yukarıda

listen to the pronunciation of yukarıda
Türkçe - İngilizce
above

The above-mentioned mail item has been duly delivered. - Yukarıda bahsedilen posta öğesi usulüne uygun şekilde teslim edilmiştir.

See the example given above. - Yukarıda verilen örneğe bak.

1. above; upstairs. 2. (holding one's head) high: Başı yukarıda yürürdü. She would walk with her head held high
overhead

Tom could hear helicopters overhead. - Tom yukarıdan geçen helikopterleri duyabiliyordu.

Tom heard a helicopter overhead. - Tom yukarıdan geçen bir helikopter duydu.

on high; above; upstairs
afore
aloft
supra
upstairs

Tom is waiting upstairs. - Tom yukarıda bekliyor.

Grace goes upstairs to the extension telephone. - Grace yukarıdaki dahili telefona gider.

hereinabove
over

Exports in January were up 20% over the same period of last year. - Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre % 20 yukarıdaydı.

The church is on the hill overlooking the city. - Kilise, kenti yukarıdan gören tepe üzerindedir.

(Bilgisayar) super
on high
up
above it
above to
from the above
the above
up there

There's someone up there. - Orada yukarıda biri var.

The book is up there. - Kitap orada, yukarıda.

yukarı
up
yukarıda adı geçen
above mentioned
yukarıda bahsedilen
before mentioned
yukarıda belirtildiği gibi
as stated above
yukarıda belirtildiği üzere
as stated above
yukarıda denildiği gibi
do
yukarıda geçen
supra
yukarıda geçen
above, aforesaid
yukarıda olan şey
above
yukarıda söylenen
(Hukuk) aforesaid
yukarıda tutmak
hold up
yukarıda, havada
(Askeri) overhead
yukarı
upstairs

Go upstairs and bring down my trunk. - Yukarı çık ve bavulumu getir.

Tom heard Mary go upstairs. - Tom Mary'nin yukarıya çıktığını duydu.

yukarı
(Bilgisayar) move up
yukarı
upper
yukarı
upper part
yukarı
(Bilgisayar) top
yukarı
above

See the example given above. - Yukarıda verilen örneğe bak.

The above-mentioned mail item has been duly delivered. - Yukarıda bahsedilen posta öğesi usulüne uygun şekilde teslim edilmiştir.

yukarı
aloft
yukarı
hyper-
Yukarı
to the top
akılı başından bir karış yukarı/yukarıda
impulsive, rash, impetuous (someone) who does the first thing that comes into his head
yukarı
upper part; upstairs
yukarı
upward
yukarı
{s} high

I teach French at the high school up the street. - Caddenin yukarısındaki lisede Fransızca öğretirim.

As we go up higher, the air becomes cooler. - Biz yukarı çıkarken hava soğur.

yukarı
hyper
yukarı
upwards
yukarı
up, upwards, above; upstairs; high, upper, top; upper part, top; upstairs
yukarı
(moving) up; (going) upstairs: Yukarı çıktı. He went upstairs
yukarı
upper, superior in social position: yukarı sınıf upper class
yukarı
upper; upstairs: yukarı daire the upstairs flat. Yukarı Mısır Upper Egypt
Türkçe - Türkçe
Üst tarafta olan
(Osmanlı Dönemi) ÂNİFEN
yukarda
yukarı
Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya
yukarı
Aşama, sınıf, makam bakımından ilerde olan
yukarı
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
yukarı
Benzerleri arasında üstte bulunan. Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya: "Yukarı, kocasının odasına çıktı."- M. Ş. Esendal
yukarı
Yetkili kimse
yukarı
Benzerleri arasında üstte bulunan
yukarıda