site

listen to the pronunciation of site
İngilizce - Türkçe
{i} yer: picnic site piknik yeri. lakefront building sites göl kenarındaki arsalar. archaeological site arkeolojik kazı yeri
{f} yerleştirmek
{f} yerleştir
{i} mekân
{f} açmak
{i} konum
{i} bölge

Nehrin kenarında yeni bir endüstri bölgesi kurmaya başladılar. - They began to develop a new industrial site near the river.

Şişmiş lenf düğümleri genellikle enfeksiyon, tümör ya da iltihap barındıran bölgelerin civarında olur. - Swollen lymph nodes are usually found near the site of an infection, tumour, or inflammation.

şantiye

Şantiyelerde, baretler her zaman takılmalıdır. - On building sites, hard hats must be worn at all times.

Jamal içki almaya gitmek için şantiyeden ayrıldı. - Jamal left the construction site to go get a drink.

yapım alanı
şantıye
(Kanun) iş sahası
orun
(Bilgisayar) siteye

Siteye bağlantı yazabilir misiniz? - Would you be able to write down the link to the site?

İnternet'te hiçbir siteye gerçek adımı vermem. - I don't supply my real name to any site on the Internet.

(Bilgisayar) sanal yöre
mevki

Sizin mevkiniz kediden hoşlanan insanlara hitap ediyor. - Your site appeals to people who are interested in cats.

yer

Bu yer bizim ev için idealdir. - This site is ideal for our house.

Dan makineleri sökülecekleri bir yere gönderdi. - Dan sent the machines to a site where they would be dismantled.

arsa
{f} yerleş
Küme
(Askeri) YER, MAHAL, SAHA, ÜS, TESİS, MEVZİ BÖLGESİ: Bir şeyin yeri; bir silah mevziinin işgal ettiği saha
{f} oturtmak
{i} sahne
{i} yerleşim yeri
mevzi
tesis
site arazi
(Askeri) mevzi bölgesi
(Bilgisayar) web bölgesi
(Bilgisayar) web sitesi

Bana web sitesi yapmayı öğretti. - She taught me how to make a web site.

Web sayfana bizim şirketin web sitesi ile ilgili bir link koyar mısın? - Would you mind putting a link on your web page to our company's web site?

site
(Bilgisayar) sitesi
site agent
şantiye sorumlusu
site boundary
alan hududu
site changed
(Bilgisayar) bölge değiştirildi
site changed
(Bilgisayar) bölge değişti
site changed
(Bilgisayar) site değişti
site complex
alan kompleksi
site condition
(Çevre) arazi koşulları
site diagram
vaziyet krokisi
site enter
(Bilgisayar) site girişi
site exit
(Bilgisayar) site çıkışı
site gates
(Bilgisayar) site kapıları
site geology
saha jeolojisi
site id
(Bilgisayar) site kimliği
site journal
(İnşaat) şantiye günlüğü
site link
(Bilgisayar) bölge bağlantısı
site list
mahal listesi
site mixed
(İnşaat) şantiyede hazırlanan
site name
(Bilgisayar) site adı
site office
şantiye ofisi
site paths
(Bilgisayar) site yolları
site plan
(Havacılık) mevki planı
site plan
(Askeri) saha planlama
site region
(Bilgisayar) site bölgesi
site scenario
(Bilgisayar) site senaryosu
site select
(Bilgisayar) site seç
site select
(Bilgisayar) bölge seç
site servers
(Bilgisayar) site sunucuları
site settings
(Bilgisayar) site ayarları
site summary
(Bilgisayar) site özeti
site survey
(Askeri) keşif yapma
site survey
(Askeri) yerinde inceleme
site survey
(Askeri) mevki araştırması
site topology
(Bilgisayar) site topolojisi
site type
(Bilgisayar) site türü
site url
(Bilgisayar) site url'si
site url
(Bilgisayar) site url'i
site visit
yer görme ziyareti
site weld
montaj kaynağı
site/firewall
(Bilgisayar) bölge/güvenlik duvarı
site/firewall
(Bilgisayar) bölge/güvenlik duvarıl
site/firewall
(Bilgisayar) site/güvenlik duvarı
site administration
site yönetimi
site engineer
site mühendisi
site error
yer hatası
site feed
site ekleme
site manager
Şantiye müdürü
site manager
site yöneticisi
site map
site haritası
site name contains invalid character
site ismi geçersiz karakter içermektedir
site of action
faaliyet yeri
site of action
faaliyein gerçekleştiği olduğu yer
site of action
mahal

Active agents are administered to and concentrated at the site of action.

site of pilgrimage
(Din) ziyaretgah, ziyaretgâh
site shelf
(Telekom) Saha dolabı
site supervision
(İnşaat) İnşaat alanı denetimciliği
site survey
(Mühendislik) Keşif, iş yapılmadan öce sahada yapılan keşif
site troubleshooting
(Telekom) Yerinde sorun/arıza giderme
site-specific
siteye özgü
site activation task force commander
(Askeri) MEVZİ BÖLGESİ GÖREV KUVVETİ KOMUTANI: Münferit kıtalararası balistik füze faaliyetlerinden ve tesislerin elverişli bir hareket durumuna getirilmesinden sorumlu şahıs
site defilade
(Askeri) SÜTRE MEVZİİ: Bak. "position defilade"
site defilade
(Askeri) sütre mevzii
site investigation
saha incelemesi
site of construction
yapı yeri
site scale
(Askeri) toprak açısı tertibatı
site scale
(Askeri) TOPRAK AÇISI TERTİBATI: Topun tevcihinde; toprak açılarını sağlamaya mahsus alet
site selection
(Nükleer Bilimler) yer seçimi
site supervisor
(İnşaat) şantiye amiri
siding site
sayding
web site
web sitesi

Web sayfana bizim şirketin web sitesi ile ilgili bir link koyar mısın? - Would you mind putting a link on your web page to our company's web site?

Bana web sitesi yapmayı öğretti. - She taught me how to make a web site.

construction site
inşaat yeri
construction site
inşaat alanı/sahası
binding site
(Biyokimya) bağlama bölgesi
binding site
(Denizbilim) bağlanma bölgesi
binding site
(Gıda,Pisikoloji, Ruhbilim) bağlanma yeri
building site
inşaat alanı

Almanya'da bir inşaat alanında II. Dünya savaşı zamanından bir bomba patladı, en azından bir kişi öldü. - A bomb from the time of World War II has exploded at a building site in Germany, killing at least one person.

Ben bir inşaat alanında çalışıyorum. - I work on a building site.

building site
(İnşaat) inşaat sahası
burial site
kabristan
choose a site
(Bilgisayar) bir site seçin
choose site
(Bilgisayar) site seç
crossing site
(Askeri) geçiş yeri
current site
(Bilgisayar) geçerli site
disposal site
atık alanı
dump site
(Çevre) çöplük
dumping site
(Denizbilim) çöplük
grid web site
(Bilgisayar) kılavuzlu web sitesi
inspection site
denetim yeri
inspection site
(Askeri) denetim mevkii
job site
şantiye
mine site
maden sahası
off site
dışındaki
official web site
(Bilgisayar) resmi web sitesi
on site
yerleşkesinde
on site
işyerinde
on site
şantiyede
reduction site
(Askeri) indirim mevkii
remote site
uzak yerleşke
sites
(Bilgisayar) bölgeler
sites
(Bilgisayar) siteler

Google ya da Facebook gibi siteler yazdığınız her şeyi kaydederler ve mahremiyetinize saygı göstermezler. - Sites like Google or Facebook record everything that you write and don't respect your privacy.

Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin. - For our children to be safe, please do not enter adult sites.

sites
(Bilgisayar) merkezler
siting
(Havacılık) konumlandırma
suspect site inspection
şüpheli mahal denetimi
this site
(Bilgisayar) bu site
buiiding site
inşaat sahası
building site
yapı mahali
building site
şantiye

Ben bir şantiyede çalışıyorum. - I work on a building site.

Şantiyelerde, baretler her zaman takılmalıdır. - On building sites, hard hats must be worn at all times.

camp site
kamp yeri
camping site
düşerge yeri
camping site
kamp yeri
cast in site pile
yerinde dökme kazık
construction site
şantiye
contractor site supervisor
yüklenici alan denetleyicisi
off site
in dışındaki
operational site
operasyon bölgesi
work site
çalışma yeri
camp site
kamp
cobranded web site
ortak markalı web sitesi
dam site
baraj alanı
dump site
döküm sahası
hot site
sıcak site
inspiration site
ilham yeri
landfill site
Çöp depolama alanı
on site terminal
site terminalde
on the site
sitede
on-site support
yerinde destek
on-site survey
Yerinde tetkik/araştırma, ilgili olan yerde yapılan tetkik/araştırma
plum site
erik site
porn site
porno sitesi
the site of
Sitenin
Türkçe - Türkçe
Kentlerde, belirli bir merkezden yönetilen, genellikle güvenliği sağlanmış toplu yerleşim merkezi
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi. İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet
internette bir kişiye ya da kuruma ait hizmet adresi
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi
Kent, şehir
Belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet
Bilgisayarda, bir kurum ya da kişiye ait internet kurulumu
kent
site devleti
(Tarih) İlk Çağda kendi yasalarıyla yönetilen bir veya birkaç kentten oluşan devlet
İngilizce - İngilizce
A computer installation, particularly one associated with an intranet or internet service or telecommunications

The site with the DS3 connection can communicate back to our main network at 45 Mb/s.

To situate or place a building

Fury at plan to site homeless hostel near top Capital school.

The posture or position of a thing

Maintain site setbacks as far as possible from roadways and other routes providing rapid public access.

The place where anything is fixed; situation; local position; as, the site of a city or of a house

EA critical first line of defense for entrance to more semi-public and semi-private areas of the site.

A website

When a new visitor arrives at your site, your web server should log the referring site, which is generally either a search engine or another web site.

A place fitted or chosen for any certain permanent use or occupation; as, a site for a church

Our first site was the result of a building project that I am told was the first urban redevelopment initiated by a church since white flight began in the community surrounding our church.

Sorrow, grief

Ine þe kyng had a sonne, his name Adellus./Dede he toke & he died, als it salle do vs./Sorow & site he made, þer was non oþer rede,/For his sonne & heyre, þat so sone was dede.

{n} situation, position, state, posture, spot
A location on the web containing HTML documents which can be used by viewers using a browser
A collection of interconnected web pages from one company, organization, etc
The geographic location of a single base station or repeater in a radiocommunications system Multiples sites may be used to provide extended system coverage In a multi-site configuration with call hand-off between base stations, base stations are located so that the coverage areas of individual stations overlap in order to facilitate continuous coverage over a wide coverage area
A place on the Internet Every web page has a location where it resides which is called its site Web sites are normally combination of several web pages, and every site has an address usually beginning with "http: // "
The location of a web page on the Internet In WWW, it is called a website and identified by its URL
A collection of pages Oddly enough, since the Web really is a Web, you can make a site which includes pages from other sites, or which includes pages which are not physically on the same computer Of course, this must always be done with respect to intellectual property (i e copyright)
physical position in relation to the surroundings; "the sites are determined by highly specific sequences of nucleotides" the piece of land on which something is located (or is to be located); "a good site for the school
A place on the Internet Every web page has a location where it resides which is called it's site And, every site has an address usually beginning with "http: // "
the piece of land on which something is located (or is to be located); "a good site for the school
1) A single unit where hazardous substances have been deposited, stored, disposed of, or placed An NPL site is also defined as consisting of all contaminated areas within the area used to define the site, and any other location to or from which contamination from that area has come to be located The NPL site would include all releases evaluated as part of the HRS analysis 2) As defined by the Relative Risk Site Evaluation Primer, a site is a discrete area where suspected contamination has been verified, requiring further response action A site by definition has been, or will be, entered into the Navy Restoration Management Information System (RMIS)
{f} locate, place in a particular site
A "site" on the Web refers to a collection of pages that forms a cohesive whole A site may have many sections, each of which may have many pages Back to Top
A site is a piece of ground that is used for a particular purpose or where a particular thing happens. He became a hod carrier on a building site. a bat sanctuary with special nesting sites
A site is a piece of ground where something such as a statue or building stands or used to stand. the site of Moses' tomb
{i} place, location, area; Web site, location on the World Wide Web which is composed of a group of related HTML files centered around a home page (Computers)
a computer connected to the internet that maintains a series of web pages on the World Wide Web; "the Israeli web site was damaged by hostile hackers"
Refers to a location on the Internet where you can find some particular type of information For example, an 'FTP site' might be an FTP server like ftp netins net
The site of an important event is the place where it happened. Scientists have described the Aral sea as the site of the worst ecological disaster on earth
a single musical instrument made of tower bells (a tower bell instrument), or a collection of such bells in one place Except in the case of great bells and three 6-bell rings in North America, all sites listed in these pages contain at least 8 bells If a new instrument replaced an older one in the same tower, both are included in the same site rather than being counted separately, even if there was a gap of many years between removal and replacement NOTE: In the context of the World Wide Web, the word "site" is often used to mean either (a) a host computer and all the Web pages resident on it, or (b) a home page and all the pages dependent from it on the same host In an attempt at clarity, we will not use meaning (a), and will use the composite word Website when meaning (b) is intended
As used in a Licensing Agreement, a site is a physical location affiliated with the Licensee where the Licensee may permit access to digital information to Authorized Users
Features of a place related to the immediate environment on which the place is located (e g , terrain, soil, subsurface, geology, ground water)
a TWiki installation consisting of one or more TWiki webs
A Web or FTP server on the Internet Each Web site contains a home page, which is the first document users see when they enter the site The site might also contain additional documents and files An individual, company or organization manages each site The site typically has a name, which is part of a network domain written as a Uniform Resource Locator (URL) An example of the site name is URL = http: //www wmo ch, which is made up of three parts: the "http", which specifies the protocol, the "www" for specific server name and "wmo ch", which is the domain
Can refer to a web page, a location of information such as a telnet or ftp
A web site (See WWW) This is a collection of web pages Unlike a book you are invited to browse web pages in a non-linear fashion by following links between pages according to your whim You access a site from its home page, which is usually the place you are taken by typing in the web address given in correspondence or advertisements The SCUDD home page, for example, is at http: //art ntu ac uk/scudd/ From this page there are links to other pages on the same site and to the sites created and administered by the various members of SCUDD (from which other links could lead you much further - hence ëwebí)
If someone or something is off site, they are away from a particular area or group of buildings where people work, study, or stay. There is ample car parking off site. to place or build something in a particular place be sited in/on/at/near etc sth
A place on the Internet Every web page has a location where it resides which is called its site
In Windows 2000, one or more reliable and fast TCP/IP subnets Setting up Windows 2000 sites allows you to configure Active Directory access and a replication topology to take advantage of the physical network
A place on the Internet Every web page has a location where it resides which is called it's site And, every site has an address, for example acornwebs co uk is the domain name of our site
assign a location to; "The company located some of their agents in Los Angeles"
A location where human activities once took place and left some form of material evidence A location which has yielded artifacts and either is, has, or will undergo excavation or is being conserved for the future Known sites should not be disturbed by amateurs or surface hunted Sites can be registered and can have a site number or code associated with them
A place on the Internet or World Wide Web It refers to a body of information as a whole, for a particular domain name A Web site is a place made up of Web pages These pages can contain graphics, text, audio, video and other dynamic and static materials The word "site" can also refer to an FTP site or archive site, which is a directory on a computer somewhere (server) which has been set up to allow users to access by logging in and retrieving or uploading files to it
If something is sited in a particular place or position, it is put there or built there. He said chemical weapons had never been sited in Germany. a damp, old castle, romantically sited on a river estuary. + siting sit·ing controls on the siting of gas storage vessels
the piece of land on which something is located (or is to be located); "a good site for the school"
Every location on the Internet is a site and has a standardized URL that identifies the site A site may be as simple as one document or web page on an Internet-connected computer or as complicated as the many web pages that belong to the IBM or Microsoft site Sites are composed of Web pages and other machine readable materials, each of which has a unique URL
If someone or something is on site, they are in a particular area or group of buildings where people work, study, or stay. It is cheaper to have extra building work done when the builder is on site
A site is the same as a website
A host on the Internet which allows remote access by such protocols as http, ftp, telnet, or gopher A site may consist of a single page or many pages under a common site name Whether two addresses with a common site name are one site or more than one may vary depending on your point of view For example, to some, all pages at the Internet Service Provider nexusdesign com might be considered one site But an individual who has set up personal web pages at people nexusdesign com will refer to his or her pages as "my web site "
physical position in relation to the surroundings; "the sites are determined by highly specific sequences of nucleotides"
A site (also known as a website) is a place on the World Wide Web where information can be located These are pages that can host a personal homepage, with pictures, information, and apps Both personal and business pages can be found on these Many times pics on these pages are put in the form of a gallery for easier viewing Though all design and creation is usually accomplished offline on a personal computer, they must be put online for everyone else to view Sites can be stored on the personal computer, however usually posted to a company that hosts their site Usually there are also links to other peoples URL's as well, which really creates the network of the WWW
site map
A webpage that lists the contents and shows the structure of a website, to aid in navigation
site maps
plural form of site map
site-specific
art that is designed for a particular place
site license
permit to operate a program on several network workstations
site manager
The person responsible on behalf of the client for controlling and coordinating all the work of others in order to bring the site operations of a project to a satisfactory conclusion
site manager
Site Manager enables disk space quotas to be set on subdirectories of your domain Your users can upload their files using just their web browser No need to purchase additional FTP accounts Site Manager features include: Monitor disk space usage Upload files Create/edit/rename/delete files and subdirectories Password-protect subdirectories Change file and directory permissions
site manager
(add-on feature) Site Manager enables disk space quotas to be set on subdirectories of your domain Your users can upload their files using just their Web browser No need to purchase additional FTP accounts Site Manager features include
site menu
Astrology Chakras Chris Page Courses Crystals Dictionaries - dream dictionary - crystal dictionary Free Lessons Guided Meditation CD Hand Reading Oracles Numerology Rituals Runes Tarot Trevor Jarvis
site menu
Forensic Botany Home Palynology Ecology and Systematics Limnology Anatomy and Dendrochronology Molecular Biology Glossary Useful Literature Useful Links Cited Literature and Links Graduate Student Topics
site menu
Home Page History
site of the accident
place where an accident occurred
site survey
In order to verify that an event site meets the architectural & electrical requirements for a particular set, it may be necessary to inspect that location
site survey
The process of searching for and describing archaeological sites in a given area
site survey
Before CDA can finalize a ContractAIRâ„¢ proposal, a site survey must be completed A Site Survey Form is used to gather needed information on plant layout, the station site, ect The time required to complete the survey can be greatly reduced if the customer begins to gather the information prior to CDA arriving onsite Click the Information button on the side of this page to request a survey form
site survey
A comprehensive facility study, typically performed by a radio frequency engineer, employed by a systems integrator The goal of the site survey is to create an accurate wireless system design/layout and budgetary quote
site survey
A detailed inventory and evaluation of the characteristics of a location and its occupants that would be important to public safety personnel responding to an emergency, including but not limited to maps, floor plans, diagrams, photographs, personnel lists, student rosters, utility information, and construction information
site visit
a final step in the review of some proposals; involves a team of evaluators designated by the funding source who examine the project facilities and other resources on location; includes review of project plan and objectives with key personnel; an encouraging sign to the project director; occasionally conducted during the life of a project
site visit
A visit to the location of a business, usually performed as part of the Due Diligence process This is an important part of the purchase process, as "a picture is worth a thousand words "
site visit
evaluators' visit to a location to observe and evaluate the proposer's operation or proposed solution in a live environment
site visit
Visiting a donee organization at its office location or area of operation and/or meeting with its staff or directors or with recipients of its services
site visit
An on-location review of an applicant to verify, clarify, and amplify documentation of a written application and thus to establish the applicant's capacity to meet the criteria
site visit
These are official visits by the MCSC program officers to program sites throughout Michigan They are an integral part of the evaluation of programs and help to provide technical assistance to each program
site visit
– Typically refers to a visit from a federal office to ensure the entity is complying with federal regulations
site visit
visit by consultant, program, or management staff to the recipient organization or to the construction site stipulated in a grant application
site visit
a visit in an official capacity to examine a site to determine its suitability for some enterprise
site-specific
pertaining to one onshore site where oil is stored in bulk
site-specific
pertaining to a specific planning unit
site-specific
Term used in conjunction with "forecast" or "warning" to convey the fact that a hydrologic (stream) forecast is produced for an individual stream gage location as opposed to a general area (e g , a city, zone, or county) as is commonly done in many types of weather forecasts
site-specific
designed and made to to be used in a particular place, or relating to a particular place
bomb site
A building or other site destroyed by enemy aerial bombardment
bomb site
An area that an active bomb is contained in, normally sealed off by the authorities
building site
A messy, disorganized area
building site
The site of a former structure, indicated by an assemblage of features, artifacts or debris, remote-sensing data, or historic records (e.g., deed records)
building site
The site, the place where a building is located, is currently under construction, or shall be constructed
cobweb site
a website that has not been updated for a very long time (and has thus figuratively grown cobwebs)
construction site
A place where something is being constructed

The architect behind a controversial Calgary pedestrian bridge said his firm is committed to ensuring the project's beauty, but the construction delays have little to do with him. His officials recently inspected the construction site, and expressed artistic concerns about the surface appearance of two of the bridge's many steel pieces.

coupon site
A web site listing coupons, coupon codes and other savings offers which are freely accessible to the public and may be redeemed at other retail web sites or stores
dynamic site
A web site that displays information that changes using server-side code, generally with information retrieved from a database
on site
Occurring at the site of a job, or at the location of the customer of a product or service, as opposed to at the vendor's factory or office

If we can't figure out how to diagnose this problem remotely, we're going to have to go on site again.

on-site
taking place, or located, on a particular site or in a particular building, as opposed to at a remote site or factory

Our supplier offers on-site support.

portal site
a website with many features and useful content, but also with many links to other sites; its aim being that users would make it their home page
shock site
A website intended to be offensive or shocking to most viewers, containing frightening and/or extremely distasteful and crude content of a pornographic, scatological, or grotesquely violent nature. In most cases, it displays a particular picture most prominently; some shock sites also show animations or galleries of images, particularly shock images
siting
Common misspelling of citing
siting
Common misspelling of sitting
static site
A web site that does not make use of server-side scripting or coding to display information. Typical examples of static sites include small business' web sites that act basically as on-line brochures
web site
A collection of HTML and subordinate documents on the World Wide Web that are typically accessible from the same URL and residing on the same server, and form a coherent, usually interlinked whole
web-site
Alternative spelling of web site
on-site generation
Distributed generation generates electricity from many small energy sources. It has also been called also called on-site generation, dispersed generation, embedded generation, decentralized generation, decentralized energy or distributed energy
sited
Having a site; situated
sites
Locations that contain fossil or archaeological evidence of human presence
sites
Each request made to the server comes from a unique 'site', which can be referenced by a name or ultimately, an IP address The 'sites' number shows how many unique IP addresses made requests to the server during the reporting time period This DOES NOT mean the number of unique individual users (real people) that visited, which is impossible to determine using just logs and the HTTP protocol (however, this number might be about as close as you will get)
sites
[n, pl] places or locations; for example an archaeological site is a place where human activities took place and a paleontological site is place where pant or animal fossils are present
sites
We often use this word to describe peoples pages on the internet Because the internet is all over the world, when you look at someones internet pages, it is like you are visiting them, and so you are going to their site!
sites
plural of site
sites
Total Unique SitesThe number of different domains and users that used your site during the reporting period This number represents the number of unique visitors that have been to your site
siting
misspelling of citing
siting
Obtaining government (federal, state, and local) permission to construct an environmental processing, treatment, or disposal facility at a given site
siting
present participle of site
siting
The act of placing or locating something, such as a swine farm
siting
The process of choosing a location for a facility
siting
{i} process of chosing a site for a facility
Türkçe - İngilizce
buildings
hist. city-state
city-state
site
(İnşaat) housing development

Fadil lived in a housing development near Cairo. - Fadıl, Kahire yakınlarındaki bir sitede yaşıyordu.

(İnşaat) building estate
development

Fadil lived in a housing development near Cairo. - Fadıl, Kahire yakınlarındaki bir sitede yaşıyordu.

complex
housing estate; city-state
housing development (consisting of apartment blocks), Brit. housing estate
large city
housing estate
building complex
site arazi
site
site bulunuyor
(Bilgisayar) finding site
site haritası
(Bilgisayar) sitemap
site seç
(Bilgisayar) select a site
site seçin
(Bilgisayar) select site
site işleçleri
(Bilgisayar) site operators
site kent
city-state
site restorasyonu
site restoration
site yayınlamak
publish a site
site ısıtması
contract heating
kaynak site
(Bilgisayar) from site
siteler
(Bilgisayar) sites

For our children to be safe, please do not enter adult sites. - Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen yetişkin sitelerine girmeyin.

Social networking sites are dangerous for people under 13. - Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir.

uzak site
(Bilgisayar) remote site
yeni site
(Bilgisayar) mobile
yeni site
(Bilgisayar) new site
zengin site özeti
(Bilgisayar) rich site summary
siteler
sites of
site