reside

listen to the pronunciation of reside
İngilizce - Türkçe
{f} ikamet etmek
bağlı olmak
-de ikamet etmek
e dayanmak
oturmak

O, New York'ta oturmaktadır. - She resides in New York.

otur

Köyün binden daha fazla oturanı vardı. - The village had more than a thousand residents.

Tom şu anda Boston'da oturuyor. - Tom currently resides in Boston.

reside otur
yerleş

Bu yerleşim alanı yaşamak için rahat. - This residential area is comfortable to live in.

Burası yerleşim bölgesidir. - This is residential property.

{f} ait olmak
sakin olmak
{f} bulunmak
{f} in -e bağlı olmak, -e dayanmak: The
mukim olmak
{f} in -e ait olmak: The authority resides in him. Yetki ona aittir
etmek
-de ikamet
ikamet

Belli bir yerde ikametiniz olmadığı için başvurunuz reddedilmiş. - Your request has been denied because you have no valid residential address.

Güçlü bir ruh ormanda ikamet eder. - A powerful spirit resides in the forest.

res'en
reside in
-e ait olmak
reside in
bağlı olmak
reside in
bulun
reside in
(Fiili Deyim ) -de bulunmak , -de mevcut olmak
reside in
dayanmak
reside in
ikamet etmek
residing
hadise
residing
(Kanun) ikamet eden
residing
oturum
resid
Petrol işlendikten sonra kalan artık yağ
residing
ikamet
to reside
ikamet etme
Türkçe - Türkçe

reside teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

RESİDE
(Osmanlı Dönemi) f. Erişmiş, ulaşmış, yetişmi
resid
Eski dilde resmi bir yazının yerine ulaştığını bildiren geldi işareti
İngilizce - İngilizce
To sink; to settle, as sediment
To dwell permanently or for a considerable time; to have a settled abode for a time; to remain for a long time
To have a seat or fixed position; to inhere; to lie or be as in attribute or element
live (in a certain place)
{v} to live in a place, dwell, subside
{f} dwell, inhabit as a residence; live; rest in, exist within
To dwell permanently or for a considerable time; to have a settled abode for a time; to abide continuosly; to have ones domicile of home; to remain for a long time
be inherent or innate in
If someone resides somewhere, they live there or are staying there. Margaret resides with her invalid mother in a London suburb
If a quality resides in something, the thing has that quality. Happiness does not reside in strength or money. to live in a particular place (résider, from residere , from sedere )
To dwell permanently or for a considerable time; to have a settled abode for a time; to abide continuosly; to have one's domicile of home; to remain for a long time
make one's home or live in; "She resides officially in Iceland"; "I live in a 200-year old house"; "These people inhabited all the islands that are now deserted"; "The plains are sparsely populated"
resid
oil products that remain after petroleum has been distilled
resided
past of reside
resides
third-person singular of reside
residing
present participle of reside
reside