
{i} injury, wound
give trouble or pain to; "This exercise will hurt your back" cause damage or affect negatively; "Our business was hurt by the new competition" hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include me among her guests"; "This remark really bruised me ego" feel physical pain; "Were you hurting after the accident?" used of inanimate objects or their value suffering from physical injury especially that suffered in battle; "nursing his wounded arm"; "ambulances
A feeling of hurt is a feeling that you have when you think that you have been treated badly or judged unfairly. I was full of jealousy and hurt = pain
the act of damaging something or someone
feelings of mental or physical pain
hurt the feelings of; "She hurt me when she did not include me among her guests"; "This remark really bruised me ego"
for the hurt men and women
If you say that you are hurting, you mean that you are experiencing emotional pain. I am lonely and I am hurting
If you are hurt, you have been injured. His comrades asked him if he was hurt They were dazed but did not seem to be badly hurt
{s} injured, harmed; emotionally wounded; damaged
used of inanimate objects or their value suffering from physical injury especially that suffered in battle; "nursing his wounded arm"; "ambulances
See Husk, 2
To impar the value, usefulness, beauty, or pleasure of; to damage; to injure; to harm
{f} cause pain; injure, wound; be injured, be wounded; cause emotional distress; damage, harm
psychological suffering; "the death of his wife caused him great distress"
A band on a trip-hammer helve, bearing the trunnions
If you are hurt, you are upset because of something that someone has said or done. Yes, I was hurt, jealous
If you say `It won't hurt to do something' or `It never hurts to do something', you are recommending an action which you think is helpful or useful. It wouldn't hurt you to be a bit more serious
If you hurt someone, you cause them to feel pain. I didn't mean to hurt her, only to keep her still Ouch. That hurt
If someone hurts you, they say or do something that makes you unhappy. He is afraid of hurting Bessy's feelings What hurts most is the betrayal, the waste
used of inanimate objects or their value
cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to see my children not being taught well in school"
feel pain or be in pain
give trouble or pain to; "This exercise will hurt your back"
be the source of pain
If you hurt yourself or hurt a part of your body, you feel pain because you have injured yourself. Yasin had seriously hurt himself while trying to escape from the police He had hurt his back in an accident
hurt locker
A state of severe physical or emotional injury
hurt someone's feelings
To offend or hurt someone
hurt him
caused him pain; he felt pain, he ached
hurt his feelings
caused him emotional pain
hurt his pride
offended his dignity, lowered his feeling of self-worth
hurtful
Tending to hurt someone's feelings; insulting
hurtful
Tending to impair or damage; injurious; mischievous; occasioning loss or injury

Well-cultivated soils are often healthy; nor at present has it been proved that the use of manure is hurtful.

retire hurt
to stop batting because of having sustained an injury
retired hurt
Simple past tense and past participle of retire hurt
hurtful
noxious
a hurt
{n} wound
hurtful
{a} injurious, pernicious, mischievous
hurtfulness
{n} the quality of doing harm
to hurt
{v} mischief
The Hurt Locker
(Film) The Hurt Locker is a 2008 American war film. It follows a United States Army Explosive Ordnance Disposal team during the Iraq War. The Hurt Locker was one of the most acclaimed films of 2009, earning awards and honors from numerous critics' organizations. The Iraq War drama "The Hurt Locker" won best picture and five other prizes at the 2010 Academy Awards
Hurtful
skaddle
John Hurt
born Jan. 22, 1940, Shirebrook, Derbyshire, Eng. British actor. He made his film and stage debuts in 1962. Known as an insightful character actor, Hurt had notable roles in A Man for All Seasons (1966), The Elephant Man (1980), and Rob Roy (1995). His stage performances include The Dwarfs (1963) and Travesties (1974). On television he portrayed Quentin Crisp in The Naked Civil Servant (1975) and Caligula in the series I, Claudius (1977)
To hurt
leese
being hurt
being injured, being wounded, being insulted, being offended
deeply hurt
terribly offended
hurtful
harmful to living things; "deleterious chemical additives"
hurtful
{s} injurious, harmful; distressing, grievous
hurtful
If you say that someone's comments or actions are hurtful, you mean that they are unkind and upsetting. Her comments can only be hurtful to Mrs Green's family. = upsetting. making you feel very upset or offended = unkind hurtful remark/comment etc
hurtful
Tending to impair or damage; injurious; mischievous; occasioning loss or injury; causing pain or suffering
hurtful
Tending to impair or damage; injurious; mischievous; occasioning loss or injury; as, hurtful words or conduct
hurtful
causing hurt; "her hurtful unconsidered words
hurtful
causing hurt; "her hurtful unconsidered words"
hurtful
damageable
hurtfully
harmfully, injuriously; painfully; in a distressing manner
hurtfully
In a hurtful manner
hurtfulness
The property of being hurtful
hurtfulness
{i} injuriousness, harmfulness
hurting
a symptom of some physical hurt or disorder; "the patient developed severe pain and distension"
hurting
present participle of hurt
hurts
Third-person singular of to hurt
it hurt him
it caused him pain, it caused him suffering, it grieved him
it won't hurt
it will not be painful
noun hurt 3
a feeling of great unhappiness because someone, especially someone you trust, has treated you badly or unfairly
Türkisch - Englisch

Definition von hurt im Türkisch Englisch wörterbuch

hart hurt
with a crunch
hart hurt
with a crunching sound, with a crunch
hart hurt yemek
to crunch
hart hurt çiğnemek
munch
hurt

  Türkische aussprache

  hırt

  Aussprache

  /ˈhərt/ /ˈhɜrt/

  Etymologie

  [ h&rt ] (verb.) 13th century. Middle English hurten, hirten, hertan 'to injure, scathe, knock together', from Anglo-Norman hurter 'to ram into, strike, collide with' (compare French heurter 'to knock against, oppose'), ultimately from Old Norse hrútr 'ram (male sheep)', lengthened-grade variant of hjǫrtr 'stag',D.Q. Adams, Encyclopeida of Indo-European Culture, s.v. "horn" (London: Fitzroy-Dearborn, 1999), 273. from *xerutuz, xerutaz 'hart'. More at hart. Old French also gave Middle High German hurten and Dutch horten. Alternate etymology traces Middle English hurten, hirten, hertan to Old Northern French hurter "to ram into, strike, collide with", of Germanic origin, from Frankish *hūrt "a battering ram" from Proto-Germanic *hrūtanan (“to fall, beat”) from Proto-Indo-European *krow- (“to fall, beat, break”), also related to Dutch horten "to push against, strike", Middle Low German hurten "to run at, collide with", Old Norse hrūtr "battering ram".

  Gemeinsame Collocations

  hurt locker

  Videos

  ... banks are reluctant to make loans, mortgages. Try and get a mortgage these days. It's hurt ...
  ... and it's hurt the ' it's hurt the economy. Let me give you an example. Dodd- Frank was ...
Favoriten