tatlı tatlı

listen to the pronunciation of tatlı tatlı
Türkçe - İngilizce
pleasantly; with pleasure, pleasurably
lightly
sweetly
delightfully
suavely
tatlı
sweet

Good night and sweet dreams. - İyi geceler ve tatlı rüyalar.

I want something sweet. - Tatlı bir şey istiyorum.

tatlı
dessert

I've ordered you some dessert. - Sana biraz tatlı ısmarladım.

Which dessert should he eat? - Hangi tatlıyı yemeli?

tatlı
pretty

A dessert without cheese is like a one-eyed pretty girl. - Peynirsiz bir tatlı tek gözlü güzel bir kız gibidir.

Tom married a very pretty girl. - Tom çok tatlı bir kızla evlendi.

tatlı sözlerle kandırmak
coax
tatlı kaşığı
teaspoon
tatlı sözle kandırmak
cajole
lokma benzeri tatlı
doughnut
tatlı patates
yank
tatlı patates
yam
tatlı ve sulu kavun
honeydew
acı-tatlı
bittersweet
meyveli tatlı
trifle
tatlı
gustable
tatlı
winsome
tatlı
endearing
tatlı
drinkable
tatlı
pleasant-tasting
tatlı
confectionery
tatlı
hooly
tatlı
goody
tatlı
sweeter

The pain you go through because of love is by far sweeter than any other pleasure. - Aşktan dolayı katlandığın acı herhangi bir zevkten çok daha tatlıdır.

Oranges are sweeter than lemons. - Portakallar limonlardan daha tatlıdır.

tatlı
pleasing
tatlı
musical
tatlı
winning
tatlı
sweets

The dentist would like you not to eat any sweets. - Dişçi herhangi bir tatlı yememeni ister.

I like to eat sweets. - Tatlı yemeyi severim.

tatlı
dainty
tatlı
enjoyable
tatlı
appealing
tatlı (ses)
dulcet
tatlı (ses/renk)
mellow
tatlı (su)
fresh
tatlı alıştırma
(Mekanik) medium fit
tatlı büfesi
(Turizm) dessert buffet
tatlı dilli
pleasant-spoken
tatlı dilli
smooth-spoken
tatlı fesleğen
(Gıda) sweet basil
tatlı içimli
mild
tatlı kaşığı
dessertspoon
tatlı kestane
(Arılık) sweet chestnut
tatlı kuru pasta
cookie
tatlı mısır
sweetcorn
tatlı rüyalar
sweat dreams
tatlı su balığı
(Gıda) fresh-water fish
tatlı su kefalı
(Hayvan Bilim, Zooloji) chub
tatlı suya ait
freshwater
tatlı yapmak
sweeten
tatlı çeşitleri
(Gıda) desserts
tatlı çörek
cookie
tatlı
beautiful

This flower smells beautiful. - Bu çiçek tatlı kokuyor.

She wasn't beautiful, but she had big, kind brown eyes and a sweet smile. - O güzel değildi ama onun büyük, nazik kahverengi gözleri ve tatlı bir gülümsemesi vardı.

tatlı su balığı
Freshwater fish
tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır
(Atasözü) Good words are worth much, and cost little
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
Kindness does more than harshness
acı tatlı
good and bad
bu çok tatlı
It's too sweet
bu şarap tatlı mı
Is this wine sweet
canı tatlı
afraid of disturbances
dondurmalı tatlı
split
geçici tatlı his
titillation
güzel tatlı
ambrosial
kötü söz insanı dininden çıkarır, (tatlı söz yılanı
ininden çıkarır). (Atasözü) Harsh words only make people angry (but sweet words can charm a snake from its hole)
kötü tatlı
unsavoury [Brit.]
küçük tatlı çörek
sally lunn
pandispanyalı tatlı
trifle
pek tatlı
luscious
seninki (tatlı)
can da benimki/elinki patlıcan mı? (Konuşma Dili) Just what do you mean by asking me to do something which you regard as being too tiring/dangerous for you to do?
tatlı
pleasant, agreeable, nice, sweet; amiable, genial; delicious; dulcet, melodious
tatlı
subtle
tatlı
soft

Layla was very charming and soft-spoken. - Leyla çok çekici ve tatlı dilliydi.

Mr Smith is a softly-spoken person. - Bay Smith tatlı dilli bir insandır.

tatlı
sweetmeat
tatlı
fruity
tatlı
saccharine
tatlı
afters
tatlı
silken
tatlı
mellow
tatlı
sweet; tasty; pretty, nice, sweet, pleasant, pleasing; (ses) dulcet; mellifluous, mellifluent; (su) fresh, drinkable; sweet, dessert
tatlı
honied
tatlı
sweet dessert, Brit. sweet (especially a pastry soaked in syrup)
tatlı
pleasantly, agreeably, nicely; genially
tatlı
agreeable
tatlı
smooth
tatlı
luscious
tatlı
subtile
tatlı
toothsome
tatlı
sweet (in taste)
tatlı
mellifluent
tatlı
sweetie

Tom is a sweetie pie. - Tom bir tatlı pastadır.

Are you tired, sweetie? - Yorgun musun, tatlım?

tatlı
honeyed
tatlı
amiable
tatlı
dulcet
tatlı
(ses) silky
tatlı
sapid
tatlı
suave

Gao Dao is usually really suave, but he seems completely smitten in front of his girlfriend. - Gao Dao genellikle gerçekten tatlı ama o, kız arkadaşının önünde tamamen abayı yakmış görünüyor.

tatlı
pleasant
tatlı
delightful

She has a delightful sense of humor. - Tatlı bir mizah duygusu var.

tatlı
sugary
tatlı
sweeties
tatlı
mellifluous

He has a mellifluous voice. - Onun tatlı bir sesi var.

tatlı
blancmange
tatlı badem
sweet almond
tatlı bakış
beam
tatlı bela
sweet curse
tatlı bela
a trying but nonetheless lovable person; scamp, impish but endearing child
tatlı biber
sweet pepper
tatlı bir sesle söylemek
pur
tatlı bir sesle söylemek
purr
tatlı bir tür bira
mum
tatlı bir çörek
friedcake
tatlı bir şekilde
sweetly
tatlı dil
sweet talk
tatlı dil
(deyim) silver tongue
tatlı dil
mellifluence
tatlı dil
soft words, kind and conciliatory words
tatlı dil
a smooth tongue
tatlı dil
soft words
tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır
(Atasözü) A soft answer turns away wrath
tatlı dil, güler yüz kind words and
a smiling face
tatlı dille
mellifluently
tatlı dille kandırma
suasion
tatlı dilli
suave
tatlı dilli
pleasant spoken
tatlı dilli
soft spoken
tatlı dilli
soft-spoken

Tom is soft-spoken and polite. - Tom tatlı dilli ve kibar.

Layla was very charming and soft-spoken. - Leyla çok çekici ve tatlı dilliydi.

tatlı dilli
smooth-tongued
tatlı dilli
smooth spoken
tatlı dilli
(person) whose talk is delightful, who has a delightful way of expressing himself
tatlı dillilik
suavity
tatlı elma
sweeting
tatlı eğim
gentle slope
tatlı gülümseyiş
saccharine smile
tatlı hayat
dolce vita
tatlı ister misiniz
How about some dessert
tatlı içecek
cordial
tatlı kestane
sweet chesnut
tatlı kimse
dear
tatlı kiraz
gean
tatlı kokulu
sweetscented
tatlı krep
slapjack
tatlı kurt
cigarette beetle
tatlı mısır
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: buğdaygiller,necliye) sweet corn
tatlı olarak ne var
What do you have for dessert
tatlı patates
batata
tatlı patates
sweet potato

We ate baked sweet potatoes. - Biz pişmiş tatlı patates yedik.

He bought far too many sweet potatoes. - O çok fazla tatlı patates aldı.

tatlı patates
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çitsarmaşığıgiller) [syn.: tatlı patates, sarmaşıkpatatesi] sweet potato
tatlı rüyalar
pleasant dreams
tatlı sert
1. tartish, agreeably tart (in taste). 2. kind but firm (words, manner). 3. kindly but firmly
tatlı sesli
soft-spoken
tatlı sesli kimse
warbler
tatlı sevmek
have a sweet tooth
tatlı su
sweet water
tatlı su
fresh water

Fish like carp and trout live in fresh water. - Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşamaktadır.

Such fishes as carp and trout live in fresh water. - Sazan ve alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşar.

tatlı su
1. water which tastes good. 2. fresh water (as opposed to salt water). 3. (someone) who's trying to act like ..., would-be: tatlı su sosyalisti would-be socialist
tatlı su Frengi
local Christian who apes European ways
tatlı su balıkçılığı
fresh-water fishing
tatlı su bölgesi
fresh-water basin
tatlı su devresi
fresh water system
tatlı su faunası
(Denizbilim) freshwater fauna
tatlı su gelinciği
(Tabiat Doğa) (balık) burbot
tatlı su gölü
freshwater lake
tatlı su hasarı
(Sigorta) fresh water damage
tatlı su havzası
fresh-water basin
tatlı su kaptanı
inexperienced sailor
tatlı su kayası
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: kayabalığıgiller) freshwater goby
tatlı su pompası
fresh water pump
tatlı su sardalyesı
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: sazangiller) [syn.: tatlı su sardalyesı, inci balığı, akkefal, gökçe] bleak
tatlı su teknesi
fresh-water basin
tatlı su yengeci
(Tabiat Doğa) (kabuklu hayvan) river crab
tatlı su çıtarısı
(Tabiat Doğa) (balık, Fam: sazangiller) [syn.: tatlı su çıtarısı, çamça, kızılgöz] roach
tatlı söz
soft words, kind and conciliatory words
tatlı söz
endearment
tatlı söz
blandishment
tatlı sözle kandırma
cajolery
tatlı sözler
words of endearment
tatlı sözler
sweet words, sugary words
tatlı sözler
sweet nothings
tatlı sözler etmek
sugar
tatlı sözlerle kandırmak
wheedle
tatlı sözlerle kandırmak
sweet talk
tatlı sözlerle yumuşatmak
sugar over
tatlı tabağı
(Gıda) dessert plate
tatlı tütün
honeydew
tatlı ve sulu kavun
honeydew melon
tatlı yapma
sweetening
tatlı ye, tatlı söyle
(Atasözü) Let's try to live together peaceably./Live and let live
tatlı yemek
have dessert
tatlı yemek
eat dessert
tatlı yerinde bırakmak/kesmek
1. to stop doing (something) before (the doing of) it becomes boring. 2. to break off (a story) at an exciting point
tatlı yunan şarabı
malmsey
tatlı çörek
sinker
tatlı çörek
doughnut

Let's get a doughnut. - Bir tatlı çörek alalım.

I am eating a doughnut. - Bir tatlı çörek yiyorum.

tatlı çörek
brioche
tatlı özsu
honeydew
tatlı şarap
sweet wine
tatlı şey
sweet

I appreciate sweet things and books. - Tatlı şeyler ve kitaplardan zevk alırım.

He doesn't care for sweet things. - O, tatlı şeyleri sevmiyor.

tatlı şey
honey
tatlı şirin kişi
jo
unlu bir tatlı
flummery
yapmacık tatlı
sugary
yapmacık tatlı dilli
mealy mouthed
yapışkan ve tatlı
gooey
yeterince tatlı
sweet enough
çırpılmış tatlı krema
mousse
şarap tatlı ispanyol şarabı
sherry
şarap/tatlı
wine/dessert
Türkçe - Türkçe
Güzel, hoşa gidecek bir biçimde tatlılıkla, güzel güzel
acı tatlı
İyi kötü
acı tatlı
İyi kötü bir biçimde
canı tatlı
Sıkıntıya ve acıya katlanmak istemeyen
tatlı
İnsanı çeken; göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren
tatlı
Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren: "Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı."- Y. Z. Ortaç. Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek
tatlı
Sinirlendirmeden, hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla
tatlı
Acı olmayan, içilebilen, yenilebilen
tatlı
Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek
tatlı
Şeker tadında olan
tatlı bela
Sevildikleri için verdikleri sıkıntı ve üzüntülere katlanılan (kimse)
tatlı dil
Gönül alıcı söz
tatlı dilli
Güzel, kandırıcı, gönül alıcı konuşan
tatlı limon
Suyu tatlı olan bir tür limon
tatlı sert
Ne çok sert, ne çok yumuşak (söz, davranış)
tatlı su
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
tatlı su Frengi
Avrupalı gibi görünmeye özenen, züppe tavırlı
tatlı su Frengi
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan, Levanten
tatlı su gelinciği
Tatlı sularda biten bir tür gelincik
tatlı su kayası
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
tatlı su kefali
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
tatlı su levreği
Akarsularda, göllerde yaşayan, iki sırt yüzgeçli, beyaz etli bir balık
tatlı su ıstakozu
Kerevit, kerevides
tatlı söz
bakınız: tatlı dil
tatlı sözlü
bakınız: tatlı dilli
tatlı sülümen
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
tatlı tatlı