shoulder

listen to the pronunciation of shoulder
İngilizce - Türkçe
omuz

Omuz uzunluğunda keser misiniz? - Could you cut it shoulder length?

Kafasını erkeğin omuzuna koymuş olan kız şaşkın şaşkın etrafına bakındı. - The girl, who had her head on the boy's shoulder, looked around in surprise.

{i} banket
{i} yamaç
{i} kasap. kürek, kürek eti
{i} dağ yamacının üst bölümü
tabya siperinin koltuğu
Shoulder arms Silâh omuza shoulder belt omuz kayış
{f} omuzlamak
{i} güvenlik şeridi

Bu karayolunun bir güvenlik şeridi var. - This highway has a shoulder.

omza takmak
omuzuna almak
{f} omuzla iterek açmak
sırtlamak
tırnak
çiğin
hamail
şarampol
omzuyla itmek
destek olan şey
durdurma parçası
(Gıda) kürek et
omzuna vurmak
(Gıda) kürek
omuza almak
yüklenmek
{i} sırt (dağ)
{f} omzuna almak
omuzlayarak özüne yol açmak
destek
üstüne almak
omuzla itmek
omuz,v.omuz ile it: n.omuz
omuza benzer çıkıntı
kabul etmek
{f} bir işi/bir
(Askeri) BANKET: Yolun iki yanında, kaplama kenarı ile hendek meylinin başladığı hat arasındaki kısmı
kürek eti
(Mukavele) (yol) banket (i)
(Tekstil) apolet
omuz ile itmek
tespit parçası
birlikte
(Tekstil) omuz derisi
omuz atmak
sorumluluk yüklenmek
(Tıp) omuz eklemi
shoulder belt
hamaylı
shoulder blade
kürekkemiği
shoulder bone
(Anatomi) skapula
shoulder loop
(Askeri) apolet
shoulder pad
(Tekstil) vatka
shoulder strap
kadın giysisinde askı
shoulder strap
hamail
shoulder arms!
silah omuza!
shoulder bag
omuz çantası
shoulder belt
omuz kayışı
shoulder blade
skapula
shoulder bone
kürek kemiği
shoulder girdle
omuz kemeri
shoulder pad
omuz yastığı
shoulder strap
apolet
shoulder to shoulder
elbirliğiyle
shoulder to shoulder
omuz omuza
shoulder blade
(Tıp, İlaç) Kürek kemiği
shoulder board
omuz kurulu
shoulder high
omuz yüksek
shoulder in
omuz
shoulder pad
Omuz vatkası
shoulder pads
vatka
shoulder stock
Dipçik, tüfeğin dipçik kısmı
shoulder surfing
omuz sörf
shoulder the burden
"Elini taşın altına koymak" mânâsına gelir
shoulder-length
Omuz hizasında
shoulder-to-shoulder
omuz omuza, yan yana
shoulder-to-shoulder
omuz omuza, dayanışma içinde
shoulder ache
(Tıp) omuz ağrısı
shoulder arm
dipçikli silah
shoulder arms
tüfeği omuza almak
shoulder beit
(Otomotiv) omuz kayışı
shoulder belt
emniyet kemeri
shoulder blade
anat. kürek kemiği
shoulder flaps
(Tekstil) omuz kapakları
shoulder fractures
(Tıp) omuz kırıkları
shoulder grain
(Tekstil) sırçalı boyun derisi
shoulder guard
(Askeri) omuz siperliği
shoulder guard
(Askeri) OMUZ SİPERLİĞİ: Nişancıyı herhangi bir çarpmadan korumak maksadıyla, bir topun ateşleme tertibatı üzerine konulmuş bulunan herhangi bir kalkan. Özellikle; tank, zırhlı araç ve kule gibi sıkışık yerlerdeki kalkanlar
shoulder harness
(Askeri) omuz kolanı
shoulder harness
(Askeri) omuz bağları
shoulder level
omuz hizası
shoulder line
(Tekstil) omuz hattı
shoulder loop
(Askeri) APOLET: Bir subayın ceket ve gömleğinin omuz eki ile yakası arasına dikilen kumaş parçası. Buna (shoulder strap) de denir
shoulder of taxiway
(Havacılık) taksirut banketi
shoulder opening
omuz açıklığı
shoulder padding
(Tekstil) omuz dolgu pedi
shoulder patch
(Askeri) BİRLİK KOL SEMBOLÜ: Bak. "shoulder sleeve insignia"
shoulder pin
omuzlu pim
shoulder ring
omuz halkası
shoulder rivet
omuzlu cıvata
shoulder screw
omuzlu vida
shoulder seam
(Tekstil) omuz dikişi
shoulder shaps
(Tekstil) omuz kapakları
shoulder sleeve insignia
(Askeri) BİRLİK KOLM SEMBOLÜ: Tümen ve daha büyük birlikler ile müstakil birlikler ile müstakil birlikleri göstermek üzere, ceket ve gömleğin sol koluna, omuz ekinden 5 cm. (2 inç) aşağıya takılan kumaştan alamet. Buna eskiden (shoulder patch) denirdi
shoulder strap
omuz askısı
shoulder strap
omuz rütbesi
shoulder strap
(Askeri) APOLET: Bak. "shoulder loop"
shoulder strap
askı
shoulder strap
(kadın giysisinde) askı, omuz askısı
shoulder thrust
kürek bindirmesi/itkisi
shoulder thrust
omuz bindirmesi/itkisi
shoulder to cry on
ağlanacak omuz
shoulder to cry on
dert ortağı
shoulder to shoulder
omuz omuza, dayanışma içinde
shoulder to shoulder
omuz omuza, yan yana
shoulder weapon
(Askeri) DİPÇİK TABANLI SİLAH: Dipçiği omuza yerleştirip elde tutularak ateş edilecek şekilde yapılmış herhangi bir silah. Tüfek, karabina, av tüfeği, otomatik tüfek, roketatar ve 57 mm. lik geri tepmesiz toplar bu çeşittendir
shoulder weapon
dipçikli silah
shoulder weapon
(Askeri) dipçik tabanlı silah
shoulder yoke
(Tekstil) omuz robası
chip on one's shoulder
(deyim) öfkesi burnunda olmak
give someone cold shoulder
(Ev ile ilgili) Birine karşı soğuk davranmak
shoulder blade
(Anatomi) omuz kemiği
shoulders
eğin
cold shoulder
soğuk davranış
cold shoulder
soğuk muamele

Tom bana soğuk muamele yaptı. - Tom gave me the cold shoulder.

give sb the cold shoulder
birine omuz çevirmek
have a chip on one's shoulder
öfkesi burnunun ucunda olmak
put one's shoulder to the wheel
canını dişine takmak
straight from the shoulder
dobra dobra
a chip on one's shoulder
öfkesi burnunda
a chip on your shoulder
Omuzlarında bir cip
give s.o. the cold shoulder
k. dili birine soğuk davranmak
give so. the shoulder
vermek çok. omuz
give someone the cold shoulder
Birisi soğuk omuz vermek
giving the cold shoulder
soğuk omuz vererek
have a chip on one's shoulder
Aşağılık kompleksi
have a chip on one´s shoulder
k. dili her zaman kavgaya hazır olmak
over the left shoulder
Sol omzunun üzerinden
over the shoulder
omzunun üzerinden
pain in the shoulder
omuz ağrısı
put one´s shoulder to the wheel
gayretle çalışmaya başlamak
rub elbows/shoulder with
ovmak dirsekler / omuz ile
shoulders
omuzlar

Sorumluluğu omuzlarıma alacağım. - I'll take the responsibility on my shoulders.

Omuzlarımı ovar mısın? - Will you rub my shoulders?

soft shoulder
yumuşak omuz
straight from the shoulder
omuz düz
straight from the shoulder
dobra dobra, hiçbir şey saklamadan (konuşmak)
the shoulder
omzu olan
to be the burden on someone's shoulder
birinin sırtındaki kambur olmak
turn a cold shoulder
(deyim) umursamazlık
chip on the shoulder
(deyim) öfkeli olmak
come up to one's shoulder
(deyim) aynı düzeye ulaşmak
come up to someone's shoulder
aynı düzeye ulaşmak
cry on s.o.'s shoulder
birine dert yanmak
cry on someone's shoulder
birine dert yanmak
emergency shoulder
emniyet şeridi
frozen shoulder
(Tıp) Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı
fully bearing shoulder
(Havacılık) tam dayanıklı banket
get the cold shoulder
soğuk bir karşılık almak
get the cold shoulder
{k} soğuk bir davranışla karşılaşmak: I got the cold shoulder. Bana karşı soğuktu
hard shoulder
güvenlik şeridi
have a chip an one's shoulder
meydan okumak
have a chip an one's shoulder
öfkesi burnunda olmak
have a chip an one's shoulder
kavgaya hazır olmak
left shoulder arms
(Askeri) TÜFEĞİN SOL OMUZA ASILMASI: Tüfekle bir eğitim hareketi. Bu harekette, tüfek sol omuza dayanır ve dipçik sol elde tutulur
over the shoulder bombing
(Askeri) DİKEY HATTI GEÇEREK ALÇAKTAN BOMBALAMA: Bombanın, geride kalan hedefe atılabilmesi için uçağın tırmanışa geçip dikey hattı geçmesinden sonra bırakıldığı özel bir alçaktan bombalama şekli. Ayrıca bakınız: "loft bombing", "toss bombing"
point of the shoulder
(Anatomi) omuz başı
put one's shoulder to
gayretle çalışmaya başlamak
right shoulder arms
(Askeri) TÜFEĞİN SAĞ OMUZDA TAŞINMASI: Tüfekli eğitim talimnamesinde silahlı hareketlerden biri. Burada, tüfek namlu yukarı gelmek üzere, 45 derecelik bir eğiklikle sağ omuzda taşınır
shouldered
yüklenilmiş
shouldered
omuza alınmış
shouldered
omuzla iterek açılmış
shouldered
omuzlanmış
slip one's shoulder
omzu çıkmak
sprengel's shoulder deformity
(Tıp) Stapulanın konjenital olarak normalden daha yüksekte durması
straight from the shoulder
açık açık
the shoulder
omuz başı end of
İngilizce - İngilizce
A part of a road where drivers may stop in an emergency; a hard shoulder

He stopped the car on the shoulder of the highway to change the flat tire.

To carry (something) on one's shoulders
To push (a person or thing) using one's shoulder
The joint between the arm and the torso, sometimes including the surrounding area

The parrot was sitting on Steve's shoulder.

To accept responsibility for

shoulder the blame.

{v} to lay on the shoulder, push, crowd
{n} a joint to connect the body and arm
The hillslope position that forms the uppermost inclined surface near the top of a slope If present, it comprises the transition zone from backslope to summit This position is dominantly convex in profile and erosional in origin
An abrupt projection which forms an abutment on an object, or limits motion, etc
If you shoulder the responsibility or the blame for something, you accept it. He has had to shoulder the responsibility of his father's mistakes = accept
Step on the blade where it narrows from the forte to the tang
That which resembles a human shoulder, as any protuberance or projection from the body of a thing
The uppermost part of the stick where leaf and gorge meet
Fig
To take upon the shoulder or shoulders; as, to shoulder a basket; hence, to assume the burden or responsibility of; as, to shoulder blame; to shoulder a debt
If you shoulder something heavy, you put it across one of your shoulders so that you can carry it more easily. The rest of the group shouldered their bags, gritted their teeth and set off
If you say that someone or something stands head and shoulders above other people or things, you mean that they are a lot better than them. The two candidates stood head and shoulders above the rest
The upper joint of the fore leg and adjacent parts of an animal, dressed for market; as, a shoulder of mutton
If someone offers you a shoulder to cry on or is a shoulder to cry on, they listen sympathetically as you talk about your troubles. Roland sometimes saw me as a shoulder to cry on
a ball-and-socket joint between the head of the humerus and a cavity of the scapula
If you shoulder someone aside or if you shoulder your way somewhere, you push past people roughly using your shoulder. The policemen rushed past him, shouldering him aside She could do nothing to stop him as he shouldered his way into the house He shouldered past Harlech and opened the door
The area of an artifact that divides the blade from the stem or hafting area
When you talk about someone's problems or responsibilities, you can say that they carry them on their shoulders. No one suspected the anguish he carried on his shoulders
If two or more people stand shoulder to shoulder, they are standing next to each other, with their shoulders touching. They fell into step, walking shoulder to shoulder with their heads bent against the rain
a cut of beef from the shoulder of the animal
The section of a bottle between the neck and the main body
An area adjacent to the edge of paved runways, taxiways, or aprons providing a transition between the pavement and the adjacent surface; support for aircraft running off the pavement; enhanced drainage; and blast protection (4)
as the projection around a tenon at the end of a piece of timber, the part of the top of a type which projects beyond the base of the raised character, etc
The area where the head of the cigar meets the barrel
To push with the shoulder; to make one's way, as through a crowd, by using the shoulders; to move swaying the shoulders from side to side
The edge of a tire's tread where it joins the sidewall
lift onto one's shoulders
{f} place on the shoulder; take on an obligation, carry a burden, take on responsibility; pave the way, create a path
Feathers overlying bases of median secondary coverts Synonym(s): lesser secondary coverts, marginal coverts In picture it is referred to as lesser secondary coverts
To push or thrust with the shoulder; to push with violence; to jostle
A part of a road where drivers may stop in an emergency; a hard shoulder (UK)
The angle of a bastion included between the face and flank
narrow edge of land (usually unpaved) along the side of a road
lower corner of the blade portion of a point where it joins the stem
carry a burden, either real or metaphoric; "shoulder the burden"
push with the shoulders; "He shouldered his way into the crowd"
a flange which prevents the carving tool from being driven into the handle and splitting it proper Also called 'bolster' or 'stop'
A shoulder is a joint of meat from the upper part of the front leg of an animal. shoulder of lamb. see also cold-shoulder, hard shoulder
narrow edge of land (usually unpaved) along the side of a road the part of the body between the neck and the upper arm a ball-and-socket joint between the head of the humerus and a cavity of the scapula a cut of beef from the shoulder of the animal push with the shoulders; "He shouldered his way into the crowd"
The flesh and muscles connected with the shoulder joint; the upper part of the back; that part of the human frame on which it is most easy to carry a heavy burden; often used in the plural
Curved area between the head and wall
The shoulder should have the same slope or angle as the pastern (see diagram at right) The ideal slope of the shoulder is approximately 45 to 50 degrees In general, the angle of the pastern will correspond with the angle of the shoulder Stride length is largely determined by the conformation of the shoulder The straighter the shoulder, the shorter the stride Also, a straight shoulder absorbs concussion instead of dispensing it and will put stress on the bones of the leg and shoulder Look for balance, symmetry and good muscling A straight line from the point of the shoulder (front on view) should bisect the entire front leg all the way to the toe Also, the width of the toes on the ground should be the same width as their origin in the chest
This sits proud of the base of the box and allows the lid to locate more easily especially where the lid is hinged
The upper, diminishing-gradient portion of a film characteristic curve, which represents the region of overexposure
(1) That part of the top surface of an approach embankment, causeway, or cut immediately adjoining the roadway that accommodates stopped vehicles in emergencies and laterally supports base and surface courses (2) A graded and compacted area on either side of the runway to minimize the risk of accident to aircraft running off or landing off the runway
To carry (something) on ones shoulders
The joint, or the region of the joint, by which the fore limb is connected with the body or with the shoulder girdle; the projection formed by the bones and muscles about that joint
the part of the body between the neck and the upper arm
The place where one of the boards of a book joins the spine
Areas of the hull with an abrupt change in volume Usually found just aft of the bow and forward of the stern
Your shoulders are between your neck and the tops of your arms. She led him to an armchair, with her arm round his shoulder He glanced over his shoulder and saw me watching him
Out edges of tread
The shoulders of a piece of clothing are the parts that cover your shoulders. extravagant fashions with padded shoulders
{i} part of the body between the neck and the upper arm (in humans or animals); something which resembles a shoulder; area bordering a road
Outer edge of a rounded textblock spine against which the cover board fits The shoulder is made when a book is rounded and backed Also called a ridge, butt, flange, groove, abutment and ledge
To push (a person or thing) using ones shoulder
That which supports or sustains; support
The raised rim of the traditionally shaped plate
The side of a ball race, also a surface in a bearing application or shaft which axially positions a bearing and takes the thrust load
of Bastion
The edge of the key that touches the face of the lock to define how far the key is inserted into the lock
a chip on one's shoulder: see chip to rub shoulders with: see rub
If people work or stand shoulder to shoulder, they work together in order to achieve something, or support each other. They could fight shoulder-to-shoulder against a common enemy
The angle formed by one face and one flank of the bastion
kata
shoulder angel
A small angel that is often accompanied by a shoulder devil and represents the conscience of a person in works of fiction
shoulder angels
plural form of shoulder angel
shoulder arms
To deliberately lift the bat out of the path of the ball when it is judged to be missing the wicket
shoulder arms
Of a soldier at drill, to place a rifle on the right shoulder, with the forearm parallel to the ground and the hand holding the butt
shoulder bag
Any bag with a single strap designed to be carried on the shoulder
shoulder bags
plural form of shoulder bag
shoulder blade
Either of the large flat bones at the back of the shoulder
shoulder blades
plural form of shoulder blade
shoulder bone
Another name of shoulder blade
shoulder check
To look backwards over one’s shoulder while driving, before changing lanes, to see if any vehicles are in the blind spot
shoulder devil
A small devil that is often accompanied by a shoulder angel and represents the temptation of a person in works of fiction
shoulder devils
plural form of shoulder devil
shoulder girdle
The human pectoral girdle, consisting of the collarbones and shoulder blades
shoulder girdles
plural form of shoulder girdle
shoulder joint
A common term for glenohumeral joint
shoulder joints
plural form of shoulder joint
shoulder pad
a type of padding sometimes used in clothing to give the wearer the illusion of less sloping shoulders
shoulder pad
a piece of protective equipment used in American and Canadian football
shoulder season
(travel industry) the time between high and low season in a travel market, or, if the market is divided into four segments, the time just below high season
shoulder surf
To engage in shoulder surfing
shoulder surfer
Someone who engages in shoulder surfing
shoulder surfers
plural form of shoulder surfer
shoulder surfing
a technique in surfing requiring less skill
shoulder surfing
the use of direct observation, such as looking over someone's shoulder at an ATM, in order to obtain information
shoulder to cry on
Someone offering emotional support to another in distress

You won't be alone, cause I'll be there. - Tommy Page - A Shoulder To Cry On.

shoulder-blade
Attributive form of shoulder blade

shoulder-blade pain.

shoulder-to-shoulder
In close proximity; side-by-side
shoulder-to-shoulder
Whilst closely cooperating
Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon
The Shoulder-Launched Multipurpose Assault Weapon (SMAW) is a shoulder-launched rocket weapon with the primary function of being a portable assault weapon (e.g. bunker buster) and a secondary anti-armor rocket launcher
shoulder girdle crossed syndrome
(Tıp, İlaç) Proximal syndrome, upper-crossed syndrome
shoulder stock
A stock, also known as a buttstock or shoulder stock, is a part of a rifle or other firearm, to which the barrel and firing mechanism are attached, that is held against one's shoulder when firing the gun
Shoulder arms!
grip the stock of the gun and rest the barrel against the shoulder (military command)
shoulder a person out of his way
push aside, shove to the side
shoulder a task
take on a task, take on an assignment
shoulder arms
raise a weapon, hold the weapon against the shoulder
shoulder badge
emblem worn on the shoulder indicating rank or position
shoulder bag
A handbag carried by a strap that is looped over the shoulder. a bag that hangs from your shoulder
shoulder bag
a large handbag that can be carried by a strap looped over the shoulder
shoulder belt
strap used to carry something on the shoulder
shoulder blade
either of two flat triangular bones one on each side of the shoulder in human beings
shoulder blade
Your shoulder blades are the two large, flat, triangular bones that you have in the upper part of your back, below your shoulders. one of the two flat bones on each side of your back
shoulder blade
triangular and flat bone on the back side of the shoulder
shoulder board
One of a pair of oblong pieces of stiffened cloth worn on each shoulder of a military uniform and carrying insignia identifying the wearer's rank. Also called shoulder mark
shoulder board
epaulets that indicate rank
shoulder flash
something worn on the shoulder of a military uniform as an emblem of a division etc
shoulder girdle
The pectoral girdle, especially of a human
shoulder girdle
the bony arch formed by the collarbones and shoulder blades in humans
shoulder harness
A safety belt used with a seat belt in a vehicle and worn diagonally across the chest and over the shoulder. Also called shoulder belt
shoulder holster
a holster worn over your shoulder so a gun can be concealed under your jacket
shoulder holster
A leather holster hung from the shoulder and usually worn underneath the arm, allowing a handgun to be concealed underneath a coat
shoulder in
push one's way in with one's shoulders
shoulder missile
missile that is launched from a device which is placed on the shoulder of the soldier
shoulder pad
protective garment consisting of a hard rounded pad worn by football players to protect their shoulders
shoulder pad
Shoulder pads are small pads that are put inside the shoulders of a jacket, coat, or other article of clothing in order to raise them. a small thick piece of material that is fixed inside the shoulders of dress or jacket to make your shoulders look bigger
shoulder patch
A cloth patch bearing identifying markings, worn on the upper portion of the sleeve of a uniform
shoulder patch
patch worn on the shoulder of a military uniform to indicate rank
shoulder span
distance from one shoulder to the other
shoulder strap
A shoulder strap on a bag is a long strap that you put over your shoulder to carry the bag
shoulder strap
a band that goes over the shoulder and supports a garment or bag
shoulder strap
The shoulder straps on a piece of clothing such as a dress are two narrow straps that go over the shoulders
shoulder straps
epaulets, strap on the shoulder of a shirt where military rank emblems are placed
shoulder to cry on
listening ear, mental and/or emotional support
shoulder to shoulder
together, with a joint effort
shoulder-bag
A shoulder-bag is a bag that has a long strap so that it can be carried on a person's shoulder
shoulder-high
A shoulder-high object is as high as your shoulders. a shoulder-high hedge. Shoulder-high is also an adverb. They picked up Oliver and carried him shoulder high into the garage. as high as your shoulder
shoulder-length
Shoulder-length hair is long enough to reach your shoulders. shoulder-length hair hangs down to your shoulders
shoulder-surfer
{i} one who looks over the shoulder of a person who is using an Automatic Teller Machine or other electronic device in order get information (such as their password or PIN)
shoulder-surfing
{i} practice of looking over the shoulder of a person who is using an Automatic Teller Machine or other electronic device in order get information (such as their password or PIN)
shoulder-to-shoulder
side by side and close together; "the troops marched shoulder-to-shoulder
chip on one's shoulder
A habitually combative attitude, usually because of a harboured grievance, sense of inferiority, or having something to prove

He really has a chip on his shoulder about being passed over for that promotion.

chip on one's shoulder
A form of challenge in the same spirit as a medieval knight throwing down his gauntlet
chip on one's shoulder
A tendency to take offence quickly
cold shoulder
A deliberate act of disrespect; a slight or snub
cold-shoulder
To disrespect someone, especially by ignoring them
frozen shoulder
The medical disorder adhesive capsulitis
give somebody the cold shoulder
To snub, resist or reject somebody; to regard somebody distantly

I must have made him angry with my comment. He’s been giving me the cold shoulder ever since I said it.

hard shoulder
A verge to the side of a highway, which should be used only in case of an emergency (especially on a motorway)
hip and shoulder
A bump of an opponent, using the side of the body, ie. roughly the hip through to the upper arm and shoulder (the upper arm is held close against the body). Such bump is considered fair play, as long as it's not a push in the back, or hits the opponent's head (a high contact)
off-the-shoulder
not covering the shoulders
put one's shoulder to the wheel
To work or exert oneself heavily or with full effort

When he got to law school he knew he'd have to put his shoulder to the wheel to succeed.

set one's shoulder to the wheel
To start hard work; to begin to toil
shouldered
Having or pertaining to shoulders

She was bare shouldered.

shouldered
Simple past tense and past participle of shoulder
straight from the shoulder
In a straightforward manner; directly; bluntly

He's an uncomplicated working-class kid who speaks, jab-like, straight from the shoulder.

straight from the shoulder
Done in a direct manner; blunt

I intend to travel quite soon to Iraq and meet with our military leaders and other personnel there, he said. I look forward to hearing their honest assessments of the situation on the ground and to having the benefit of their advice—unvarnished and straight from the shoulder—on how to proceed in the weeks and months ahead..

straight-from-the-shoulder
Alternative spelling of straight from the shoulder
give someone cold shoulder
(Ev ile ilgili) Behave towards someone in a way that is not at all friendly, sometimes for reasons that this person does not understand
turn a cold shoulder
(deyim) to treat with neglect or indifference
Shoulder blade
spadebone
Shoulder blade
scapula
Shoulders
kata
The shoulder
spall
The shoulder
spauld
chip on one's shoulder
aggressive and combative attitude, belligerence
cold shoulder
If one person gives another the cold shoulder, they behave towards them in an unfriendly way, to show them that they do not care about them or that they want them to go away. But when Gough looked to Haig for support, he was given the cold shoulder
cold shoulder
snub: a refusal to recognize someone you know; "the snub was clearly intentional"
cold shoulder
disinterestedness, apathy, cold treatment
cold shoulder
If one person cold-shoulders another, they give them the cold-shoulder. Even her own party considered her shrewish and nagging, and cold-shouldered her in the corridors. Deliberate coldness or disregard; a slight or a snub: received the cold shoulder from several members of the club. the cold shoulder to behave in an unfriendly way towards someone that you know shoulder (give sb/get)
cold shoulder
The form cold-shoulder is used for the verb
cry on someone's shoulder
weep in another's arms, turn to another for emotional support
give a cold shoulder to
treat in an unkindly manner, behave indifferently towards
give someone the cold shoulder
(Slang) behave in an unfriendly way on purpose, ignore someone
give the cold shoulder
be intentionally cold or unsympathetic, show indifference
hard shoulder
The hard shoulder is the area at the side of a motorway or other road where you are allowed to stop if your car breaks down. American Equivalent: shoulder
hard shoulder
a paved strip beside a motorway (for stopping in emergencies)
locking shoulder
cleat used to ensure proper closure
off-the-shoulder
not covering the shoulders (especially inthe case of a blouse or dress)
over the left shoulder
ironically, expressed in an ironic manner
over the shoulder
ironically, implicitly, in an implied manner
over-the-shoulder bombing
a special case of loft bombing in which the bomb is released past the vertical so it is tossed back to the target
put one's shoulder to the wheel
lend a hand, help out, assist
set one's shoulder to the wheel
lent a hand, helped out, aided
shouldered
past of shoulder
shouldered
having shoulders or shoulders as specified; usually used as a combining form; "stoop-shouldered"; "broad-shouldered"
shouldered
having shoulders or shoulders as specified; usually used as a combining form; "stoop-shouldered"; "broad-shouldered
shouldered
Having shoulders; used in composition; as, a broad-shouldered man
shouldering
present participle of shoulder
shouldering
{i} act of carrying a load on one's shoulders; act of accepting a responsibility; act of placing a weapon on one's shoulder (Military)
shoulders
third-person singular of shoulder
shoulders
plural of shoulder
soft shoulder
On a busy road such as a freeway, the soft shoulder is the area at the side of the road where vehicles are allowed to stop in an emergency. A border of soft earth running along the edge of a road. the edge of a road, when this edge is made of dirt rather than a hard material hard shoulder
straight from the shoulder
frankly, honestly
turn the cold shoulder
send an unfriendly signal, distance oneself
Türkçe - İngilizce

shoulder teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

omuz askısı shoulder strap
(on a dress)
shoulder