acılı

listen to the pronunciation of acılı
Türkçe - İngilizce
heartsick
disconsolate; hot
(food) to which something peppery has been added, hot, peppery
grieved, mourning, disconsolate; (tat) spicy, hot
heartbroken
(food) to which something bitter has been added, bitter
mournfully
mourning
sorrowful
heartsore
sad

Listening to sad music makes me happy. - Acılı şarkıları dinlemek beni mutlu eder.

(someone) who is mourning; grief stricken; mournful
spicy
{s} hot
doleful
anguished
{s} bitter

Bitterness and revenge are not part of my character. Life's too short. One shouldn't spend time on bitterness and revenge. - Acılık ve intikam benim karakterimin bir parçası değildir. Hayat çok kısa. Bir insanın acılık ve intikam üzerine zaman harcamaması gerekir.

He couldn't stand the bitterness of the coffee. - O, kahvenin acılığına dayanamadı.

{s} disconsolate
acı
{s} bitter

I can't abide hearing you cry so bitterly. - Acı şekilde ağladığını duymaya katlanamam.

She shed bitter tears. - O acı gözyaşları döktü.

acı
{s} hot

Never rub your eyes after cutting a hot pepper. - Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma.

Tom put too much hot sauce on his pizza. - Tom pizzasına çok fazla acı sos koydu.

acı
{i} pain

I can't stand this pain. - Bu acıya dayanamıyorum.

I cannot bear this pain. - Bu acıya dayanamıyorum.

acı
{i} ache

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

acılı hint baharatı
curry
acılı hint yemeği
curry
acılı bir biçimde
sorely
acılı hint baharatı
curry powder
acı
{i} hurt

The soap hurt my eyes. - Sabun gözlerimi acıttı.

One of my teeth hurts. - Benim dişlerimden biri acıyor.

acı
sting

A bee sting can be very painful. - Arı sokması çok acı verici olabilir.

A bee sting is a painful thing. - Arı sokması, acı bir şeydir.

acı
distress

That is a distressing story. - Bu acıklı bir hikaye.

acı
{s} sad

We are faced with a very sad situation. - Çok acıklı bir durumla karşı karşıyayız.

The movie was so sad that everybody cried. - Film öyle acıklı idi ki herkes ağladı.

acı
acrimonious
acı
incisive
acı
sorrow

All sorrows should be tolerable, even if they are great. - Büyük olsalar bile, bütün acılar dayanılabilir olmalı.

No words can express her deep sorrow. - Kelimeler acısını ifade etmede yetersiz kalır.

acı
peppery
acı
{s} harsh

I think Tom is harsh. - Tom'un acımasız olduğunu düşünüyorum.

Teenagers must adapt to today's harsh realities. - Gençler bugünün acımasız gerçeklerine uymalılar.

acı
{s} lamentable
acı
{s} acrid
acı
{i} worry

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
sorry

I'm very sorry for the pain I caused. - Neden olduğum acı için çok üzgünüm.

I'm sorry for all the pain I caused you. - Sana verdiğim tüm acı için üzgünüm.

acı
severe

He used to suffer from severe nasal congestion. - O şiddetli burun tıkanıklığından dolayı acı çekti.

Tom was in severe pain. - Tom şiddetli acı içindeydi.

acı
grief

War doesn't bring on peace; on the contrary, it brings pains and grief on both sides. - Savaş, barış getirmez. Tam tersine, o acı ve keder getirir.

You cannot put time limits on grief. - Acılar ha demeyle dinmez.

acı
suffering

My wife is suffering from pneumonia. - Eşim zatürreden dolayı acı çekiyor.

He is suffering from an aggravated disease. - O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor.

acı
sardonic
acı
sorrowful
acı
agony

She screamed in agony. - O, acı içinde çığlık attı.

Tom seems to be in agony. - Tom acı çekiyor gibi görünüyor.

acı
cruel

It was an extremely cruel war. - Bu son derece acımasız bir savaştı.

He was very hurt by her cruel words. - Onun acımasız sözleriyle çok yaralandı.

acı
gripes
acı
severest
acı
tart
acı
inflict

A sadist likes inflicting pain; a masochist, receiving it. - Bir sadist acı vermekten; bir mazoşist onu almaktan hoşlanır.

acı
sharp

He felt a sharp pain. - O, keskin bir acı hissetti.

She felt a sharp pain in the chest. - Göğsünde keskin bir acı hissetti.

acı
bitting
acı
mercy

There is no mercy here, Pinocchio. I have spared you. Harlequin must burn in your place. I am hungry and my dinner must be cooked. - Burada merhamet yok, Pinokyo. Senin canını bağışlıyorum. Harlequin senin yerine yanmalı. Ben acıktım ve akşam yemeğim pişirilmeli.

You just have to have mercy on my poor wife. - Sadece zavallı karıma acımalısın.

acı
bite

When I bite down, this tooth hurts. - Ben ısırdığımda, bu diş acıyor.

Tom had to bite the bullet. - Tom acıya göğüs germek zorunda kaldı.

acı
severly
acı
rank
acı
brackish
acı
acid
acı
trenchant
acı
anguish

Sami's family waited in anguish. - Sami'nin ailesi acı içinde bekliyordu.

He hid his anguish with a smile. - O bir tebessümle acısını sakladı.

acı
deplore
acı
heartache
acı
agitation
acı
feel for

I really feel for you. - Gerçekten sana acıyorum.

acı
gnawing
acı
cutting

Never rub your eyes after cutting a hot pepper. - Bir acı biber kestikten sonra asla gözlerini ovma.

Don't worry, cutting your hair doesn't hurt. - Merak etmeyin, saçınızı kesmek acı vermez.

acı
poignant
acı
commiserate with
acı
piercing
acı
astringent
acı
poignancy
acı
heartbreak
acı
nippy
Acı
bittering
acı
the sting
acı
suffer of
acı
grievous
acı
very warm; bitter
acı
a pain
acı
{s} painful

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

She was painfully thin. - O, acı verecek şekilde zayıftı.

acı
{s} shrill
acı
{i} affliction
acı
wry
acı
smart
acı
{s} splitting
acı
{i} pang

Tom felt the pangs of hunger. - Tom açlığın acısını hissetti.

acı
{s} scathing

The army were scathingly beaten. - Ordu acımasızca yenildi.

acı
{s} biting
acı
misery

Her misery was only for show. - Onun acısı yalnızca gösteriş içindi.

Tom shot the injured horse to put it out of its misery. - Tom acısına son vermek için yaralı atı vurdu.

acı
nipping
acı
mental pain, anguish, suffering, sorrow
acı
pain, ache
acı
pain; ache
acı
tragic

It was a tragic accident. - Bu acıklı bir kazaydı.

acı
grief, sorrow (at someone's death): Allah bu acıyı unutturmasın! May God spare you more grief!
acı
bitterness, sharpness
acı
biting; painful
acı
(biber) hot; (kahve, bira vb.) bitter; (yağ) rancid; (koku/tat) acrid, sharp, biting, pungent; (söz) hurtful, cutting, tart, harsh, caustic, pungent, biting; (bağırış) sharp, shrill, piercing;(üzücü) grievous, poignant, tragic, pitiful; pain, ache, pang
acı
{s} pungent
acı
acerb
acı
{s} vitriolic
acı
{s} keen
acı
vitriol
acı
twinge
baharatlı ve acılı
deviled
baharatlı ve acılı
devilled
baharatlı ve acılı pişirmek
devil
en acılı kimse
chief mourner
İngilizce - İngilizce

acılı teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ACI
adjacent channel interference
Türkçe - Türkçe
Acısı olan, kederli
Acı katılmış olan
acı
Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
Acı
ıstırap
Acı
(Osmanlı Dönemi) MÜRR
Acı
çorak
Acı
BiBERLi
acı
Ağrı, sancı
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç
acı
Tadı bu nitelikte olan
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap
acı
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı
acı
Dışarıdan gelen bir etki ile dış organlarda birdenbire oluşan ve o etkilerin kalkması ile duyulan rahatsızlık, ıstırap: "Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi."- P. Safa
acı
Keskin, hoşa gitmeyen, şiddetli: "Acı poyraz kuvvetle esiyordu."- O. Kemal
acı
Tadı bu nitelikte olan: "Acı kahvesini yudumluyordu."- T. Buğra
acı
Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, korkunç: "Acı söz insanı dininden çıkarır."- Atasözü. Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem: "İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir."- Y. Z. Ortaç
acı
Ölüm, yangın, deprem gibi olayların yarattığı üzüntü, keder, elem
acı
Koyu (renk): "Sıcak iklimlerde bu mevsim, tek renktedir, sadece acı yeşildir."- R. H. Karay
acı
Bir etki sonucu vücutta duyulan ağrı, sancı: "Belli bir yerinde kırık çıkık acısı yoktu."- M. Yesarî
acı
Koyu (renk)
İngilizce - Türkçe

acılı teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ACI
(Askeri) çağrı engeli tahsisi (assign call inhibit)
acılı