reside

listen to the pronunciation of reside
İngilizce - Türkçe
{f} ikamet etmek
bağlı olmak
-de ikamet etmek
e dayanmak
otur

Tom şu anda Boston'da oturuyor. - Tom currently resides in Boston.

Köyün binden daha fazla oturanı vardı. - The village had more than a thousand residents.

oturmak

O, New York'ta oturmaktadır. - She resides in New York.

reside otur
yerleş

Bir şehir merkezinde değil, bir yerleşim alanında yaşamayı tercih ederim. - I would prefer to live in a residential area, not downtown.

Bu yerleşim alanı yaşamak için rahat. - This residential area is comfortable to live in.

{f} ait olmak
sakin olmak
{f} bulunmak
{f} in -e bağlı olmak, -e dayanmak: The
mukim olmak
{f} in -e ait olmak: The authority resides in him. Yetki ona aittir
-de ikamet
etmek
ikamet

Burası Tom'un ikametgahı mı? - Is this Tom's residence?

Belli bir yerde ikametiniz olmadığı için başvurunuz reddedilmiş. - Your request has been denied because you have no valid residential address.

res'en
reside in
bağlı olmak
reside in
-e ait olmak
reside in
bulun
reside in
(Fiili Deyim ) -de bulunmak , -de mevcut olmak
reside in
dayanmak
reside in
ikamet etmek
residing
hadise
residing
(Kanun) ikamet eden
residing
oturum
resid
Petrol işlendikten sonra kalan artık yağ
residing
ikamet
to reside
ikamet etme
Türkçe - Türkçe

reside teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

RESİDE
(Osmanlı Dönemi) f. Erişmiş, ulaşmış, yetişmi
resid
Eski dilde resmi bir yazının yerine ulaştığını bildiren geldi işareti
İngilizce - İngilizce
To dwell permanently or for a considerable time; to have a settled abode for a time; to remain for a long time
To have a seat or fixed position; to inhere; to lie or be as in attribute or element
To sink; to settle, as sediment
live (in a certain place)
{v} to live in a place, dwell, subside
If someone resides somewhere, they live there or are staying there. Margaret resides with her invalid mother in a London suburb
make one's home or live in; "She resides officially in Iceland"; "I live in a 200-year old house"; "These people inhabited all the islands that are now deserted"; "The plains are sparsely populated"
{f} dwell, inhabit as a residence; live; rest in, exist within
To dwell permanently or for a considerable time; to have a settled abode for a time; to abide continuosly; to have ones domicile of home; to remain for a long time
be inherent or innate in
If a quality resides in something, the thing has that quality. Happiness does not reside in strength or money. to live in a particular place (résider, from residere , from sedere )
To dwell permanently or for a considerable time; to have a settled abode for a time; to abide continuosly; to have one's domicile of home; to remain for a long time
resid
oil products that remain after petroleum has been distilled
resided
past of reside
resides
third-person singular of reside
residing
present participle of reside
reside