an aggregate of magnet wire turns all on the poles of a given phase

listen to the pronunciation of an aggregate of magnet wire turns all on the poles of a given phase
İngilizce - Türkçe

an aggregate of magnet wire turns all on the poles of a given phase teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

winding
(Tekstil) büküm
winding
(Tekstil) bobinleme
winding
sararak
winding
{i} helezoni
winding
dönemeç
winding
sargı
winding
dönge
winding
{f} sar
winding
sarma
winding
(Elektrik, Elektronik) Motor sargısı, bobin sargısı, trafo sargısı
winding
{s} dolambaçlı, yılankavi
winding
winding sheet kefen
winding
sarılgan
winding
{s} döner
winding
(sıfat) sarmal, helezoni, döner, yılankavi, dolambaçlı
winding
(isim) döndürme, dönme, dolaşma, dolambaç, dolama, dönemeç, kavis, sarma, dolam, bobin
winding
sarmal sargı
winding
{i} dolama
winding
(İnşaat) sarım
winding
{i} dolam

Chongqing dolambaçlı sokaklarıyla tepelik bir şehir. - Chongqing is a hilly city with winding streets.

Dar ve dolambaçlı bir yoldan aşağıya doğru yürüdük. - We walked down a narrow and winding path.

İngilizce - İngilizce
winding
an aggregate of magnet wire turns all on the poles of a given phase

  Heceleme

  an ag·gre·gate of mag·net wire turns all on the poles of a giv·en phase

  Türkçe nasıl söylenir

  ın ägrıgeyt ıv mägnıt wayr tırnz ôl ôn dhi pōlz ıv ı gîvın feyz

  Telaffuz

  /ən ˈagrəgāt əv ˈmagnət ˈwīr ˈtərnz ˈôl ˈôn ᴛʜē ˈpōlz əv ə ˈgəvən ˈfāz/ /ən ˈæɡrəɡeɪt əv ˈmæɡnət ˈwaɪr ˈtɜrnz ˈɔːl ˈɔːn ðiː ˈpoʊlz əv ə ˈɡɪvən ˈfeɪz/

  Günün kelimesi

  motile