date

listen to the pronunciation of date
İngilizce - Türkçe
zaman

Bir zamanlar tam Mary gibi bir kızla çıkıyordum. - I once dated a girl just like Mary.

En son ne zaman biriyle çıktın? - When was the last time you went on a date?

tarih

Ben tarihi yarın geceye değiştirmek istiyorum. - I'd like to change the date to tomorrow night.

Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03 - Date of last revision of this page: 2010-11-03

randevu

Tom'un Mary ile dün gece bir randevusu vardı. - Tom had a date with Mary last night.

Tom'un Cumartesi gecesi bir randevusu yok. - Tom doesn't have a date for the Saturday night.

{f} ile çıkmak, ile flört etmek
{f} flört etmek

Sami, Leyla'yla flört etmek istiyordu. - Sami wanted to date Layla.

hurma/flör
(Aİ) flört
tarih atmak
modası geçmek
buluşma

Mary John'la buluşmak için çıksa, Tom kesinlikle memnun olmaz. - Tom certainly wouldn't be pleased if Mary went out on a date with John.

Tom'un Mary ile bir öğle yemeği buluşması var. - Tom has a lunch date with Mary.

tarihini yazmak/belirtmek
hurma

Hurmayı bademle beraber yemeyi severim. - I like to eat a date with almonds.

Hangisini tercih edersin, kuru üzüm, kuru erik veya hurma mı​​? - Which do you prefer, raisins, prunes or dates?

arkadaş

Erkek arkadaşım ve ben ilk buluşmamızda seks yaptık. - My boyfriend and I had sex on the first date.

Herhangi biriniz arkadaşlarımdan biriyle çıkmakla ilgilenir misiniz? - Would either of you be interested in going on a blind date with one of my friends?

{f} tarih koy
(Aİ) ile çıkmak
tarihini saptamak
Date fruit: Hurma ağacının meyvesi, hurma
çağ

Sizin fikirleriniz tamamen çağ dışıdır. - Your ideas are all out of date.

Bu kitap biraz çağ dışı. - This book is a little out of date.

modası geçmiş

Bu ayakkabıların modası geçmiş. - Those shoes are out of date.

Bu arabanın modası geçmiş. - This car is out of date.

{f} tarih ver
{i} dönem

Bu gelenek Edo döneminden kalma. - This custom dates from the Edo period.

zamanını hesap etmek
{i} flört

Tom'un şimdiye kadar flört ettiği tek kız Mary'dir. - The only girl Tom has ever dated is Mary.

Kız kardeşimle flört etmene izin vermeyeceğim. - I won't allow you to date my sister.

tarih koymak
{f} eski bir tarihten geliyor olmak
It dates from a thousand Milâttan bin sene evvelden kalma bir eserdir
{i} flört, flört edilen kişi
tarihli olmak
{f} zamanını belirlemek
{f} eskimek
{f} eskiden kalmak
tari

Bu sayfanın son güncellenme tarihi: 2010.11.03 - Date of last revision of this page: 2010-11-03

Önceden belirlenen doğum tarihinin akşamında suyum kesildi.. - My water broke on the evening of the predicted birth date.

{f} bayatlamak
{f} tarihlendirmek
dated tarihli
{f} çıkmak (Argo)
{i} vade
{f} buluşmak

Mary John'la buluşmak için çıksa, Tom kesinlikle memnun olmaz. - Tom certainly wouldn't be pleased if Mary went out on a date with John.

Yakında buluşmak için bir randevu verdik. - We made a date to meet soon.

tarih vermek
(Kanun) tarih belirlemek
(Argo) kıç
tarihe
(Hukuk) gün

Sizin fikirleriniz güncelliğini yitirmiş gibi görünüyor - Your opinion seems to be out of date.

Tom'un sevgililer günü için bir randevusu vardı. - Tom had a date for Valentine's Day.

arabistanhurması
çıkmak

Tom'la çıkmak istiyor musun? - Do you want to go out on a date with Tom?

Çıkmak için kendi yaşına daha yakın birini bulmaya çalışmalısın. - You should try to find somebody closer to your own age to date.

date tree
hurma ağacı
date received
(Bilgisayar) alınma tarihi
date received
(Bilgisayar) alma tarihi
date/outline
(Bilgisayar) tarih/anahat
date back to
geçmişe uzanmak
date bar
tarih çizgisi
date draft
vadeli poliçe
date format
tarih biçimi
date from
-den gelmek
date line
gün değiştirme hattı
date of death
ölüm tarihi
date of dispatch
gönderme tarihi
date of draft
poliçenin tarihi
date of maturity
vade tarihi
date of payment
ödeme tarihi
date of record
kayıt tarihi
date palm
hurma ağacı
date back
öncesine uzanmak, eski bir zamana ait olmak, evvel bir zamana tarihlenmek- This story dates back 200 years
date back to
eskilere dayanmak
date due
Tarihe bağlı
date for
tarih
date of acquisition
elde etme tarihi
date of discharge
çıkış tarihi
date range
tarih aralığı

bence dogru karşılıpı bu.

date to
Bugüne kadar
date wheel
(Saatler) Kol saatlerinde üzerinde ayın 31 gününün numaralarının basılı olduğu, mekanizmanın bir parçası
date action completed
gereğinin yapıldığı tarih
date action due
gereği için son tarih
date ahead
ileri bir tarihe atmak
date back to
geçmişe dayanmak
date block
takvim
date break
(Askeri) ŞİFRE DEĞİŞME TARİHİ: Açık metinleri kapalı şekle çevirme usulünde; anahtar, kod vesairede bir değişikliğin başlayacağı tarih
date created
Yaratılış Tarihi
date from
geçmişe dayanmak
date from
(Fiili Deyim ) -den kalmak , zamanına ait olmak
date icon
Tarih simgesi
date line
(Askeri) TARİH DEĞİŞME HATTI: Yaklaşık olarak Greenwich meridyeninin karşısına (180'lik meridyene) tekabül eden ve bazı meskun bölgelerdeki sınırlara uyulmak şartı ile gayri muntazam olarak çizilen hat. Bu hattın aşılması halinde tarih bir günlük değişikliğe uğrar. Bknz. "international date line"
date line
coğr. gündeğişme çizgisi
date of acquisition
(Askeri) İKTİSAP TARİHİ: Bir kıymetin hesaba intikal tarihi
date of birth
doğum tarihi

Doğum tarihinizi buraya yazın. - Write down your date of birth here.

Senin doğum tarihin nedir? - What's your date of birth?

date of birth; dispersal operating base
(Askeri) doğum tarihi; dağılma harekat üssü
date of change of accountability
(Askeri) MAL SORUMLULUĞU DEĞİŞME TARİHİ: Transit durumundaki bir emtiaya ait sorumluluğa, gönderen makam tarafından son verilip gönderilen makamın sahip olacağı tarih
date of effect
yürürlük tarihi
date of maturity
vade sonu
date of notice
(Kanun) ihtar günü
date of notice
(Kanun) tebellüğ tarihi
date of printing
yazdırılış tarihi
date of rank
(Askeri) NASIP TARİHİ
date of rank
(Askeri) Nasıp
date of rank
(Askeri) rütbe tarihi
date of separation
(Askeri) ASKERLİKTEN AYRILMA TARİHİ; HİZMETTEN AYRILMA TARİHİ
date of separation; days of supply; denial of service; Department of State; disk
(Askeri) ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; Dışişleri Bakanlığı; disk işletim sistemi
date saved
Kaydediliş tarihi
date time group
(Askeri) TARİH-SAAT GRUBU: Standart ay kısaltması, bölge takısı ve 6 rakamdan oluşan grup. İlk çift günü, ikinci çift saati, üçüncü çift de dakikaları gösterir. Aydan sonra senenin son iki rakamı eklenir
date unit
(Bilgisayar) tarih birimi
date up
buluşmak
date up
çıkmak
date up
randevu vermek
data date
(Bilgisayar) veri tarihi
be up to date
en son teknolojiye sahip olmak; son modaya uymak
dated
{s} eskimiş
dated
{s} demode
dating
tanışma

Sanırım çevrim içi tanışma güvenli değil. - I think online dating isn't safe.

Tinder bir popüler online tanışma uygulaması. - Tinder is a popular online dating application.

actual finish date
(Ticaret) gerçeklesen bitiş tarihi
as of such date
(Ticaret) ilgili tarih itibarıyla
as of the date of
tarihi itibariyle
as of the date of
tarihi itibarıyla
assigned date
(Bilgisayar) atanma tarihi
at the soonest possible date
en kısa sürede
be out of date
zamanı geçmek
be out of date
süresi dolmak
be up to date
gündemi takip etmek
be up to date
son modaya uymak
begin date
(Bilgisayar) başlangıç tarihi
beginning date
(Bilgisayar) başlangıç tarihi
bid date
teklif verme tarihi
billing date
(Bilgisayar) faturalama tarihi
bring up to date
güncelleştirmek
change date
(Bilgisayar) değiştirme tarihi
complete date
(Bilgisayar) tam tarih
create date
(Bilgisayar) oluşturma tarihi
created date
(Bilgisayar) oluşturma tarihi
creation date
(Bilgisayar) oluşturma tarihi
creation date
(Bilgisayar) yaratma tarihi
creation date
(Bilgisayar) oluşturulma tarihi
creation date
(Bilgisayar) yaratıliş tarihi
date back
e kadar giden
dated
eski
dated
(Kanun) tarih yazılı
dated
(Kanun) tarih atılmış
dated
(Kanun) vadeli
dated
karşılamak
dating
buluşma

Fadıl, Leyla'nın gizli buluşma hayatı hakkında bilgi edindi. - Fadil found out about Layla's secret dating life.

Sami çevrimiçi bir buluşma hizmeti aracılığıyla Leyla ile tanıştı. - Sami met Layla through an online dating service.

dating
tarihime
dating
tarih vererek
dating
flört etme

Geriye dönüp baktığında, Tom her iki kız kardeşle aynı zamanda flört etmemesi gerektiğini anladı. - In retrospect, Tom realized he shouldn't have been dating both sisters at the same time.

Hiç benim gibi biriyle flört etmeyi düşünür müsün? - Would you ever consider dating someone like me?

default date
(Bilgisayar) varsayılan tarih
determine a date
tarih belirlemek
driver date
(Bilgisayar) sürücü tarihi
due date
tamamlama tarihi
due date
(Askeri,Ticaret) ödeme tarihi

31 Martın ödeme tarihi olduğunu sana tekrar hatırlatayım. - Let me remind you again that March 31st is the due date.

due date
bitiş tarihi
dues paid date
(Bilgisayar) bakiyetarihi
effective date
(Ticaret) valör
effective date
(Bilgisayar) geçerlilik tarihi
effective date
(Ticaret) valör tarihi
end date
(Bilgisayar) bitiş tarihi
end date
(Bilgisayar) son tarih
ending date
(Bilgisayar,Ticaret) bitiş tarihi
event date
(Bilgisayar) olay tarihi
exact date
tam tarih
exercise date
(Ticaret) yürürlük tarihi
expense date
harcama tarihi
expiration date
bitiş tarihi
expiration date
sona erme tarihi
expiration date
(Bilgisayar) sona erme
expiration date
süre bitim tarihi
expiration date
(Bilgisayar) kullanım süresi bitimi
expiration date
(Bilgisayar) korunma süresi bitimi
expire date
son kullanma tarihi
expiry date
(Tıp) son kullanma tarihi
expiry date
(Ticaret) son ödeme tarihi
expiry date
(Ticaret) bitiş tarihi
expiry date
(Ticaret) geçersiz olacağı tarih
expiry date
(Ticaret) son bulma
extend due date
(Eğitim) son başvuru tarihini uzatmak
extension date
temdit tarihi
file date
(Bilgisayar) dosya tarihi
final date
(Ticaret) son gün
founding date
kuruluş tarihi
get up to date (with)
donanmak
go out of date
modası geçmek
include date
(Bilgisayar) tarih içer
international date line
(Astronomi) gündeğişme çizgisi
invalid date
(Bilgisayar) geçersiz tarih
invite on a date
rica etmek
invite on a date
davet etmek
latest date of shipment
son yükleme tarihi
link date
(Bilgisayar) bağlantı tarihi
medium date
(Bilgisayar) orta uzunlukta tarih
medjool date
İri, tatlı ve kurutulduğunda dahi yumuşaklığını muhafaza eden bir hurma türü
modified date
(Bilgisayar) değiştirme tarihi
motion date
dava tarihi
out of date
eski moda
out of date
kullanılmayan
out of date
demode

Bu eski kitap oldukça demode. - This old book is quite out of date.

Açıkça konuşmak gerekirse, senin düşünce biçimin demode. - Frankly speaking, your way of thinking is out of date.

out of date
günü geçmiş
out of date
modası geçmiş

Bu ayakkabıların modası geçmiş. - Those shoes are out of date.

Bu ceketin modası geçmiş. - This coat is out of date.

out of date
süresi dolmak
recorded date
(Bilgisayar) kayıt tarihi
recording date
(Bilgisayar) kayıt tarihi
reminder date
(Bilgisayar) anımsatma tarihi
reply date
(Bilgisayar) yanıt tarihi
review date
(Bilgisayar) inceleme tarihi
schedule date
(Bilgisayar) günlük tarihi
settlement date
(Ticaret) ödeme tarihi
short date
(Bilgisayar) kısa tarih
sort by date
(Bilgisayar) tarihe göre sırala
specific date
(Bilgisayar) belirli tarih
supplier submission date
(Ticaret) tedarikçi teslim tarihi
termination date
(Kanun) bitiş tarihi
today's date
(Bilgisayar) günün tarihi
today's date
bugünün tarihi
trade date
(Ticaret) ticari işlem tarihi
up to date
modaya uygun
up to date
zamane
up to date
(Bilgisayar) güncelleştirilmiş
up to date
güne uygun olarak
up to date
güncel

Tom'un güncelleştirilmeye ihtiyacı var. - Tom needs to be brought up to date.

Sanırım bütün ekipmanımız hâlâ güncel. - I assume all our equipment is still up to date.

up to date
günümüze uygun
anus
anüs
anus
makat
assign a date
bir tarih kararlaştır
blind date
tanışma randevusu

Tom tanışma randevusuna gitti. - Tom went on a blind date.

Ebeveynlerim tanışma randevusunda tanıştılar. - My parents met on a blind date.

blind date
(kız ve erkek) ilk buluşma/görüşme
İngilizce - İngilizce
To note the time of writing or executing; to express in an instrument the time of its execution; as, to date a letter, a bond, a deed, or a charter

In the countries of his jornal seems to have been written; parts of it are dated from them. - M. Arnold.

To become old, especially in such a way as to fall out of fashion, become less appealing or attractive, etc

This show hasn't dated well.

To take (someone) on a series of dates
to have a steady relationship with, to be romantically involved with

Jessica Simpson reportedly went on a drinking binge after discovering ex- boyfriend John Mayer is dating Jennifer Aniston.

A pre-arranged social meeting
anus
Given or assigned length of life; duration

And to have children wise and valorous.

To determine the age of something; as, to date the building of the pyramids
of a couple, to be in a romantic relationship
That addition to a writing, inscription, coin, etc., which specifies the time (as day, month, and year) when the writing or inscription was given, or executed, or made; as, the date of a letter, of a will, of a deed, of a coin, etc

the date for pleading.

A point in time, as in You may need that at a later date
To note or fix the time of, as of an event; to give the date of
The date palm itself
To have beginning; to begin; to be dated or reckoned; -- with from

The Batavian republic dates from the successes of the French arms. - E. Everett.

A companion when one is partaking in a social occasion
The fruit of the date palm. This sweet fruit is somewhat in the shape of an olive, containing a soft pulp and enclosing a hard kernel
A meeting with a lover or potential lover, or the person so met
The point of time at which a transaction or event takes place, or is appointed to take place; a given point of time; epoch; as, the date of a battle. A specific day

He at once, Down the long series of eventful time, So fixed the dates of being, so disposed To every living soul of every kind The field of motion, and the hour of rest.

Assigned end; conclusion

What Time would spare, from Steel receives its date.

{v} to give, mark or note the precise time
{n} a point of time, fruit of the palm tree
January 1, 100 to December 31, 9999, inclusive
Given or assigned length of life; dyration
sweet edible fruit of the date palm with a single long woody seed
{f} write a date on; apply a date to; go out with a person of the opposite sex
Fri, 25 May 2001 14: 51: 26 -0400
October 14th, 2002 License: Shareware
which specifies the time (as day, month, and year) when the writing or inscription was given, or executed, or made; as, the date of a letter, of a will, of a deed, of a coin
A date is a specific time that can be named, for example a particular day or a particular year. What's the date today? You will need to give the dates you wish to stay and the number of rooms you require
the specified day of the month; "what is the date today?"
January 28th, 2003 License: Commercial
  An instant in the passage of time, identified with desired precision by a clock and a calendar   Note:   An example of a date is 23 seconds after 3: 14 PM on February 9, 1926   This date might be represented as 1926FEB091514 23
assign a date to; determine the (probable) date of; "Scientists often cannot date precisely archeological or prehistorical findings"
Traditionally the third Gospel, written in c AD62, before the Acts of the Apostles which finishes around the time of Paul's first Roman captivity Some commentators propose c AD58-60 in Caesarea when Paul was in prison Perhaps some of the material for the Gospel and for Acts was collected at this time
date regularly; have a steady relationship with; "Did you know that she is seeing an older man?"; "He is dating his former wife again!"
If your ideas, what you say, or the things that you like or can remember date you, they show that you are quite old or older than the people you are with. It's going to date me now. I attended that school from 1969 to 1972
That addition to a writing, inscription, coin, etc
Infrequent outings with Dad where Mom can enjoy worrying about the kids in a different setting
When you date something such as a letter or a cheque, you write that day's date on it. Once the decision is reached, he can date and sign the sheet The letter is dated 2 July 1993
An earthquake begins at a given date and time, the date is givenin the form y/m/d where y is the last two digits of the year, m is the monthstarting at 1 for January, and d is the date starting at 1 for the firstday in the month
The year(s) shown on a coin, usually the same as the year it was minted
To have beginning; to begin; to be dated or reckoned; with from
go on a date with; "Tonight she is dating a former high school sweetheart
a meeting arranged in advance; "she asked how to avoid kissing at the end of a date"
the present; "they are up to date"; "we haven't heard from them to date"
Wed, 28 Jun 2000 00: 17: 20 EDT
If you enter a date, you will only get entries, that are changed since this date Valid dates are i e : YYYYMMDD YYYYMM YYYY DD/MM/YYYY today yesterday first sunday in june 1996 sunday week 22 1995 last friday last week/month Friday 2 weeks ago 2 weeks ago friday last day of October
sweet edible fruit of the date palm with a single long woody seed a meeting arranged in advance; "she asked how to avoid kissing at the end of a date"
The point of time at which a transaction or event takes place, or is appointed to take place; a given point of time; epoch; as, the date of a battle
A date is a small, dark-brown, sticky fruit with a stone inside. Dates grow on palm trees in hot countries. see also blind date, carbon dating, dated, out of date, up to date
{i} day month and year according to the calendar; interview, meeting; fruit of a date palm tree
stamp with a date; "The package is dated November 24"
Include the date range and bulk dates (when applicable) Circa dates are acceptable if exact dates are unclear
go on a date with; "Tonight she is dating a former high school sweetheart"
March 4th, 2003 License: Commercial
The Dublin Core element used to designate the date associated with an event in the life cycle of the resource Typically, Date will be associated with the creation or availability of the resource See also section 4 of the Dublin Core Users Guide
Date of first Friday of wide release in the North American market (wide defined as 650 screens), or most significant box-office weekend, if less than 650
If something dates, it goes out of fashion and becomes unacceptable to modern tastes. A black coat always looks smart and will never date
a particular day specified as the time something will happen; "the date of the election is set by law"
A date is an appointment to meet someone or go out with them, especially someone with whom you are having, or may soon have, a romantic relationship. I have a date with Bob
Fri, 23 Jun 1995 15: 48: 17 -0700 (PDT)
If you are dating someone, you go out with them regularly because you are having, or may soon have, a romantic relationship with them. You can also say that two people are dating. For a year I dated a woman who was a research assistant They've been dating for three months
The fruit of the date palm; also, the date palm itself
the particular day, month, or year (usually according to the Gregorian calendar) that an event occurred; "he tried to memorizes all the dates for his history class"
To date means up until the present time. `Dottie' is by far his best novel to date
Tue, 08 Oct 2002 23: 41: 14 +0200
The element in the heading of each Survey Report used by the agents to identify the dates, approximate dates, or inclusive date range of the manuscripts examined and described by the agent in that report
To note or fix the time of, as of an event; to give the date of; as, to date the building of the pyramids
a particular but unspecified point in time; "they hoped to get together at an early date"
A numeric data type used to represent dates Date values are 64-bit (8-byte) floating-point numbers that represent dates from January 1, 100, to December 31, 9999, and times from 0: 00: 00 to 23: 59: 59 The Date data type uses the prefix dat but doesn't have a type- declaration character
date night
An opportunity for a married couple, especially one with children, to go out on a date
date of birth
The date and year something was born
date palm
A palm tree, Phoenix dactylifera, whose fruit is the date
date palms
plural form of date palm
date rape
non-consensual sexual activity between a sexually-involved couple
date rape drug
Any drug that can be used to assist in the commission of a sexual assault (date rape). Typically drugs having sedative, hypnotic, dissociative, and/or amnesiac effects
date rape drugs
plural form of date rape drug
date rapes
plural form of date rape
date with destiny
An inevitable future event or encounter, especially one which is likely to be momentous

So much has been said about Europe's long-awaited date with destiny that it was hard to sort out the predictable hyperbole from the reality.

date-of-birth
Attributive form of date of birth, noun

I'm gonna need date-of-birth information on both o' youse.

date-rape
To perpetrate a date rape
date of birth
day of the month of the year when one was born
date back
Belong to an earlier time: "This story dates back 200 years"
date back
belong to an earlier time; "This story dates back 200 years"
date back
If something dates back to a particular time, it started or was made at that time. a palace dating back to the 16th century This tradition dates back over 200 years
date back to
{f} date from, date to
date bar
fruit bar containing chopped dates
date bread
bread containing chopped dates
date from
belong to an earlier time; "This story dates back 200 years"
date from
If something dates from a particular time, it started or was made at that time. The present controversy dates from 1986
date line
The hypothetical line on the surface of the earth fixed by international or general agreement as a boundary on one side of which the same day shall have a different name and date in the calendar from its name and date on the other side
date line
The International Date Line
date line
an imaginary line on the surface of the earth following (approximately) the 180th meridian
date not specified
date not specifically mentioned
date of acquisition
date when something was acquired
date of birth
May 24, 1958 (Gemini)
date of birth
Remaining Amount to be Paid
date of birth
DOB 8
date of birth
Your date of birth is the exact date on which you were born, including the year. The registration form showed his date of birth as August 2, 1979
date of birth
A demographic variable available on many mailing lists, created using overlays of driver's license information
date of birth
1 As listed 2 Not as listed 7 Dont know 8 No answer 9 Not known
date of issue
of an undated note, or a note bearing a date different from the date of issue
date of issue
The date stated in a policy as the date on which the contract was issued by the insurer This is not necessarily the effective date of the policy (G)
date of issue
Used in the context of bonds to refer to the date on which a bond is issued and when interest accrues to the bondholder Used in the context of stocks to refer to the date trading begins on a new stock issued to the public
date of issue
The date stated in a policy as the date on which the contract was issued by the insurer This is not necessarily the effective date of the policy
date of issue
= The date stated in a policy as the date on which the contract was issued by the insurer This is not necessarily the effective date of the policy
date of issue
when the company issued the policy
date of issue
Date when a new stock begins public trading
date of issue
date of publication or distribution
date of issue
The date the life insurance policy was issued to the viator Contestability and suicide are measured from this date Back To Top
date of issue
The date the life insurance policy was issued to the viator Contestability and suicide are measured from this date
date of issue
The date the insurance application is approved and the policy is issued by the insurance company This is not necessarily the same as the date of the policy or the date the insurance becomes effective However, life insurance policies frequently determine suicide and incontestability clauses based on the date of issue
date of maturity
date when a (debt, bond, etc.) is payable
date of payment
date on which a payment is due (loan, mortgage, etc.)
date of record
date in which something was recorded
date of sale
date when a specific sale was made
date palm
tall tropical feather palm tree native to Syria bearing sweet edible fruit
date palm
A date palm is a palm tree on which dates grow. A palm tree (Phoenix dactylifera) of western Asia and northern Africa and cultivated also in California, having featherlike leaves and bearing clusters of dates. Tree (Phoenix dactylifera) of the palm family, found in the Canary Islands and northern Africa, the Middle East, Pakistan, India, and California. The trunk, strongly marked with the pruned stubs of old leaf bases, ends in a crown of long, graceful, shining, pinnate leaves. The fruit, called the date, is a usually oblong brown berry. Dates have long been an important food in desert regions, and are the source of syrup, alcohol, vinegar, and a strong liquor. All parts of the tree yield products of economic value, being used variously for timber, furniture, basketry, fuel, rope, and packing material. The seeds are sometimes used as stock feed. The tree is grown as an ornamental along the Mediterranean shores of Europe. Its leaves are used for the celebration of Palm Sunday (among Christians) and the Feast of Tabernacles (among Jews). Date sugar, a product of India, is obtained from the sap of a closely related species, P. sylvestris
date palm
palm tree bearing dates
date plum
an Asiatic persimmon tree cultivated for its small yellow or purplish-black edible fruit much valued by Afghan tribes
date rape
Date rape is when a man rapes a woman after having spent the evening socially with her. Rape perpetrated by the victim's social escort. a rape that is committed by someone the woman has met in a social situation
date rape
rape committed by a person familiar to the victim, instance in which a man forces a female acquaintance to have sexual intercourse (esp. while on or immediately following a date)
date rape
rape in which the rapist is known to the victim (as when they are on a date together)
date roll
{i} (Slang) toilet paper
date spread
spreadable paste made from pureed dates
date stamp
a) an object used for printing the date on documents b) the mark that it makes
date-mark
{f} datemark, indicate with a date and location, dateline
date-nut bread
bread containing chopped dates and nuts
date-stamp
stamp which is used to record the current date on various documents
day and date
{i} day month and year according to the calendar
International Date Line
An imaginary line on the Earth's surface at 180° longitude, mostly through the Pacific Ocean, to the east of which the calendar date is one day earlier than to the west
Julian date
A date expressed as a number, normally counted from 4713 BC, used by astronomers and historians to compare events recorded in different cultures
blind date
A romantic meeting between two people who have never met before
call date
A date on which a callable bond may be redeemed before its maturity
carbon-date
To gauge the age of an organic material by comparing the ratio of carbon isotopes

After carbon-dating the artifact, the archaeologist determined that it was of late bronze age manufacture.

dated
Anachronistic; being obviously inappropriate for its present context
dated
No longer fashionable
dated
Marked with a date
dateless
Without a start; immemorial
dateless
Having no date—a meeting with a lover or potential lover

It is hard to believe that she could be dateless on a Saturday night.

dateless
Timeless; immortal
dateless
Without a date imprinted, assigned, or associated
dateless
thick-headed

They're so dateless that Burger King will not offer them a job.

dateless
Out of one's head; deranged
dating
The process of estimating the age of an artifact or biological vestige
dating
A form of romantic courtship between two individuals who may or may not expect marriage

It was a couple of years before he even started dating again.

dating
Present participle of date
double date
Two couples going on a (romantic) date together
double date
To go on a double date
double-date
Alternative spelling of double date
due date
The date on which a pregnant woman is expected to give birth
due date
The date by which a book (or other item) borrowed from a library must be returned
due date
The date of payment in financial arrangements
expected date of confinement
due date; The date on which a pregnant woman is expected to give birth
hot date
a social outing with a current or potential lover which holds the possibility for a sexual encounter
maturity date
The date on which a principal amount of a note, draft, acceptance bond, or other debt instrument becomes due or payable
no date
indicates that a document has no publication date shown on the document and that none has been inferred from other evidence
of even date
having the same date
out of date
Not conforming to the current fashion or style; old-fashioned

The dresses she wears are quite out of date.

out of date
Too old to be used; not current; invalid; outmoded

I can't eat this salad, it's out of date.

out-of-date
Alternative form of out of date

The Rabbit could not claim to be a model of anything, for he didn’t know that real rabbits existed; he thought they were all stuffed with sawdust like himself, and he understood that sawdust was quite out-of-date and should never be mentioned in modern circles.

sell-by date
The final date on which a perishable product can be legally sold to the public
sell-by date
Used to indicate that something, or someone, is old and out of date

Tony Blair insists on remaining in office well past his sell-by date - yet he can afford to go.

to-date
Alternative spelling of to date
up-to-date
informed about the latest news or developments
up-to-date
current; recent; the latest

Use an up-to-date text for your source.

use-by date
The date by which it is advised that a perishable product be consumed
value date
Settlement date on which interest payments are credited or debited to the customer's bank account; interest payments are made from this date onwards
vest date
The date that stock award restrictions lapse and the stock becomes available for transfer to buyer. Also the date that stock options become available for exercise
what date is it today
What is the date? (used to request the current date)
year to date
The period from the beginning of a fiscal year to the end of a reporting period
year-to-date
Alternative spelling of year to date
blind date
An arranged meeting for two people who have never met each other before, in order to try to start a romantic relationship
medjool date
A type of date that are prized for their large size, their sweet taste, and their juicy flesh even when dried
release date
October, 2000
dated
{a} marked with the true or exact tim
dateless
{a} having no date mentioned, not dated
datable
Able to be dated to a particular time
dateable
Able to be dated to a particular time
dated
dd
Date of Birth
DOB
datable
That may be ascribed a date (or age)
datable
That may be dated; having a known or ascertainable date
datable
that can be given a date; "a concrete and datable happening"- C
datable
that can be given a date; "a concrete and datable happening"- C W Shumaker
datable
{s} able to be dated, capable of being assigned to a time, capable of being put in historical place
datable
Shumaker
dateable
{s} capable of being assigned to a time, capable of being put in historical place
dateable
that can be given a date; "a concrete and datable happening"- C W Shumaker
dated
Dated things seem old-fashioned, although they may once have been fashionable or modern. people in dated dinner-jackets. old-fashioned out-of-date
dated
marked by features of the immediate and usually discounted past
dated
Anytime Within the last week Within the last 2 weeks Within the last 30 days Within the last 60 days Within the last 90 days Within the last 180 days Within the last year Within the last two years
dated
{s} old-fashioned, no longer in use, not modern; marked with a date, that bears a date
dated
bearing a date; "dated and stamped documents"
dated
A work executed at about that date
dated
Out of date
dateless
without an end; endless
dateless
not bearing a date; "a dateless letter"
dateless
Without date; having no fixed time
dateless
{s} without a date
dateless
having no date
dateless
having no known beginning and presumably no end; "the dateless rise and fall of the tides"; "time is endless"; "sempiternal truth"
dateless
unaffected by time; "few characters are so dateless as Hamlet"; "Helen's timeless beauty" not bearing a date; "a dateless letter" of such great duration as to preclude the possibility of being assigned a date; "dateless customs" having no known beginning and presumably no end; "the dateless rise and fall of the tides"; "time is endless"; "sempiternal truth
dateless
having no known beginning and presumably no end; "the dateless rise and fall of the tides"; "time is endless"; "sempiternal truth
dateless
of such great duration as to preclude the possibility of being assigned a date; "dateless customs"
dateless
unaffected by time; "few characters are so dateless as Hamlet"; "Helen's timeless beauty"
dater
One who dates
dater
{i} one who determines meetings; one who goes out on dates
daters
plural of dater
dates
differ between the European and US conventions To avoid confusion, for the abbreviated form it is safer to use the convention adopted by most scientists: yyyy/mm/dd
dates
The built-in application for recording and viewing appointments and calendar notes, setting alarms, entering repeating events, and keeping a to-do list See also Meeting Source: NUIG
dates
a staple foodstuff in all of Hepekeria It is said dates "have their head in fire and their feet in water "
dates
There are some important dates that one must keep in mind when describing bond markets It is important to note that date terms are not used consistently across markets The following definitions allow for a consistent comparison and are used in the government bond outlines
dates
Effective commencement date The effective commencement date is the starting date of the project work following the signature by all parties of the contract Therefore for each project this starting date must be communicated to the COMMISSION Operative commencement date of the contract The operative commencement date of the contract is the date when the contract has been signed by the Commission or the date which is explicitly mentioned in the contract This date is relevant for the Cost Statements acceptance and processing The Commission can only accept costs which occur after this date
dates
{i} dates of a person's birth and death (e.g. "Wolfgang Amadeus Mozart's dates were 1756 to 1791)
dates
Khajoor Dry Fruit
dates
Dates in Resource ManagerTM are shown in the form dd/mm/yy In Resource ManagerTM the last two (year) digits refer to the century starting on 1st January 1960, so the data 01/01/00 is the 1st January 2000
dates
Plural of date
dates
Khajur
dates
The year or range of years in which the work was or could have been made e g 1984 for Punk Bear Spirit
date