meydan okumak

listen to the pronunciation of meydan okumak
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) challenge

I enjoyed the challenge. - Meydan okumaktan zevk aldım.

I'm up for the challenge. - Meydan okumak için hazırım.

defy
(deyim) fly in the face of
(Konuşma Dili) fling down a challenge
brave
tempt
dare
outface
beard
to challenge, to defy
to challenge, defy
stump
(deyim) throw down the gauntlet
challange
fling down the glove
have a chip an one's shoulder
throw down the glove
fling down the gauntlet
throw down the gage to smb
meydan okuma
challenge

That would be a challenge. - Bu bir meydan okuma olur.

Tom accepted the challenge. - Tom meydan okumayı kabul etti.

meydan okuma
{i} defiance

His brazen act of defiance almost cost him his life. - Onun yüzsüzce meydan okuma hareketi neredeyse hayatına mal oluyordu.

meydan okuma
confrontation

Confrontations are part of Fadil's everyday life. - Meydan okumalar Fadıl'ın gündelik hayatının bir parçasıdır.

meydan okuma
challenging

I love challenging myself. - Ben kendime meydan okumayı severim.

Tom just kept challenging me. - Tom bana meydan okumaya devam etti.

meydan okuma
tarting
meydan okuma
defying
meydan oku
{f} challenge

The French government has launched an online game that challenges taxpayers to balance the national budget. - Fransız hükümeti, ulusal bütçeyi vergi mükelleflerinin dengelemesi için meydan okuyan online bir oyunu piyasaya sürdü.

In two moves, Kasparov will check the challenger. - İki hamlede, Kasparov meydan okuyucu kontrol edecektir.

meydan oku
defy

I defy you to make it public. - Onu açıklamak için sana meydan okuyorum.

We defy our foes, for our passion makes us strong! - Hırs bizi güçlü yaptığı için biz düşmanlarımıza meydan okuruz!

meydan oku
{f} challenging

Why is Tom challenging Mary? - Tom neden Mary'ye meydan okuyor?

It's certainly challenging. - O kesinlikle meydan okuyucu.

meydan oku
{f} challenged

Tom challenged Mary to a game of chess. - Tom, bir satranç oyununda Mary'ye meydan okudu.

Tom challenged Mary to another game of chess. - Tom Mary'ye başka bir satranç oyunu için meydan okudu.

meydan okuma
dare
meydan okuma
the challenge
meydan okuma
show of defiance
meydan okuma
challenge of
blöfe meydan okumak
call smb.'s bluff
meydan okuma
bravado
meydan okuma
challenge, defying
yıllara meydan okumak
wear one's years well
Türkçe - Türkçe

meydan okumak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Meydan okuma
(Osmanlı Dönemi) TAHADDİ
meydan okumak