relief

listen to the pronunciation of relief
Englisch - Türkisch
(Askeri) Engebeler(haritacılıkta), makette kabartma
{i} kabartma
dindirme
{i} sıkıntıdan kurtulma
{i} rölyef
(Askeri) RÖLYEF: Yeryüzü sathındaki, bir kara veya deniz haritasında kontrolar, hipsometrik boyama, gölgeleme veya nokta yükseltmelerle gösterilebilen, arazi özelliklerinin şekil ve yüksekliklerindeki eşitsizlik
{i} rölöve. 8
ferah

Bu böyle bir ferahlık. - This is such a relief.

dublör
(Ticaret) sadaka
yükünü alma
(Ticaret) indirimler
yardım (parası)
(Ticaret) borç taksidi gibi erteleme
takviye kuvvetleri
iç rahatlığı
ferahlama
rahatlama

Tom'un yüzü onun rahatlamasını gösterdi. - Tom's face showed his relief.

Aspirin baş ağrısı için hızlı bir rahatlama sağlayabilir. - Aspirin can provide quick relief for a headache.

kurtuluş
çare
avuntu
yardım

Kabine ordudan Okinawa'ya bir afet yardımı heyeti göndermesini istedi. - The cabinet asked the army to send a disaster relief mission to Okinawa.

Yardım malzemeleri felaket bölgesine hızla ulaştırılmıştır. - Relief supplies were raced to the disaster area.

nöbeti devralan kişi
imdat
kurtarma
nöbet değiştirme
derman
iç ferahlığı
boşaltma
{i} destek

Dan'ın paraya ihtiyacı vardı ve babasından ekonomik destek istedi. - Dan needed money and sought financial relief from his father.

heyk
tecessüm ettiri
(Tıp) Ağrı veya acıdan kurtarma, sıkıntısını hafifletme veya ortadan kaldırma
birisinin nöbet veya vazifesinin başkası tarafından alınması
{i} nöbeti devralan kimse
nöbetten çıkma
iç rahatlaması
güz
{i} ara verme
{i} rahatlatma
{i} hafifletme

Alerjini hafifletmek istiyorsan, bunu dene. - If you want allergy relief, try this.

derde derman
{i} nöbeti alan kimse
tahliye
(Ticaret) indirim
yedek
(Politika, Siyaset) muafiyet
aha
ferahla
abo
rölöve
abu
engebelik
relief action
yardım eylemi
relief car
(Otomotiv) yardım aracı
relief check ball
(Otomotiv) emniyet kontrol bilyası
relief drain
(Tarım) boşaltıcı dren
relief engraving
(Sanat) kabartma kazı
relief flight
(Havacılık) yardım uçuşu
relief food
yardım amaçlı yiyecek
relief map
rölyef haritası
relief mechanism
tahliye mekanizması
relief model
kabartma model
relief of stresses
gerilmelerin azalması
relief pictures
(Sinema) kabartma resimler
relief piston
tahliye pistonu
relief plan
(Sanat) yardım planı
relief print
(Kitap) kabartma basınç
relief printing
kabartma baskı
relief ring
giderme çemberi
relief screw
tahliye vidası
relief sewer
boşaltıcı kanal
relief sewer
taşma kanalı
relief unit
basınç düşürme ünitesi
relief valve
(Askeri) basınç düşürme vanası
relief valve
(Gıda,Teknik) boşaltma vanası
relief valve
basınç emniyet valfi
relief work
kabartma işi
relief map
yükseklikleri gösteren harita
relief map
rölyef harita
relief road
ikinci yol
relief road
yan yol
relief valve
emniyet supabı
relief well
boşaltma kuyusu
relief agency
Yardım teşkilatı
relief and burial
kabartma ve mezar
relief angle
(Mühendislik) freze bıçağının arka yüzü ile kesilen parça arasındaki açı
relief computer
yardım bilgisayar
relief effort
(Doğal afetlerde) Yardım çalışmaları
relief for
yardım için
relief from fine
ince kurtulmak
relief isolation valve
kabartma izolasyon vanası
relief operations
yardım operasyonlarında
relief sought
(Kanun) Netice-i talep
relief work
insani yardım
relief works
kabartma eserler
relief, easing
rahatlama, gevşeme
relief agency
(Askeri) yardım kuruluşu
relief commander
(Askeri) NÖBET DEĞİŞTİRME POSTASI KOMUTANI: Nöbetçilere talimat veren, erleri nöbet yerlerine diken, değiştirme işini fiilen idare eden ve değiştirme postalarından birine komuta eden nizam karakol astsubayı
relief driver
şoför muavini
relief from active duty
(Askeri) FAAL HİZMETTEN AYRILMA (AYIRMA): Terhis veya ihraç edilen, bir ihtiyat asli teşkiline dönen veya nakledilen ya da emekliye ayrılan askeri personele uygulanan bir terim
relief from customs duties
(Avrupa Birliği) (free of) gümrük vergilerinden muafiyet
relief in place
(Askeri) yerinde değiştirme
relief in place
(Askeri) YERİNDE DEĞİŞTİRME: Bir üst komutanın emriyle, bir birliğin tamamı veya bir kısmının yeni gelen bir birlik tarafından muharebe bölgesinde değiştirilmesi şeklinde bir muharebe hareketi. Değiştirilen unsurların muharebe görevi ve tahsis edilen harekat bölgesiyle ilgili sorumlulukları yeni gelen birliğe devredilir. Yeni gelen birlik emredilen şekil harekata devam eder. Değiştirilen unsurlar, harekat yeniden başlamadan geri çekilirler
relief inversion
röliyef terslenmesi
relief map
(Askeri) KABARTMA HARİTA: Gölgeleme, boyama ve değişik renkler kullanarak yeryüzünün çeşitli yüksekliklerini canlandıran harita
relief operation
(Askeri) Yardım harekatı
relief printing
(Tekstil) kabartma baskı, rölyef baskı
relief system
(Çevre) kurtarma sistemi
relief system
(Nükleer Bilimler) rahatlatma sistemi
relief train
imdat treni
relief valve
(İnşaat) basınç ayar subapı
relief well
tahliye kuyusu
relief work
kakmacılık
relief works
insani yardım çalışmaları
relief works
yardım çalışmaları
relief works
insani yardımlar
debt relief
(Ticaret) borcun hafiflemesi
debt relief
(Ticaret) borç ertelemesi
debt relief
(Ticaret) borç erteleme
debt relief
(Ticaret) borç yardımı
give a sigh of relief
oh demek
hollow relief
çukur kabartma
injunctive relief
(Kanun) ihtiyati tedbir
international relief
uluslararası yardım
public relief
kamu yardımı
public relief
ayni yardım
public relief
kamusal sosyal yardım
temporary relief
(Ticaret) geçici muafiyet
total relief
(Politika, Siyaset) tam muafiyet
air relief cock
havalandırma musluğu
bas-relief
alçak kabartma
bas-relief
yarım kabartma
child relief
çocuk yardımı
high relief
yüksek kabartma
low relief
hafif kabartma
low relief
alçak kabartma
public relief
sosyal yardım
tax relief
vergi indirimi
corner-counter relief
duvar köşelerine yerleştirilen köşe ile bütünlük sağlayan sanat formu
double taxation relief
çifte vergilendirme kabartma
financial relief
mali yardım
paupers relief
yoksul yardımı
pressure relief line
basınç tahliye hattı
pressure relief tank
basınç tahliye tank
stand in relief
(deyim) Göze çarpmak, dikkati çekmek
strain- relief
strain kabartma
utter; complete; without relief
halis, kabartma tamamlanması; olmadan
Englisch - Englisch
the feeling associated with the removal of stress or discomfort
the removal of stress or discomfort
the person who takes over a shift for another

Officer Schmidt can finally go home because his relief has arrived.

the difference made noticeable by a variation in light or color
a type of artwork in which shapes or figures protrude from a flat background
tax savings
something that relieves
aid or assistance offered in time of need
court-ordered compensation, aid, or protection, a redress
the different elevations of the earth's surface
{n} succor, help, mitigation, fine, relievo
Any part of a coin's design that is raised above the coin's surface is said to be in relief The opposite of relief is incuse
sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to stand out from the surrounding background the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded with relief"
the feeling associated with the removal of stress or dicomfort
(law) redress awarded by a court; "was the relief supposed to be protection from future harm or compensation for past injury?"
The projection of a figure above the ground or plane on which it is formed
The part of a coin design that is raised above its surface (opposite of incuse)
the act of freeing a city or town that has been besieged; "he asked for troops for the relief of Atlanta"
Something which reduces your taxable income A relief may also reduce your tax liability although your taxable income is not reduced For example farmer's averaging may reduce your tax liability if you transfer income from one year to another, and your marginal tax rate is lower in that other year
The image is created from ink held on areas not carved away from the matrix, and thus left standing above areas not to be inked Three types of relief are
Elevations or depressions of the land or sea bottom
A relief print is one whose image is printed from a design raised on the surface of a block In this type of print the ink lies on the top of the block and is transferred to the paper under light pressure
The height to which works are raised above the bottom of the ditch
the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded with relief"
a local or regional difference in elevation Relief features therefore stick out of, or are holes in, the surrounding terrain
If you feel a sense of relief, you feel happy because something unpleasant has not happened or is no longer happening. I breathed a sigh of relief The news will come as a great relief to the French authorities
The difference in elevation between the high and the low parts of an area
If something provides relief from pain or distress, it stops the pain or distress. a self-help programme which can give lasting relief from the torment of hay fever
Relief is the opposite in principle to intaglio The image is drawn on the block or plate, and all else is carved or gouged out from around it, so that the drawing stands out in relief The drawing presents the surface which is inked, then As opposed to intaglio, the recessed areas print white
The appearance of projection given by shading, shadow, etc
the act of reducing something unpleasant (as pain or annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant pain"
1 Sculptural elements which can not be viewed from all sides, but are instead engaged in the surface of the material from which they were carved 2 The amount of projection and recession of the material or elements present in a carved work
A relief worker is someone who does your work when you go home, or who is employed to do it instead of you when you are sick. No relief drivers were available. see also bas-relief, tax relief. or rilievo (from Italian, rilievare: "to raise") In sculpture, any work in which the figures project from a supporting background, usually a plane surface. Bas-reliefs ("low reliefs"), in which the design projects only slightly, were common on the walls of stone buildings in ancient Egypt, Assyria, and elsewhere in the Middle East. High reliefs, in which the forms project at least half or more of their natural circumference, were first employed by the ancient Greeks. Italian Renaissance sculptors combined high and low relief in strikingly illusionistic compositions, as in Lorenzo Ghiberti's bronze doors in Florence. Baroque sculptors continued these experiments, often on a larger scale (e.g., Alessandro Algardi's Meeting of Attila and Pope Leo, 1646-53). The dramatic possibilities of the Renaissance concept of relief were later notably employed by François Rude (The Marseillaise, 1833-36) and Auguste Rodin (The Gates of Hell). Public or private aid to people in economic need because of natural disasters, wars, economic upheaval, chronic unemployment, or other conditions that prevent self-sufficiency. A distinction may be drawn between relief targeting upheavals and natural disasters and relief of chronic social conditions, now usually referred to as welfare. In 17th-century China the government maintained ever-normal granaries for use in the event of famine. Through the 19th century, disaster relief in Europe consisted largely of emergency grants of food, clothing, and medical care through hastily organized local committees. In the 20th century, disaster relief became one of the chief activities of the International Red Cross and other international agencies. Assistance to the needy from public funds has traditionally been strictly limited; in England, the Poor Law Reform Act of 1834 required people able to work to enter a workhouse in order to receive public assistance. The U.S. government responded to the Great Depression with the New Deal, which emphasized work relief programs such as the Works Progress Administration. In the later 20th century, the work requirement was abandoned in most countries, and the needy received direct cash payments, though in the U.S. the movement for welfare reform resulted in the passage in 1996 of "workfare" laws cutting off relief for most able-bodied welfare recipients who failed to find a job or perform community service. bas relief low relief relief printing United Nations Relief and Rehabilitation Administration Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator
that which gives succor, aid, or comfort; also, the person who relieves from performance of duty by taking the place of another; a relay
The elevations and surface undulations of a country
someone who takes the place of another (as when things get dangerous or difficult); "the star had a stand-in for dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-ins"
the act of freeing a city or town that has been besieged; "he asked for troops for the relief of Atlanta" aid for the aged or indigent or handicapped; "he has been on relief for many years" assistance in time of difficulty; "the contributions provided some relief for the victims" sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to stand out from the surrounding background the feeling that comes when something burdensome is removed or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded with relief" (law) redress awarded by a court; "was the relief supposed to be protection from future harm or compensation for past injury?" the condition of being comfortable or relieved (especially after being relieved of distress); "he enjoyed his relief from responsibility"; "getting it off his conscience gave him some ease
Ornament or sculpture in which the carving is raised or above the background Various styles are characterized by high or low relief carving See also Bas Relief, Haut Relief Contrast Incised
The act of relieving, or the state of being relieved; the removal, or partial removal, of any evil, or of anything oppressive or burdensome, by which some ease is obtained; succor; alleviation; comfort; ease; redress
The difference in elevation between the high and low points of a land surface or the inequalities of a land surface, taken collectively
sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to stand out from the surrounding background
Release from a post, or from the performance of duty, by the intervention of others, by discharge, or by relay; as, a relief of a sentry
the portion of a coin's design which is raised above the smooth surface or field
A term used loosely for the general unevenness of the earth's surface; more precisely, it refers to the vertical difference in elevation between hilltops and valleys of a given region A region showing little variation in elevation has low relief
the different elevations of the earths surface
prints are created from ink deposits resting on hills An inked roller is passed over the surface of a plate depositing ink only on the raised portions of the plate surface Next a paper is placed on top of the plate in order to transfer the inked plate image to the surface of the paper Pressure is placed on the the paper in order to create the transfer of inked plate surface to paper surface Relief prints are probably the earliest forms of prints produced by humans See intaglio printing and lithography
The change in elevation of a land surface between two points; collectively, the configuration of the earth's surface, including such features as hills and valleys
the ups and downs of a landscape An area can be said to have undulating or flat relief All areas have relief renewable energy power from any source that replenishes itself resettlement scheme policy for moving people (usually squatters) out of their homes to other areas where they are provided with basic dwellings This is common in urban areas of developing countries; for example, in Bombay, India resort town urban settlement whose main function is to cater for tourism of one type or another For example, coastal resorts Blackpool, Lancashire) offer seaside activities; Alpine resorts (such as Chamonix, France) offer skiing
A sculptural work in which all or part projects from the flat surface There are three basic forms: low relief (bas-relief, basso rilievo), in which figures project less than half their depth from the background; medium relief (mezzo-rilievo), in which figures are seen half round; and high relief (alto rilievo), in which figures are almost detached from their background
the condition of being comfortable or relieved (especially after being relieved of distress); "he enjoyed his relief from responsibility"; "getting it off his conscience gave him some ease
One of the four major classes of printmaking, a relief print is one in which the printed mark is created by the raised areas of the matrix Examples are metalcuts,woodcut, wood engraving, linocut, line-block, half-tone block, and cliche verre Ink is rolled onto the raised areas, and when paper is pressed against the block, either with a press or various hand tools, the ink is transferred to the paper
a change for the better
when a coin's design is raised above the surface (opposite of incuse)
Sculptural technique where- by figures are carved out of a block of stone, part of which is left to form a background Depending on the degree to which the figures project, the relief is described as either high or low
Relief is money, food, or clothing that is provided for people who are very poor, or who have been affected by war or a natural disaster. Relief agencies are stepping up efforts to provide food, shelter and agricultural equipment
to any figure
assistance in time of difficulty; "the contributions provided some relief for the victims"
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
height from bottom of the ditch to the top of the parapet
Making a design prominent by raising it or by cutting away the surface or background of the design
{i} easement, alleviation; liberation, release; support provided to the needy; embossment, sculpture in which the forms project outward from the surface; aid, assistance; person who fills the role of another
That which removes or lessens evil, pain, discomfort, uneasiness, etc
A fine or composition which the heir of a deceased tenant paid to the lord for the privilege of taking up the estate, which, on strict feudal principles, had lapsed or fallen to the lord on the death of the tenant
the difference in elevation between the highest and lowest points on a given land surface
Elevations and depressions of the land or sea bottom
aid for the aged or indigent or handicapped; "he has been on relief for many years"
relief agencies
plural form of relief agency
relief agency
A humanitarian organization trying to bring relief to the poor and needy
relief map
A map that shows the three-dimensional topography of terrain, usually by use of contours but sometimes by hatching
relief maps
plural form of relief map
relief pitcher
A pitcher who enters the game after the starting pitcher or another relief pitcher is removed due to injury, ineffectiveness, ejection from the game or fatigue

The team's relief pitchers have not allowed a run in the past six games.

relief pitchers
plural form of relief pitcher
relief valve
A safety valve that relieves pressure when it becomes high but before it becomes dangerous
relief valves
plural form of relief valve
relief worker
A person who works, and often volunteers, in a relief agency
relief workers
plural form of relief worker
relief work
artwork where figures are carved to project from a background
relief work
material or logistical assistance provided for humanitarian purposes
relief worker
1. (social welfare) a person who works for a charity providing aid for people in need, esp in disaster areas2. (business) a person who does your work when you go home, or who is employed to do it instead of you when you are sick
Relief Fund for Refugees
special fund which accepts donations so as to aid refugees
relief agency
agency that provides assistance to those in need
relief and burial
body responsible for evacuation injured and killed citizens, civil authority that manages emergency evacuations
relief army
army that provides relief and support for the regular army
relief carving
three-dimensional artwork in which an image or design is carved into a generally flat surface
relief from fine
exemption from a financial penalty
relief fund
fund that is set up to offer financial assistance to those in need
relief map
A map that depicts land configuration, usually with contour lines. a map that shows the different heights of mountains, valleys etc by printing them in a different colour or by raising some parts
relief map
contour map: a map having contour lines through points of equal elevation
relief map
map that shows the various heights of land forms using color shading and lines
relief pitcher
A pitcher who replaces another during a game
relief print
printing method in which the letters or printing blocks protrude
relief printing
printing from a plate with raised characters
relief road
a road that vehicles use to avoid heavy traffic, usually built for this purpose
relief valve
A valve that opens to relieve excess temperature and/or pressure in the system See T&P Valve Back to alphabetical list
relief valve
A valve designed to open and release liquids at a certain temperature
relief valve
prevents internal vacuum conditions that could drain a system by back siphonage, eliminates burned out electric elements and collapsed tanks
relief valve
A device designed to relieve excess pressure by opening and closing at a set pressure
relief valve
a valve in a container in which pressure can build up (as a steam boiler); it opens automatically when the pressure reaches a dangerous level
relief valve
A device designed to open if it detects excess temperature or pressure Can be found on hot water heaters
relief valve
Valve that opens an outlet when a set pressure is reached; used to protect pipes and equipment from being damaged by over-pressure
relief valve
web_shut_off_bleed_valve jpgimage
relief valve
A valve designed to open and release liquids at a certain pressure
relief valve
Valve that opens to protect steering or other hydraulic system when pressure becomes too high
relief valve
A spring loaded pressure relief valve actuated by the static pressure upstream of the valve The valve opens normally in proportion to the pressure increase over the opening pressure (557)
relief valve
A pressure control valve used to limit system pressure
relief valve
A safety device to allow the escape of stem or hot water subjected to excessive pressure of temperatures
relief valve
A safety device designed to release pressure if it exceeds a preset level
relief valve
A safety device that automatically releases water due to an excessive buildup of pressure and temperature; used on a water heater
relief work
public job which help relieve unemployment
relief works
public jobs which help relieve unemployment
bas relief
A low or mostly-flat sculpture which is carved into a wall, or is in the form of a tile mounted flat to a wall, rather than a fully three-dimensional, free-standing figure
bas relief
Refers to any aspect of sculpture which is flat or in the bas relief style
bas-relief
Alternative spelling of bas relief
comic relief
The inclusion of a humorous character or scene or witty dialogue in an otherwise serious work, often to relieve tension
corollary relief
The custody and support of children in divorce proceedings
hydrostatic pressure relief system
A system of drains and moisture barriers used to regulate the hydrostatic pressure in the earth surrounding a below-grade structure
hydrostatic pressure relief systems
plural form of hydrostatic pressure relief system
sigh of relief
A reassurance or support, something that reduces stress from an arduous activity
sigh of relief
A release of stress through breathing motions
sighs of relief
plural form of sigh of relief
bas-relief
A kind of sculpture in which shapes are carved so that they are only slightly higher than the flat background
bass-relief
{n} sculpture whose figures do not stand out from their ground in full proportion
Equitable relief
(Kanun) Relief (as an injunction) available under a court's equitable powers
Troubled Asset Relief Program
(Ekonomi) The Troubled Asset Relief Program (TARP) is a program of the United States government to purchase assets and equity from financial institutions in order to strengthen its financial sector. It is the largest component of the government's measures in 2008 to address the subprime mortgage crisis
interim relief
(Kanun) Preliminary relief, such as an injunction, granted by the court to preserve the status quo pending trial
stand in relief
(deyim) Appear or show very clearly and obviously
reliefs
plural of relief
relief
Favoriten