nehir

listen to the pronunciation of nehir
Türkçe - İngilizce
(isim) River

He swam across the river. - O, nehir boyunca yüzdü.

He goes swimming in the river every day. - O, her gün nehirde yüzmeye gider.

river ırmak
fluvial
estuary
wind

The river winds through the forest. - Nehir ormanın içinden kıvrılarak gitmektedir.

Through the window, I see a river. - Pencereden bir nehir görüyorum.

(Denizbilim) brook
potamic
artery
stream
flood

The river flooded a large area. - Nehir geniş bir alanı su altında bıraktı.

The river overflowed its banks and flooded the fields around it. - Nehir kendi kıyılarını aştı ve çevresindeki alanları sel bastı.

the river
nehir ağzı
(Denizbilim) river mouth
nehir ağzı
(Askeri) river-mouth
nehir aşağı
(Jeoloji) downstream
nehir deltası
delta
nehir geçidi
ford
nehir kenarı
riverbank
nehir kirliliği
(Çevre) river pollution
nehir kolu
tributary
nehir kıyısı
riva
nehir seti
river bank
nehir sistemi
(Çevre) river system
nehir ulaşımı
navigation
nehir yolu
(Ticaret) river road
nehir+
(Coğrafya) fluvial
nehir ağzı
estuarine
nehir kolu
distributary
nehir afeti
(Çevre) river disaster
nehir akmak
(river) to flow
nehir akmak
(river) to wind
nehir akmak
(river) to run
nehir ağzı
estuary
nehir ağzı
outfall
nehir ağzı
mouth of a river
nehir ağzı
embouchure
nehir ağzı
inflow
nehir ağzı
influx
nehir ağzı barajı
(Askeri) river-mouth barrage
nehir ağzı deltası
(Askeri) river-mouth delta
nehir ağzı denetimi
(Askeri) river-mouth control
nehir ağzı iyileştirilmesi
(Askeri) river-mouth improvement
nehir ağzı kapanması
(Askeri) river-mouth closure
nehir ağzı kesiti
(Askeri) river-mouth cross-section
nehir ağzı kumulu
(Askeri) river-mouth dune
nehir ağzı tıkanması
(Askeri) river-mouth clogging
nehir ağzı yakası
(Askeri) river-mouth bank
nehir ağzı çizgisi
(Askeri) river-mouth bar
nehir ağzında akış
(Askeri) flow at river-mouth
nehir ağzında bulunan
estuarine
nehir barajı
barrage
nehir bilimi
potamology
nehir botu
river boat
nehir boy kesiti
section along the river
nehir boyunca
down the river
nehir boyunca kesit
section along the river
nehir buzulu
(Çevre) river ice
nehir debisi
river discharge
nehir dengesi
(Çevre) equilibrium river
nehir derivasyonu
river diversion
nehir deşarjı
river discharge
nehir dibine saplı ağaç
snag
nehir dibini köklerden temizlemek
snag
nehir dönemeci
river bend
nehir geçiş harekatı
(Askeri) river crossing operation
nehir harekatı
(Askeri) riverine operations
nehir haritası
river map
nehir havzaları arası set
watershed
nehir havzası
river basin
nehir hayatı
river life
nehir hidroliği
river hydraulics
nehir insanı
riverman
nehir islahı
(Çevre) river improvement
nehir kanal taraklaması
(Çevre) river channel dredging
nehir kanarında olan
riverside
nehir kanunu
(Askeri) river law
nehir karidesi
long clawed prawn
nehir kavşağı
river crossing
nehir kaynağı
riverhead
nehir kenarı
riverfront
nehir kenarı alan
(Çevre) riverside land
nehir kenarına ait
(Askeri) riparian
nehir kenarında olan
riverain
nehir kenarında oturan kimse
riverain
nehir kili
river clay
nehir kirlenmesi
river pollution
nehir konşimentosu
(Ticaret) river bill of lading
nehir kumu
fluvial sand
nehir kömürü
river coal
nehir kıyısı
riverside

He took a vitalizing walk along the riverside. - O nehir kıyısı boyunca canlandırıcı bir yürüyüş yaptı.

nehir kıyısı
river bank
nehir kıyısı
bank
nehir kıyısında arazisi olan kimse
riparian
nehir kıyısında oturan kimse
riparian
nehir kıyısında yetişen
riverine
nehir kıyısında yetişen
riparian
nehir kıyısındaki
riverside
nehir limanı
river harbour
nehir limanı
(Askeri) river port
nehir meltemi
(Askeri) river-breeze
nehir minogra balığı
(Denizbilim) european river lamprey
nehir modeli
river model
nehir morfolojisi
(Çevre) river morphology
nehir mühendisliği
(Çevre) river engineering
nehir mühendisliği
fluvial engineering
nehir nakliyat resmi
(Ticaret) river dues
nehir nakliyatı
(Ticaret) river transport
nehir regülasyonu
river regulation
nehir rejimi
(Çevre) river regime
nehir rejiminde akım
streaming flow
nehir seviyesi
river stage
nehir seyrüseferi
(Ticaret) river navigation
nehir sigortası
(Ticaret) river insurance
nehir su seviyesi
(Çevre) river water level
nehir suyu
river water
nehir taşmasına karşı set
levee
nehir taşımacılığı
river navigation
nehir toprağı
fluvisoil
nehir toprağı
fluvial soil
nehir trafiği
(Ticaret) river traffic
nehir vadisi
river valley
nehir vapuru
stern wheeler
nehir yatağı
riverbed, channel
nehir yatağı
watercourse
nehir yatağı
channel
nehir yatağı
bed

NASA's Mars rover discovered traces of a river bed. - NASA'nın Mars gezicisi bir nehir yatağının izlerini keşfetti.

Follow the old river bed for two kilometers. - Eski nehir yatağını iki kilometre izle.

nehir yatağı
riverbed
nehir yatağı
(Coğrafya) bottom of a river
nehir yatağı
(Coğrafya) streambed
nehir yatağı
(Coğrafya) creek bed
nehir yatağı ardalanması
(Çevre) riverbed aggradation
nehir yatağı ardalanması
(Çevre) river bed aggradation
nehir yatağı aşınması
(Çevre) riverbed scour
nehir yatağı aşınması
(Çevre) river bed scour
nehir yatağı değişimi
(Çevre) river bed variation
nehir yatağı değişimi
(Çevre) riverbed variation
nehir yatağı evrimi
(Coğrafya) river bed evolution
nehir yatağı heyelanı
(Çevre) landslide of river channel
nehir yatağı malzemesi
(Çevre) river bed material
nehir yatağı malzemesi
(Çevre) riverbed material
nehir yatağı seviyesi
(Coğrafya) riverbed level
nehir yoğunluğu
(Çevre) river density
nehir zonu
(Çevre) river zone
nehir çakılı
river gravel
nehir çevresi
(Çevre) river environments
nehir ördeği
green winged teal
nehir ördeği
greenwing
nehir şevi
river cliff
nehir-deniz taşımacılığı
river-sea transport
nehir kolu
bayou
Cehennemi saran nehir
Styx
acele nehir geçişi
(Askeri) hasty river crossing
altı düz nehir kayığı
sampan
altı düz nehir kayığı
small row boat commonly found in China and the Far East
alış saati; bölge koordinatörü; İhtiyat Unsuru; nehir akıntısı
(Askeri) receive clock; regional coordinator; Reserve Component;river current
buzul-altı nehir
(Jeoloji) subglacial stream
buzul-üstü nehir
(Jeoloji) supraglacial stream
genç nehir
young river
radar sinyali; kısa menzilli kıyı veya nehir botu
(Askeri) radar beacon; short-range coastal or river boat
uluslar arası nehir
(Hukuk) international river
Türkçe - Türkçe
Irmak
(Osmanlı Dönemi) SEDİR
NEHİR
(Osmanlı Dönemi) Burun içinden çıkan ses, hırıltı
nehir roman
bakınız: ırmak roman
nehir