in advance

listen to the pronunciation of in advance
İngilizce - Türkçe
önceden

Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz. - Please inform me of your absence in advance.

Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz. - You may as well say it to him in advance.

peşin

Kaça mal olacağını ona peşinen sorsan iyi olur. - You had better ask him in advance how much it will cost.

Plan peşinen kabul edildi. - The plan has been agreed to in advance.

peşin olarak

Peşin olarak ödemek zorundayız. - We have to pay in advance.

Kiranı peşin olarak ödemelisin. - You should pay your rent in advance.

ileride
peşin ödeme

Peşin ödemek zorundasın. - You have to pay in advance.

Parayı peşin ödemeni istiyorum. - I'd like you to pay the money in advance.

ileride peşin olarak
(Konuşma Dili,Ticaret) avans olarak
zamanından önce
önünde
şimdiden

I would be glad if you could send me the photos. Thank you in advance.

Ona yapabileceğin herhangi bir yardım için şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. - I would like to thank you in advance for any help that you are able to give her.

Yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum. - Thank you in advance for your help.

önce

Lütfen yokluğunuzu önceden bana bildiriniz. - Please inform me of your absence in advance.

Soruları önceden hazırlamak senin yararına olur. - It would be to your advantage to prepare questions in advance.

önde
before
(İnşaat) önce

Kahvaltıdan önce duş aldım. - I showered before breakfast.

Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü. - Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.

before
den önce
before
daha önce

Daha önce Kyoto' yu ziyaret etti mi? - Have you ever visited Kyoto before?

Daha önce böyle harika bir film izlediniz mi? - Have you seen such a wonderful movie before?

before
karşı

Daha önce o kızla karşılaştım. - I've met that girl before.

Onunla karşılaşmadan önce, Pizzaro adamlarının ve silahlarının çoğunu kasaba yakınında sakladı. - Before meeting him, Pizzaro hid many of his men and guns near the town.

before
cephesinde
before
önde

John mesleğini ailesinden daha önde tutar. - John puts his career before his family.

before
tercihen
before
mek yerine
before
evvelce

Evvelce sarhoş oldum; daha da çok olacak gibiyim. - I've been drunk before and likely will get drunk many more times.

before
önceden

Sana önceden bildireceğim. - I'll let you know beforehand.

Önceden tüm hazırlıkları yapmadan kışın dağlara tırmanacak kadar aptal değilim. - I know better than to climb mountains in winter without making all necessary preparations beforehand.

before
önünde

Allah önünde bütün insanlar eşittir. - All men are equal before God.

Bir gün hayatın gözlerinin önünde hızla akıp gidecektir. Emin ol, izlemeye değer. - One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching.

in advance to
ilerlemek için
in advances
gelişmelerin
ın advance
ilerlemek
be in advance
önde olmak
before
-den önce
before
önden
before
{e} önüne

Evlilik teklif etmeden önce düğün planlamak arabayı atın önüne koymaktır. - Planning the wedding before proposing is putting the cart before the horse.

Sami, çocuklarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydu. - Sami put the needs of his children before his own needs.

before
{e} karşısında

O, efendisinin öfkesi karşısında geri çekildi. - He recoiled before his master's anger.

before
mektense
before
{e} ilerisinde
before
önünde, cephesinde. edat
İngilizce - İngilizce
before
Beforehand; in front
situated ahead or going before; "an advance party"; "at that time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
Feature denoting that a payment is due before or at the inception of a payment period
ahead of time, earlier than expected
ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or in advance) you receive a discount"; "We like to plan ahead"; "should have made reservations beforehand"
beforehand
in advance of
Before; ahead of

He travelled in advance of his master, making the necessary arrangements.

in advance of
ahead of; in front of
in advance

  Heceleme

  in ad·vance

  Türkçe nasıl söylenir

  în ıdväns

  Telaffuz

  /ən ədˈvans/ /ɪn ədˈvæns/

  Etimoloji

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  Ortak Eşdizimliler

  in advance of

  Videolar

  ... huge advance in search technology. ...
  ... the other team will not advance the ball past mid court. ...

  Günün kelimesi

  nidorosity