incitmek

listen to the pronunciation of incitmek
Türkçe - İngilizce
injure
hurt

Tom said that he doesn't want to hurt you, but if you come around here again, he'll beat you up. - Tom seni incitmek istemediğini fakat buraya tekrar gelirsen, seni döveceğini söyledi.

I don't want to hurt Tom again. - Tom'u yeniden incitmek istemiyorum.

to hurt, to injure, to strain; to offend, to hurt, to cut, to pique, to tread on sb's corns, to tread on sb's toes
abuse
bruise
give offense
wring
vex
cut
offend

I didn't mean to offend you. - Seni incitmek istemedim.

I never had any reason to offend Tom. - Tom'u incitmek için herhangi bir nedenim yoktu.

wound
gall
mortify
sting
sprain
aggrieve
hurt deeply
harm

I never wanted to harm you. - Seni asla incitmek istemedim.

Are you aware of anyone who would want to harm Tom? - Tom'u incitmek isteyecek birinin farkında mısın?

touch
pique
cut up
rive
scarify
to hurt, injure; to strain
strain
scathe
tread on sb's toes
deeply hurt
disservice
mistreat
pain
incitmek (bir uzvu)
injure
incitmek (duygularını)
lacerate
incitme
{i} injury
incitme
offence
incitme
offense
incit
aggrieve
incit
{f} mortifying
incit
{f} aggrieved
incit
{f} mortified
incit
mortify
incit
offend

I never had any reason to offend Tom. - Tom'u incitmek için herhangi bir nedenim yoktu.

I apologize if I offended you. - Seni incittiysem özür dilerim.

incit
{f} offended

He apologized for having offended her. - Onu incittiği için özür diledi.

I apologize if I offended you. - Seni incittiysem özür dilerim.

incitme
strain
ayağını incitmek
foot injuries
incit
injure

I got my right leg injured. - Sağ bacağımı incittim.

Tom injured himself at work today. - Tom bugün çalışırken kendini incitti.

incit
{f} injured

I got my right leg injured. - Sağ bacağımı incittim.

Tom injured his back playing tennis. - Tom tenis oynarken sırtını incitti.

duygularını incitmek
ruffle smb.'s feelings
incit
(Biyoloji) hurt

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

He hurt himself when he fell. - O, düştüğünde kendisini incitti.

incitme
offending, offense
incitme
strain; sprain
incitme
hurting, hurt
incitme
{i} laceration
Türkçe - Türkçe
İncinmesine yol açmak: "Sol ayağımı geçen gün biraz incitmiştim."- A. Gündüz
İncitmesine yol açmak
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek: "Bu gibi işlerin halkı incitmeyeceğini söylediler."- M. Ş. Esendal
incitme
İncitmek işi
İncitme
(Osmanlı Dönemi) TEEZZİ
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TAHDİŞ
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TE'NİB
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TECŞİM
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) TA'NİYE
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) KAŞB
İncitmek
(Osmanlı Dönemi) HAŞM
incitmek