simple past tense and past participle of wind

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of wind
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of wind teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

wound
yaralamak
wound
yara

Tom hastaneden serbest bırakıldı, ama ateşli silah yarası hâlâ iyileşiyordu. - Tom had been released from the hospital, but he was still recovering from the gunshot wound.

Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı. - Six hundred thousand men were killed or wounded.

simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
winded
nefesi kesilmiş

Biraz nefesi kesilmiş görünüyorsun. - You look a little winded.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
winded
{f} soluksuz kal
wound
Oh! Hayret! i
wound
yarala(mak)
wound
çok makbul şey
wound
ceriha
winded
{f} soluksuz kal: adj.nefesi kesilmiş
winded
x üfle/kokla/nefes aldır
winded
{s} soluksuz
winded
{s} soluğu kesilmiş
wound
şaşırtmak
wound
(Tıp) Yara, vulnus
wound
{i} bere
wound
hayrete düşürmek
wound
f., bak. wind
wound
{f} kâlbini kırmak
İngilizce - İngilizce
wound
winded

The boxer was winded when his opponent hit his solar plexus.

simple past tense and past participle of wind