kıç

listen to the pronunciation of kıç
Türkçe - İngilizce
ass

You're talking out of your ass. - Kıçından uyduruyorsun.

I laughed my ass off when they told me that joke. - Bana bu şakayı anlattıkları zaman kıçımla güldüm.

stern

The ship had taken on water and was down by the stern. - Gemi su almış ve kıç tarafı aşağı inmişti.

backside
(Argo) date
hind part
can
(Askeri) abaft
ham
butt [sl.]
fanny [sl.]
prov. leg; foot
haunches
behind
(gemi) poop
rear
fundament
prat [sl.]
rear end
bum [sl.]
buttocks, bottom, butt, behind, rump
hindquarters
hind, back
tail
posterior
bottom

Because of yesterday's heavy snow, the ground is very slippery. As soon as I stepped outside, I slipped and fell on my bottom. - Dünkü şiddetli kar yağışından dolayı, yer çok kaygandı. Dışarıya adım atar atmaz kaydım ve kıçımın üstüne düştüm.

arse [sl.]
ass [sl.]
(Denizcilik) stern, poop
tail end
breech
hip
slats [sl.]
nates [sl.]
buttocks, bottom, rump, posterior, backside, behind, bum, rear; hind part; stern
rump [sl.]
buttocks
{i} arse

Didn't your mother teach you anything? When you meet with scary people always protect your wallet and your arsehole! - Annen sana bir şey öğretmedi mi? Korkunç biriyle karşılaştığında cüzdanını koru ve kıçını!

{i} seat
bum
rump
haunch
nates
poop
prat
{i} slats
{i} fanny
buttock
kıç deliği
asshole
kıç (balık, kuş)
vent
kıç ambar ağzı
(Ticaret) after hatch
kıç bodoslama
(Askeri) stern post
kıç bodoslama
sternpost
kıç bodoslama
(Askeri) stern frame
kıç bodoslama
(Askeri) stern
kıç gönderi
(Askeri) flag staff
kıç güvertesi
poop deck
kıç güvertesi
quarter deck
kıç kasara
poop
kıç tarafta gemi
aft
kıç taraftan demirlemek
(Askeri) tail
kıç tarafı
(Askeri) stern
kıç tarafında
(Askeri) aft
kıç tarafında
astern
kıç koltuğu
(Denizcilik) Poop hawser
kıç ambarı
after hold
kıç atmak
1. to lash out with both hind feet. 2. (for a supposedly inferior person) to give (someone) a slap in the face
kıç attırmak
slang to be better than, be superior to
kıç bodoslaması
stern post
kıç bodoslaması
sternpost
kıç cebi
hip pocket
kıç deliği
asshole [sl.]
kıç eki
(Askeri) stern attachment
kıç güverte
(Askeri) quarterdeck
kıç güverte
naut . quarterdeck
kıç güverte kamarası
roundhouse
kıç güvertesi
afterdeck
kıç güvertesi
quarterdeck
kıç güvertesi
poop deck, quarter deck
kıç halatı
stern fast
kıç kabini
aftercabin
kıç kamara
(Askeri) poop cabin
kıç kasara binası
(Askeri) poop deekhouse
kıç kasarası
poop deck
kıç kasarası
naut . poop deck
kıç kenar korkuluğu
(Askeri) stern pulpit
kıç küpeştesi
(Askeri) taffrail
kıç kısım
(Askeri) afterpart
kıç omuzluk
quarter
kıç palamarı
stern fast
kıç pervanesi
(Askeri) stern thruster
kıç pik
aft peak tank
kıç pik lankı
(Askeri) afterpeak
kıç pik tank
(Askeri) aft peak tank
kıç pik tankı
aft peak tank
kıç postası
stern frame
kıç taraf
after part
kıç tarafa doğru
(Askeri) sternforemost
kıç tarafa en yakın
sternmost
kıç tarafta
aback
kıç tarafta
(gemi) aft
kıç tarafta
abaft
kıç taraftaki erzak ambarı
(Askeri) lazaret
kıç taraftan dalga yemek
be pooped
kıç tarafında
abaft
kıç topu
stern chaser
kıç yalamak
brown nose
kıç yalayan kimse
brown nose
kıç yalayıcı
bumsucker [sl.]
kıç yalayıcı
sucker [sl.]
kıç yalayıcı
arse licker [sl.]
kıç yalayıcı
suck [sl.]
kıç üstü oturmak
(Konuşma Dili) 1. to fall smack on one's rear end. 2. to sit twiddling one's thumbs (having decided to give up a struggle)
kıç ırgatı
(Askeri) stern windlass
geminin kıç kuruzu
tuck
baş kıç vurma
(Askeri) pitching
baş-kıç vurma
(Askeri) pitch
geminin baş kıç vurması
(Askeri) pitch
kaba kıç
ass
ayna kıç
square stern
baş kıç vurmak
pitch
baş kıç yapmak
(Askeri) heave and set
baş ve kıç istikametinde
fore and aft
bir geminin kıç dikmesi
(Askeri) after perpendicular
botun kıç kısmı
(Askeri) boat tail
elektrikli kıç ırgatı
(Askeri) electric stern windlass
filika kıç farşları
(Askeri) sternsheets
geminin kıç bodoslaması
(Askeri) ship sternpost
geminin kıç tarafı
(Askeri) afterpart
keskin akıl/zekâ keramete kıç attırır
(Atasözü) A very clever person can almost work miracles
yassı kıç cebi şişesi
hip flask
Türkçe - Türkçe
(Argo) (Argo) Got
Art taraf
Baharda kayısı ve erik ağaçlarında görülen parlak ve yapışkan madde
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
Bacak, ayak
Deniz teknelerinde art taraf: "Pantolonunu, ceketini fırlatır, kıç altındaki âdeta kamaramsı yere sokulur, düşünürdü."- S. F. Abasıyanık
Arka bölümde olan
mabat
makat