tarzında

listen to the pronunciation of tarzında
Türkisch - Englisch
wise
in the style of
on the order of
in the fashion
a la
fashion
instar
tarz
manner

I do not know if, to use your manner of speech, he loves you; but I know that he will return. - Senin konuşma tarzını kullanmak için, onun seni sevip sevmediğini bilmiyorum; ama onun döneceğini biliyorum.

Her manner of speaking gets on my nerves. - Onun konuşma tarzı benim sinirlerimi bozuyor.

tarz
style

This style of cooking is peculiar to China. - Bu tarz pişirme Çin'e özgüdür.

The church is built in Gothic style. - Kilise, Gothic tarzında inşâ edilmiş.

tarz
way

In this harsh, petty world where money does the talking, his way of life is like a breath of fresh air. - Paranın konuştuğu bu sert, küçük dünyada, onun hayat tarzı derin bir nefes taze hava gibi.

She soon adjusted to his way of life. - Kısa sürede yaşam tarzına alıştı.

tarz
genre

What's your favorite genre? - En sevdiğiniz tarz nedir?

tarz
manner, way, mode; style stil, üslup, biçem
tarz
modality
tarz
{i} form

Formal declarations of war haven't been the United States's style since 1942. - Resmi savaş beyanları 1942 yılından bu yana ABD tarzı değildir.

tarz
(Ticaret) procedure
tarz
head
tarz
order
tarz
vein
tarz
strain
tarz
tone
tarz
mode
tarz
school

She laughed the way schoolgirls do, with her hand over her mouth. - O eli ağzının üzerinde okul kızlarının yapma tarzına güldü.

Tom refused to continue to ignore the way Mary was behaving at school. - Tom Mary'nin okuldaki davranma tarzını görmezlikten gelmeye devam etmeyi reddetti.

tarz
(Muzik) music style or genre
tarz
styled
tarz
the styled
arabesk tarzında
arabesque
avrupa tarzında
continentally
ağıt tarzında
elegiac
barok tarzında
baroque
bernard show'un tarzında
Shavian
epigram tarzında
epigrammatic
goethe tarzında
(Felsefe) goethian
hikâye tarzında
narrative
lirik tarzında
lyrical
melodram tarzında
melodramatic
mersiye tarzında
epicedial
pandomim tarzında
pantomimic
rokoko tarzında
Rococo

The Sanssouci Palace is in the rococo style. - Sanssouci Sarayı, rokoko tarzındadır.

roma mimarisi tarzında
Romanesque
samuel johnson tarzında
Johnsonian
saray tarzında
empire
shakespeare'in tarzında
Shakespearian
sohbet tarzında
chatty
tarz
fashion
tarz
angle
tarz
stroke
tarz
style: Gotik tarzı the Gothic style
tarz
brand
tarz
manner, sort, kind, way
tarz
method
tarz
wise
tarz
tempo
ıtalyan tarzında
Italianate
şair safo tarzında
sapphic
Türkisch - Türkisch

Definition von tarzında im Türkisch Türkisch wörterbuch

Tarz
stil
TARZ
(Osmanlı Dönemi) Yol. Hey'et
TARZ
(Osmanlı Dönemi) Usul, şekil, üslub
Tarz
biçim
Tarz
janr
tarz
Bir kimse için özel anlatım biçimi: "Bu tarzda konuşmak doğru olmaz."- S. F. Abasıyanık
tarz
Özel oluş veya davranış biçimi, üslup: "Şimdi beni meraka düşürmek suretiyle yine aynı zevki başka tarzda çıkarmakla meşgul..."- R. H. Karay
tarz
(Osmanlı Dönemi) usul, yol, şekil, üslûp
tarz
Üslûp, stil
tarz
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
tarz
Bir kimse için özel anlatım biçimi
tarz
Güzel sanatlarda üslup, stil
tarzında
Favoriten