tarzında

listen to the pronunciation of tarzında
Türkçe - İngilizce
wise
a la
in the fashion
on the order of
in the style of
fashion
instar
tarz
manner

I don't like her manner. - Onun hareket tarzını sevmiyorum.

He did not like her manner of speech. - Onun konuşma tarzını sevmedi.

tarz
style

The church is built in Gothic style. - Kilise, Gothic tarzında inşâ edilmiş.

This style of cooking is peculiar to China. - Bu tarz pişirme Çin'e özgüdür.

tarz
way

You have a very logical way of thinking. - Çok mantıklı bir düşünme tarzın var.

She soon adjusted to his way of life. - Kısa sürede yaşam tarzına alıştı.

tarz
modality
tarz
{i} form

Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942. - Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir.

tarz
genre

What's your favorite genre? - En sevdiğiniz tarz nedir?

tarz
manner, way, mode; style stil, üslup, biçem
tarz
vein
tarz
order
tarz
head
tarz
(Ticaret) procedure
tarz
strain
tarz
mode
tarz
tone
tarz
school

What kind of music did you like when you were in high school? - Lisedeyken ne tarz müzikten hoşlanırdın?

She laughed the way schoolgirls do, with her hand over her mouth. - O eli ağzının üzerinde okul kızlarının yapma tarzına güldü.

tarz
(Muzik) music style or genre
tarz
styled
tarz
the styled
arabesk tarzında
arabesque
avrupa tarzında
continentally
ağıt tarzında
elegiac
barok tarzında
baroque
bernard show'un tarzında
Shavian
epigram tarzında
epigrammatic
goethe tarzında
(Felsefe) goethian
hikâye tarzında
narrative
lirik tarzında
lyrical
melodram tarzında
melodramatic
mersiye tarzında
epicedial
pandomim tarzında
pantomimic
rokoko tarzında
Rococo

The Sanssouci Palace is in the rococo style. - Sanssouci Sarayı, rokoko tarzındadır.

roma mimarisi tarzında
Romanesque
samuel johnson tarzında
Johnsonian
saray tarzında
empire
shakespeare'in tarzında
Shakespearian
sohbet tarzında
chatty
tarz
{i} brand
tarz
wise
tarz
{i} fashion
tarz
tempo
tarz
method
tarz
{i} Angle
tarz
stroke
tarz
style: Gotik tarzı the Gothic style
tarz
manner, sort, kind, way
ıtalyan tarzında
Italianate
şair safo tarzında
sapphic
Türkçe - Türkçe

tarzında teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Tarz
stil
TARZ
(Osmanlı Dönemi) Usul, şekil, üslub
TARZ
(Osmanlı Dönemi) Yol. Hey'et
Tarz
biçim
Tarz
janr
tarz
Bir kimse için özel anlatım biçimi: "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz."- S. F. Abasıyanık
tarz
Özel oluş veya davranış biçimi, üslup: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..."- R. H. Karay
tarz
(Osmanlı Dönemi) usul, yol, şekil, üslûp
tarz
Üslûp, stil
tarz
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
tarz
Bir kimse için özel anlatım biçimi
tarz
Güzel sanatlarda üslup, stil
tarzında