anüs

listen to the pronunciation of anüs
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son kısmında çıkış deliği
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
Sindirim sisteminin sonunda bulunan ve dışkının atılmasına yarayan çıkış deliği, makat, şerç
göt
makat
sofra
(Hukuk) ŞERE
anüs yüzgeci
Balıklarda anüs bölgesinde tek olarak bulunan yüzgeç
İngilizce - Türkçe
got deliği
anüs