yaralanma

listen to the pronunciation of yaralanma
Türkçe - İngilizce
injury

There are four main causes of alcohol-related death. Injury from car accidents or violence is one. Diseases like cirrhosis of the liver, cancer, heart and blood system diseases are the others. - Alkolle ilgili ölümün dört ana nedeni vardır. Araba kazalarından ya da şiddetten yaralanma biri, karaciğer sirozu, kanser, kalp ve kan sistemi gibi hastalıklar diğerleri.

I stretch before exercising to prevent injury. - Egzersiz yapmadan önce yaralanmayı önlemek için gerinirim.

laceration
packet
wounding
(Askeri) wound

My friend died from a wound. - Arkadaşım bir yaralanmadan dolayı öldü.

{i} pounding
to injury
yaralanmak
get hurt
Yaralanmak
get injured

I didn't want to get injured. - Yaralanmak istemedim.

yarala
gall
ciddi yaralanma
serious injury
yaralanmak
wounded
yaralanmak
be wounded
yaralanmak
be injured
yaralanmak
injured

I didn't want to get injured. - Yaralanmak istemedim.

yarala
{f} wound

Many Union soldiers were killed or wounded. - Birçok Birliki askeri öldürüldü veya yaralandı.

The soldier was wounded in the leg and couldn't move. - Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu.

yarala
{f} gash
yarala
{f} hurt

Jimmy was hurt in a traffic accident. - Jimmy bir trafik kazasında yaralandı.

Fortunately, no one was hurt. - Allahtan, kimse yaralanmadı.

yarala
{f} gashed
yarala
injure

A number of tourists were injured in the accident. - Kazada çok sayıda turist yaralandı.

No one else was injured. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

yarala
{f} injured

No one else was injured. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

Ten people were slightly injured in the accident. - On kişi kazada hafif yaralandı.

yarala
{f} hurting

I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings. - Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum.

yaralanmak
fall
yaralanmak
bruise
hastalık ve muharebe dışı yaralanma
(Askeri) disease and nonbattle injury
kombine yaralanma
(Tıp) combined injury
muharebe dışı yaralanma
(Askeri) nonbattle injury
uyuşturucu kaynaklı hastalık veya yaralanma
(Askeri) incapacitating illness or injury
yarala
wounded

Thousands were killed or wounded. - Binlerce insan öldürüldü veya yaralandı

Six hundred thousand men were killed or wounded. - Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı.

yaralanmak
to be wounded, to be injured
yaralanmak
to be wounded, be injured
Türkçe - Türkçe
Yaralanmak işi
yaralanmak
Gücenmek, incinmek, kırılmak
yaralanmak
Yaralama işi yapılmak: "Adamcağızın yaralanmamış tarafı kalmamış."- R. H. Karay
yaralanmak
Yaralamak işi yapılmak; bir yerinde yara açılmak, bir yeri yara olmak
yaralanmak
Gücenmek, incinmek, kırılmak: "Gururu yaralanan genç adam, duyduğu acı ile kendisini yeniden yaratmıştı."- Y. Z. Ortaç
yaralanma