shock

listen to the pronunciation of shock
İngilizce - Türkçe
şok etmek

Sami insanları şok etmekten keyif alırdı. - Sami liked to shock people.

şok

Oğlunun kazada yaralandığı haberi ona büyük bir şoktu. - The news that her son was injured in the accident was a great shock to her.

Haberi duysa, şoka girer. - If he should hear the news, he would be shocked.

(Biyokimya) çarpılım
donakalmak
şoke etmek
çok şaşırtmak
çarpmak (elektrik)
çarpma
sarsmak
tahıl balyaları
çok sarsmak
gür ve karmakarışık saç
vuruş
çıngı çarpması
sarsma
şiddetle çarpmak
sarsıntı
{f} sars

Tom biraz sarsılmış görünüyordu. - Tom looked a little shocked.

Biz onun ani ölümünden oldukça sarsıldık. - We were quite shocked by her sudden death.

darbe

Bu saat darbeye dayanıklı. - This watch is shock-proof.

demet yığını
{f} elektroşok uygulamak
{f} sarsılmak
{i} sarsılma
{f} darıltmak
{f} demet yapmak
(Askeri) ŞOK, DARBE: Bak. "shock action"
{i} elektrik şoku
{i} balya
{f} dehşete düşürmek
{i} ekin yığını (dikey duran bağlanmış birçok ekin demeti)
{i} utanç
{i} çalı gibi gür saç
{f} elektrik şoku vermek
{f} elektrik çarpmak
(Diş Hekimliği) Tansiyon düşmesi, hızlı ve zayıf nabız, solgun ve soğuyan deri, zayıf solunum vb. semptomları olan akut dolaşım bozukluğu yetersizliği
{f} balyalamak
{i} demet
(Tıp) Travma veya sıvı kaybı sebebiyle ani olarak ortaya çıkan periferik dolaşım yetmezliği (Hastada cilt soluktur, soğuk terleme vardır, nabız zayıf ve süratlidir, huzursuzluk vardır ve bazan bilinç de kayolur)
{f} (elektrik) çarpmak
{f} kâlbini kırmak
sarsıntı,v.sars: n.darbe
nefret veya korku vermek
(Tıp) Ani müdahale sonucu görülen şiddetli sarsıntı, darbe, elektrik çarpması, şiddetil etki veya korku, şok
{i} karışık saç
{i} keçeleşmiş saç
{f} şaşırtmak
{i} taranmamış saç
{i} elektrik çarpması
{i} bunalım
müteessir etmek
elektrik akımına çaptırmak
utanmak
şoka
shock absorber
amortisör

Uzlaşma, amortisör kullanımıyla bir çarpışmadır - A compromise is a collision with the use of shock absorbers.

shocking
{s} şok edici

Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var. - In my country, there is a shocking amount of mathematical ignorance.

Bu şok edici hikayenin korkunç gerçeğini ortaya çıkarın. - Uncover the horrific truth of this shocking story.

shock absorber
amortisör cihaz
shock absorber
(Askeri) şok emici
shock absorbers
gazlı amortisör
shock absorbers
amortisör
shock and awe
(Askeri) şok ve dehşet
shock drying
şok kurutma
shock excitation
şok uyarım
shock front
(Askeri,Çevre) şok cephesi
shock resistance
(Mekanik) sarsım direnci
shock waves
şok dalgaları
shock absorber
tampon
shock absorber
yatıştırıcı
shock cooling
ani soğutma
shock cooling
şok soğutma
shock drying
ani kurutma
shock excitation
şokla uyarma
shock heating
şokla ısıtma
shock loading
şoklu yükleme
shock resistance
sarsma dayanıklılığı
shock resistance
şok direnci
shock resistant
şok dirençli
shock resistant
sarsma dirençli
shock therapy
şok tedavisi
shock troops
hücum taburu
shock troops
baskın birlikleri
shock wave
çarpma dalgası
shock wave
şok dalgası

Şok dalgası geldi ve her şeyi ve herkesi yok etti. - The shock wave came and obliterated everything and everyone.

shock absorber
Darbe emici
shock absorber bracket
amortisör mesnedi
shock absorber oil
amortisör yağı
shock absorbers
şok emiciler
shock arm
(Teknoloji) Salıncak: Süspansiyon akşamında süspansiyon ile birlikte hareket eden parça
shock bending test
vurmalı bükme deneyi
shock dog
şok köpek
shock effect
şok etkisi
shock grenade
şok bombası
shock horror
şok korku
shock jock
şok jock
shock of
şok
shock of hair
saç şok
shock oil
Süspansiyon yağı
shock resistance
şok direnci, sarsma dayanıklılığı
shock resistant
şok dirençli, sarsma dirençli
shock tactics
şok taktikler
shock test
şok testi
shock wave
ŞOK DALGASı: Havada, karada, sualtında ve yeraltındaki bir patlama tarafından oluşturulan ve devamlı şekilde çevreye yayılan basınç titreşimleri
shock-absorbent
şok emici
shock absorber
amortisör (cihaz)
shock absorber anchorage
darbe emici tertibatı
shock absorber arm
(Otomotiv) amortisör kolu
shock absorber body
darbe emici gövdesi
shock absorber bracket
darbe emici braketi
shock absorber housing
darbe emici gövdesi
shock absorber kit
darbe emici kiti
shock absorber pin
(Otomotiv) amortisör pimi
shock absorber rigid
sert amortisör
shock absorber subsystem
(Otomotiv) şok emici tali sistemi
shock absorber top mounting
(Otomotiv) amortisör üst bağlantısı
shock absorber valve
(Otomotiv) amortisör supabı
shock action
(Askeri) Darbe
shock action
(Askeri) DARBE: Tanklara bindirilip zırh himayesine alınmış ve çevikleştirilmiş ateş gücü ve destek kıtalarının, şiddetle yüklenmesi sonucu, düşman üzerinde meydana gelen yıkıcı maddi ve ruhi sarsıntı
shock and vibration test
(Gıda) darbe ve titreşim testi
shock cooler
şok soğutucu
shock discount
(Ticaret) şok indirim
shock excitation
sok uyarim
shock front
(Askeri) ŞOK CEPHESİ: (Havada, suda veya zeminde) Bir infilakın meydana getirdiği basınç dengesizliği ile çevre atmosferi, çevre suyu veya çevre zemini arasındaki sınır
shock headed
{s} taranmamış saçlı
shock headed
{s} saçları keçeleşmiş
shock mount
şok bağlantı
shock power
(Askeri) DARBE KUDRETİ: Ezici bir kudretle ani, şiddetli taarruzlar yapabilme kabiliyeti. Zırhlı birlikler, yüksek bir darbe kudretine sahiptirler
shock proof
şoktan etkilenmeyen
shock psychosis
(Tıp) şok psikozu
shock reaction
(Pisikoloji, Ruhbilim) şok tepkisi
shock therapy
(Pisikoloji, Ruhbilim) şok terapisi
shock treatment
şok tedavisi
shock troops
(Askeri) HÜCUM KITALARI: Hücum ve göğüse muharebe için özel şekilde tertiplenmiş ve teçhiz edilmiş kıtalar. Bunu, hücum yapan herhangi bir kıta anlamına (assault troops) terimi ile karıştırmamalıdır
shock tube
(Çevre) şok tübü
shock wave
korku dalgası
shock wave
heyecan dalgası
shock worker
insan gücünün üstünde çalışan işçi
shell shock
savaş bunalımı
shell shock
savaştan kaynaklanan ruhsal çöküntü
shocked
şoke olmak
shocked
şoklanmış
shocked
sarsılmak
shocking
aşırı
shocking
şoke edici
main shock
(Coğrafya) ana sarsıntı
main shock
(Çevre) ana şok
shocked
kanı donmak
shocked
çarpılmış
shocked
cin çarpmışa dönmek
shocked
beyninden vurulmuşa dönmek
shocking
sarsarak
shocking
şoklama
shocking
sarsıcı
shocking
tiksindirici
shocking
şoke eden
shocking
korkunç

Bu şok edici hikayenin korkunç gerçeğini ortaya çıkarın. - Uncover the horrific truth of this shocking story.

shocking
berbat
shocking
frapan (renk)
shocking
insanı çok şaşırtan
shocking
sarsma
shockingly
kanı donduracak şekilde
shockingly
şok edercesine
shockingly
sersemletircesine
shockingly
tiksindirici bir şekilde
shocks
(Ticaret) sarsma
shocks
(Ticaret) sarsıntı
thermal shock
termal şok
acid shock dyeing
asidik şok boyama
adjustable friction shock absorber
ayarlı sürtünmeli amortisör
bumper shock absorber
tampon amortisörü
culture shock
kültür şoku

Kültür şoku genellikle duygusal bir lunapark hız treni olarak tanımlanır. - Culture shock is often described as an emotional rollercoaster.

Çoğumuz yabancı bir ülkede kültür şoku yaşarız. - In a foreign country most of us go through culture shock.

electric shock
çıngı çarpması
electric shock
elektrik şoku
hydraulic shock absorber
hidrolik amorsitör
insulin shock
insülin şoku
shocked
{f} sars

Biz onun ani ölümünden oldukça sarsıldık. - We were quite shocked by her sudden death.

Tom biraz sarsılmış görünüyordu. - Tom looked a little shocked.

shocking
şok etkisi yapan
shocking
çok kötü
shocking
şaşılacak
shocking
{f} sars
shocking
{i} şaşırtıcı

Bu şaşırtıcı şekilde ucuz. - It's shockingly inexpensive.

spring shock absorber
yay amortisörü
applied shock
uygulanan şok
cultural shock
Kültür şoku, kültürel şok
culture shock
Kültür şoku, kültürel şok
electrical shock
elektrik çarpması
gas-filled shock absorber
gazlı amortisör
get a shock
Bir şok olsun
get shock
şok olsun
get the shock of one's life
hayatının şokunu yaşamak
in shock
şokta
shocked
aklı durmak
shocked
sars(mak)
shocked
çarpilmis
supply shock
(Ekonomi) Arz şoku
telescopic shock absorber
teleskopik amortisör
thermal shock
termik şok, ışıl sarsma
toxic shock
toksik şok
shocked
sarsılmış

Herkes sarsılmış görünüyordu. - Everyone looked shocked.

Kalabalık sarsılmış görünüyordu. - The crowd looked shocked.

shocked
şaşkına dönmüş
shocked
şoke

Tom tamamen şoke uğramış görünüyordu. - Tom looked completely shocked.

Tom şoke olmuş göründüğümü söyledi. - Tom said I looked shocked.

shocking
{s} kırıcı
shocking
{s} iğrenç

Keşke bunun iğrenç olduğunu söyleyebilsem. - I wish I could say this was shocking.

shocking
dili çok kötü
shocking
{s} açık saçık
shocking
shockingly şok tesiri yaparak
shocking
sersemletici
shocking
kötü biçimde
shocking
şoking
shocking
müstehcen

Websitemize müstehcen resimleri eklemek istemiyoruz. - We don't like to add shocking pictures to our website.

shocking
şok ederek
shocking
şok tesiri yapan
shocking
{s} frapan (renk): shocking pink çingene pembesi
shocking
şaşkına çevirerek
shockingly
şoke edici bir şekilde
İngilizce - İngilizce
A tuft or bunch of something (e.g. hair, grass)
To give an electric shock
More fully electric shock, a sudden burst of electric energy, hitting an animate animal such as a human
A small dog with long shaggy hair, especially a poodle or spitz; a shaggy lapdog

When I read of witty persons, I could not figure them but like the little shock (translating the German Spitz).

To cause to be emotionally shocked
Something so surprising that it is stunning
A life-threatening medical emergency characterized by the inability of the circulatory system to supply enough oxygen to meet tissue requirements
Sudden, heavy impact
An arrangement of sheaves for drying. A stook
{i} jolt, collision; sudden disturbance of the emotions; state of circulatory failure caused by serious injury (Medicine); physiological reaction caused by an electrical current passing through the body; bundle of grain or corn; mass of tangled hair
{f} jolt, collide; upset, distress; offend, stun; subject to an electrical current; form bundles of grain or corn for drying
{v} to shake, affect, disgust, pile up
{n} a concussion, conflict, pile of sheaves
an unexpected event that has economic consequences
strike with horror or terror; "The news of the bombing shocked her"
the violent interaction of individuals or groups entering into combat; "the armies met in the shock of battle" an unpleasant or disappointing surprise; "it came as a shock to learn that he was injured" an instance of agitation of the earth's crust; "the first shock of the earthquake came shortly after noon while workers were at lunch" a bushy thick mass (especially hair); "he had an unruly shock of black hair" a pile of sheaves of grain set on end in a field to dry; stalks of Indian corn set up in a field; "corn is bound in small sheeves and several sheeves are set up together in shocks"; "whole fields of wheat in shock" (pathology) bodily collapse or near collapse caused by inadequate oxygen delivery to the cells; characterized by reduced cardiac output and rapid heartbeat and circulatory insufficiency and pallor; "loss of blood is an important cause of shock" subject to electrical shocks collect or gather into shocks; "shock grain" collide violently strike with horror or terror; "The news of the bombing shocked her" surprise greatly; knock someone's socks off; "I was floored when I heard that I was promoted" strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior of this married woman shocked her friends
Bushy; shaggy; as, a shock hair
a condition characterized by the depression of mental and physical functioning, for example due to an injury or an allergic reaction
A shock announcement or event is one which shocks people because it is unexpected. the shock announcement that she is to resign. a shock defeat
If someone or something shocks you, it upsets or offends you because you think it is rude or morally wrong. You can't shock me They were easily shocked in those days We were always trying to be creative and to shock. + shocked shocked Don't look so shocked
A severe condition that disturbs the body A person with diabetes can go into shock when the level of blood glucose (sugar) drops suddenly See also: Insulin shock
Caused to be emotionally shocked
a clinical state manifested by profound depression of all body functions, caused by insufficient blood and nutrient supply to the tissues; signs and symptoms include low blood pressure, cool and clammy skin, altered mental status, and collapse
collide violently
strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior of this married woman shocked her friends
If someone is in shock, they are suffering from a serious physical condition in which their blood is not flowing round their body properly, for example because they have had a bad injury. They escaped the blaze but were rushed to hospital suffering from shock
surprise greatly; knock someone's socks off; "I was floored when I heard that I was promoted"
A sudden transition at the front of fast flow of plasma or gas, when the flow moves too fast for the undisturbed gas to flow out of the way Also occurs when a steady fast flow hits an obstacle
If something shocks you, it makes you feel very upset, because it involves death or suffering and because you had not expected it. After forty years in the police force nothing much shocks me + shocked shocked This was a nasty attack and the woman is still very shocked
collect or gather into shocks; "shock grain"
a state of inadequate tissue perfusion
impaired body function due to blood loss or a disturbance in the circulatory system
vital organs lack oxygen due to: breathing problems bleeding burns head or spine injuries heart attack allergies strong emotions shock is present with injury and illness, and can lead to death always treat for shock
Shock is defined as a sudden powerful blow A typical shock number for TCXOs is 100g
a condition of acute peripheral circulatory failure due to derangement of circulatory control or loss of circulating fluid It is marked by hypotension, coldness of the skin, and tachycardia
The digital memory buffer holds 3-10 seconds of music information If the laser pickup of the MD player is disturbed by a severe bump in the road, the date is read out of the reservoir, so your music plays back without skipping a beat
To meet with a shock; to meet in violent encounter
A shock is the same as an electric shock
To strike with surprise, terror, horror, or disgust; to cause to recoil; as, his violence shocked his associates
To be occupied with making shocks
a bushy thick mass (especially hair); "he had an unruly shock of black hair"
A break in pressure, density, and particle velocity, carrying forward through a medium such as plasma
a pile of sheaves of grain set on end in a field to dry; stalks of Indian corn set up in a field; "corn is bound in small sheeves and several sheeves are set up together in shocks"; "whole fields of wheat in shock"
inflict a trauma upon
A pile or assemblage of sheaves of grain, as wheat, rye, or the like, set up in a field, the sheaves varying in number from twelve to sixteen; a stook
any completely unforeseen event that causes a dramatic change to a data series (an example of this would be the World Trade Centre disaster which sent ripples throughout the worldwide economic community)
A lot consisting of sixty pieces; a term applied in some Baltic ports to loose goods
To collect, or make up, into a shock or shocks; to stook; as, to shock rye
the feeling of distress and disbelief that you have when something bad happens accidentally; "his mother's deathleft him in a daze"; "he was numb with shock"
an unpleasant or disappointing surprise; "it came as a shock to learn that he was injured"
A severe condition that causes severe low blood pressure, decreased level of consciousness, and is a threat to life
Shock is a person's emotional and physical condition when something very frightening or upsetting has happened to them. She's still in a state of shock
A shock is the force of something suddenly hitting or pulling something else. Steel barriers can bend and absorb the shock
severe depression of bodily activities caused by infection, hemorrhage, trauma, etc
an instance of agitation of the earth's crust; "the first shock of the earthquake came shortly after noon while workers were at lunch"
To subject to the action of an electrical discharge so as to cause a more or less violent depression or commotion of the nervous system
a reflex response to the passage of electric current through the body; "subjects received a small electric shock when they mae the wrong response"; "electricians get accustomed to occasional shocks"
n State of physiological collapse marked by a weak pulse, coldness, sweating and irregular breathing Shock can result from (for example) blood loss, heart failure, allergic reaction or emotional trauma
A tuft or bunch of something (ie - hair, grass)
(pathology) bodily collapse or near collapse caused by inadequate oxygen delivery to the cells; characterized by reduced cardiac output and rapid heartbeat and circulatory insufficiency and pallor; "loss of blood is an important cause of shock"
A sudden agitation of the mind or feelings; a sensation of pleasure or pain caused by something unexpected or overpowering; also, a sudden agitating or overpowering event
A severe condition that disturbs the body A person with diabetes can go into shock when the blood sugar level drops suddenly See also: Insulin shock
The sudden convulsion or contraction of the muscles, with the feeling of a concussion, caused by the discharge, through the animal system, of electricity from a charged body
refers to the application of large quantities of chlorine (superchlorination), non-chlorine shock or hydrogen peroxide Typically 5-10 times the normal dose is used, based upon actual conditions and needs The purpose of this large dose is to break down (breakpoint chlorination, in the case of chlorine) the combined chlorine, organic waste and contamination and re-establish a positive level of Free Chlorine Shocking must be repeated, until such time as a stable Free Chlorine reading can be achieved, for at least a few hours Make sure that a Free Chlorine capable test kit is being used, in order to know when breakpoint chlorination has been achieved
A quivering or shaking which is the effect of a blow, collision, or violent impulse; a blow, impact, or collision; a concussion; a sudden violent impulse or onset
Circulatory collapse which may be due to an allergic reaction, severe infection, blood loss, trauma or burns (See hypovolemia )
The delivery of a mechanical impulse or impact to an individual transmitted from the acceleration or deceleration of a medium with which an individual has contact
A thick mass of bushy hair; as, a head covered with a shock of sandy hair
n 1 Something that jars the mind or emotions as if with a violent, unexpected blow 2 The disturbance of function or mental faculties caused by such a blow; violent agitation 3 A severe offense to one's sense of propriety and decency; an outrage
A shock of hair is a very thick mass of hair on a person's head. a very old priest with a shock of white hair. see also shocking, culture shock, electric shock, shell shock. State in which the circulatory system fails to supply enough blood to peripheral tissues to meet basic requirements. Symptoms weak, rapid pulse; low blood pressure; and cold, sweaty skin are not all present in every case. Causes include low blood volume, caused by bleeding or fluid loss from burns or dehydration; inability of the heart to pump enough blood, due to heart attack, pulmonary embolism, or cardiac tamponade (compression of the heart by fluid in the membrane around it); and blood-vessel dilation as a result of septicemia, allergy (including anaphylaxis), or drugs. All result in reduced capillary blood flow; reflexes increase heart rate and constrict small blood vessels to protect the blood supply to essential organs. Without treatment of the underlying cause, these mechanisms fail; since the cause is not always clear, cases tend to require different and occasionally contradictory treatment (e.g., intravenous fluids can save the life of a patient with massive blood loss but can overload a weakened heart). electric shock shock absorber shock therapy toxic shock syndrome
shock absorber
A mechanical device designed to smooth out or damp any sudden shock impulse and dissipate kinetic energy; usually consists of a combination of a spring and a dashpot
shock absorbers
plural form of shock absorber
shock jock
a deliberately offensive or provocative disk jockey
shock mount
A particular type of microphone mount in which the microphone is suspended by elastic, and so is partially isolated from vibrations that might otherwise be better transmitted to the microphone through the mic stand, causing unwanted sounds to be added to the output signal
shock rock
A genre of rock music typified by elements of theatrical shock value in live performances
shock site
A website intended to be offensive or shocking to most viewers, containing frightening and/or extremely distasteful and crude content of a pornographic, scatological, or grotesquely violent nature. In most cases, it displays a particular picture most prominently; some shock sites also show animations or galleries of images, particularly shock images
shock sites
plural form of shock site
shock therapy
electroconvulsive therapy
shock wave
A powerful compression wave produced by the movement of a body through a fluid or gas at a velocity greater than the local speed of sound
shock wave
Any violent disturbance
shock waves
plural form of shock wave
shock stall
A marked increase in drag and a loss of lift and control on an aircraft approaching the speed of sound
shock absorber
device that absorbs the jerky motion felt when a vehicle goes over a bumpy road
shock absorber
A cylindrical hydraulic or gas-charged suspension component that minimizes the bounce as your vehicle drives over bumps
shock absorber
Resilient bearing that takes the shocks received by the balance staff, protecting its delicate pivots from damage
shock absorber
Device that uses air or hydraulic pressure to dampen up-and-down motion of a vehicle
shock absorber
A device for the dissipation of energy used to modify the response of a mechanical system to applied shock
shock absorber
a mechanical damper; absorbs energy of sudden impulses; "the old car needed a new set of shocks
shock absorber
A device that converts motion into heat, usually by forcing oil through small internal passages in a tubular housing Used primarily to dampen suspension oscillations, shock absorbers respond to motion; their effects, therefore, are most obvious in transient maneuvers
shock absorber
Resilient bearing which, in a watch, is intended to take up the shocks received by the balance staff and thus protects its delicate pivots from damage
shock absorber
Device that uses air or hydraulic pressure to dampen up-and-down motion of vehicle
shock absorber
The complete assembly of a shock damper that includes the shock body, cap, spring, shaft and connectors
shock absorber
A shock absorber is a device fitted near the wheels of a car or other vehicle to reduce the effects of travelling over uneven ground. a pair of rear shock absorbers. n. A device used to absorb mechanical shocks, as a hydraulic or pneumatic piston used to dampen the jarring sustained in a moving motor vehicle. a piece of equipment connected to each wheel of a vehicle to make travelling on uneven ground more comfortable. Device for controlling unwanted motion of a spring-mounted vehicle. On an automobile, the springs act as a cushion between the axles and the body and reduce the shocks produced by a rough road surface. Since some combinations of road surface and car speed may result in excessive up-and-down motion of the car body, shock absorbers which today are hydraulic devices that oppose both compression and stretching of the springs slow down and reduce the magnitude of these vibratory motions. See also damping
shock absorber
A temporary restriction in the trading of stock index futures which becomes effective following a significant intraday decrease in stock index futures prices Designed to provide an adjustment period to digest new market information, the restriction bars trading below a specified price level Shock Absorbers are generally market specific and at tighter levels than circuit breakers
shock absorber
a mechanical damper; absorbs energy of sudden impulses; "the old car needed a new set of shocks"
shock absorbers
A hydraulic suspension component filled with hydraulic fluid or gas that absorbs spring oscillations, forces downward pressure on the tire keeping it down on the road and contributes to a smoother, more controlled ride
shock absorbers
Devices located near each wheel to cut down the vertical bouncing of the passenger compartment on the springs after the wheels go over a bump or the car stops short Shock absorbers also improve handling on rough road surfaces
shock absorbers
(Otomotiv) Devices located near each wheel to cut down the vertical bouncing of the passenger compartment on the springs after the wheels go over a bump or the vehicle stops short. Shock absorbers also improve handling on rough road surfaces
shock absorbers
A component of a system which allows dissipation of energy by extending the deceleration distance
shock cord
bungee cord, stretchy cord designed especially for shock absorption (i.e. in bungee jumping etc.)
shock dog
long-haired dog
shock grenade
assault grenade which creates a bright light and loud sound, grenade for use in a densely-packed area
shock hazard
danger of being electrocuted
shock headed
{s} having a lot of thick shaggy hair on the head that sticks up
shock horror
feelings You can say shock horror! in reaction to something that other people may find shocking or surprising, to indicate that you do not find it shocking or surprising at all. I felt intellectually superior despite -- shock horror -- my lack of qualifications
shock horror
A shock horror story is presented in a way that is intended to cause great shock or anger. The media is full of shock-horror headlines about under-age crime. = sensational
shock jock
A shock jock is a radio disc jockey who deliberately uses language or expresses opinions that many people find offensive. A host of a shock radio program. someone on a radio show who plays music and talks about subjects that offend many people (jock from disc jockey)
shock mount
In microphones, a mechanical device, usually incorporating some type of shock-absorbing elastic material, designed to acoustically isolate the transducer from shock, vibration and handling noise Both internal and external shock mounts are commonly used
shock oil
a petroleum or silicone based oil that is available in different degrees of thickness, used to fine tune the damping a shock
shock oil
A petroleum- or silicon-based oil that is available in different degrees of thickness, used to fine-tune the damping of a shock absorber As the shock shaft travels up and down, the piston moves up and down also, so the oil must flow through the holes in the piston The smaller the holes are in the piston, the slower the piston is able to move, and with larger holes the piston is able to move faster When you are starting out racing and you want to try adjusting your shock settings, you should try changing your springs first, then your piston/shock oil combination
shock radio
Talk radio featuring derogatory or offensive remarks, vulgar language, and crude humor
shock resistance
If shock resistance is specified on a watch case, a watch can withstand normal wear and tear, even during strenuous sport activities
shock resistance
A definition that states a watch is able to withstand an equivalent impact of a 3 feet drop onto a wooden floor from 3 feet This definition comes from a U S government regulation
shock resistance
As defined by U S government regulation, a watch's ability to withstand an impact equal to that of being dropped onto a wood floor from a height of 3 feet
shock resistance
As defined by the U S government regulation, a watch's ability to withstand an impact equal to that of being dropped onto a wood floor from a height of three feet
shock tactic
Shock tactics are a way of trying to influence people's attitudes to a particular matter by shocking them. We must use shock tactics if we are to stop Aids becoming another accepted 20th-century disease
shock therapy
You can refer to the use of extreme policies or actions to solve a particular problem quickly as shock therapy. Prague's policy of economic shock therapy. = shock treatment
shock therapy
form of medical treatment that uses electric shocks
shock therapy
Shock therapy is a way of treating mentally ill patients by passing an electric current through their brain. = shock treatment. Any of various treatments for mental disorders, such as major depression or schizophrenia, in which a convulsion or brief coma is induced by administering a drug or passing an electric current through the brain. Also called shock treatment. Method of treating psychiatric disorders by inducing shock through drugs or electric current. Shock was formerly induced by administering increasingly large doses of insulin until the patient was thrown into a brief coma; insulin-shock therapy was used for the treatment of schizophrenia. Electroconvulsive, or electroshock, therapy involves passing an electric current through the patient's head between two electrodes placed over the temples and thus causing a convulsive seizure; it was used for bipolar disorder and other types of depression. Both forms of shock therapy were developed in the 1930s; their use has declined since the introduction of tranquilizing drugs and antidepressants
shock therapy
treatment of certain psychotic states by the administration of shocks that are followed by convulsions
shock treatment
Shock treatment is the same as shock therapy
shock troops
military unit that is especially equipped and trained to lead an attack
shock troops
soldiers who are specially trained and armed to lead an assault
shock troops
Shock troops are soldiers who are specially trained to carry out a quick attack. Soldiers specially chosen, trained, and armed to lead an attack. soldiers who are specially trained to make sudden quick attacks
shock wave
conical pattern in space produced when an object moves at supersonic speed in a gaseous medium and creates a disturbed wake
shock wave
A shock wave is the effect of something surprising, such as a piece of unpleasant news, that causes strong reactions when it spreads through a place. The crime sent shock waves throughout the country
shock wave
high pressure area created when the movement of objects in an area creates an ultrasonic boom
shock wave
Mathematically, a wave front in a non-linear PDE with a discontinuous change in pressure or some other parameter Physically, a similar wave with a very abrupt change in pressure Typically a shock wave can exist because the speed of communication behind it is greater than the speed of communication in front of it
shock wave
– a single conical wave front formed when the speed of the sound source exceeds the speed of the wave
shock wave
A structure that stands in a medium (like the solar wind) ahead of an obstacle, when the obstacle speed is faster than the speed of waves in the medium The "bow shock" stands in front of the magnetosphere, and interplanetary shocks precede fast coronal mass ejections as they travel from the Sun At a shock, density and temperature increase, while velocity decreases to allow the medium to flow around the obstacle
shock wave
A surface or sheet of discontinuity (i e , of abrupt changes in conditions) set up in a supersonic field or flow, through which the fluid undergoes a finite decrease in velocity accompanied by a marked increase in pressure, density, temperature, and entropy, as occurs, e g , in a supersonic flow about a body Sometimes called a shock See attached shock wave, bow wave, condensation shock wave, detached shock wave, Mach wave, normal shock wave, oblique shock wave
shock wave
A shock wave is an area of very high pressure moving through the air, earth, or water. It is caused by an explosion or an earthquake, or by an object travelling faster than sound. The shock waves yesterday were felt from Las Vegas to San Diego
shock wave
a region of high pressure travelling through a gas at a high velocity; "the explosion created a shock wave
shock wave
A multimedia application by MacroMedia for dynamic online visual presentations
shock wave
a region of high pressure travelling through a gas at a high velocity; "the explosion created a shock wave"
shock wave
The cone-shaped wave made by an object moving at supersonic speed through a fluid
shock wave
A region of abrupt change in pressure and density caused by supersonic flow around a body
shock wave
A sudden change in pressure that travels as an intense sound wave
shock-head
having bushy hair, having tangled and messy hair
shock-headed
having a shock (or untidy mass) of hair; "shock-headed teenagers"
shock-headed
having a shock (or untidy mass) of hair; "shock-headed teenagers
shock-headed Peter
disheveled Peter, unkempt Peter
shell shock
A psychiatric condition characterized by fatigue caused by battle
shell-shock
Alternative spelling of shell shock
short sharp shock
a regime intended to deter crime by making an immediate severe impact
shell shock
Shell shock is the confused or nervous mental condition of people who have been under fire in a war. The men were suffering from shell shock. a type of mental illness caused by the terrible experiences of fighting in a war or battle
shell shock
mental disturbance which comes from exposure to the terror of a battle-field
shell shock
a mental disorder caused by stress of active warfare
accretion shock
A spherical shock wave that arises when material spirals inward to a gravitational source such as a star or black hole
acoustic shock
The symptoms that can be caused by unexpected loud sounds (acoustic incident) received on a telephone headset
anaphylactic shock
A severe and rapid systemic allergic reaction to an allergen, constricting the trachea and preventing breathing
bow shock
the region of the magnetosphere in which the solar wind slows from supersonic to subsonic
culture shock
A state of anxious confusion experienced by someone exposed to an alien or unfamiliar environment

Having grown up in rural Arkansas, the culture shock of moving to Harlem was tremendous.

electric shock
The physical reaction or shock caused by the flow of electricity through the body
neurogenic shock
Shock caused by extreme excitability of the parasympathetic nervous system. This hyperexcitability is caused by severe pain and results in an extreme slowing of heartbeat and pulse. This leads to a dangerous drop in blood pressure and hence, shock
ontological shock
The state of being forced to question one's worldview
septic shock
a life-threatening condition caused by infection and sepsis, often after surgery or trauma
shocked
Simple past tense and past participle of shock
shocking
Inspiring shock; startling
shocking
Extremely bad
shocking
Present participle of shock
shocking
Unusually obscene or lewd
shockingly
In a shocking manner

He had thinned shockingly, losing 100 pounds in the last month of his illness.

shockingly
To a shocking degree

Their efforts were shockingly slipshod.

shocks
plural form of shock
sticker shock
Disgust, shock, or fright upon learning the price of an item offered for sale

Last week Jensen returned to his dealer's showroom to eye the new Continental, but he quickly became another victim of what Detroit calls sticker shock. The price on the car's window: $25,692. Says he: Damn, that is expensive! It persuaded me to keep driving my '80 until it won't go any more..

termination shock
the boundary marking one of the outer limits of the Sun's influence, where the solar wind dramatically slows
termination shock
by extension, that point for space around any star
toxic shock syndrome
An acute infection by Staphylococcus bacteria, characterised by sudden high fever, muscle aches, joint pain, vomiting, diarrhea, dizziness, and fainting, abbreviated TSS
shocked
struck with fear, dread, or consternation
shocked
{s} deeply upset, greatly distressed; stunned; offended
shocking
{a} shaking, disgustful, dreadful
shockingly
{a} in a shocking manner, dreadfully
cultural shock
Culture shock is a term used to describe the anxiety and feelings (of surprise, disorientation, confusion, etc.) felt when people have to operate within an entirely different cultural or social environment, such as a foreign country. It grows out of the difficulties in assimilating the new culture, causing difficulty in knowing what is appropriate and what is not. Often this is combined with strong disgust (moral or aesthetical) about certain aspects of the new or different culture
get the shock of one's life
to receive a serious emotional shock
get the shock of one's life
one was suprized in the most extreme possible way
supply shock
(Ekonomi) A supply shock is an event that suddenly changes the price of a commodity or service. It may be caused by a sudden increase or decrease in the supply of a particular good. This sudden change affects the equilibrium price
shocked
surprised, startled, confused, or taken aback
shocking
giving offense to moral sensibilities and injurious to reputation; "scandalous behavior"; "the wicked rascally shameful conduct of the bankrupt"- Thackeray; "the most shocking book of its time"
shocking
{s} startling, surprising; causing outrage or horror; terrible, awful, very bad
shocking
glaringly vivid and graphic; marked by sensationalism; "lurid details of the accident"
shocking
You can say that something is shocking if you think that it is very bad. The media coverage was shocking = appalling + shockingly shock·ing·ly His memory was becoming shockingly bad
shocking
Causing to shake or tremble, as by a blow; especially, causing to recoil with horror or disgust; extremely offensive or disgusting
shocking
You can say that something is shocking if you think that it is morally wrong. It is shocking that nothing was said + shockingly shock·ing·ly Shockingly, this useless and dangerous surgery did not end until the 1930s. see also shock
shockingly
in a shocking manner, outrageously; astoundingly, surprisingly
shockingly
in a shocking manner or to a shocking degree; "teachers were shockingly underpaid
shockingly
in a shocking manner or to a shocking degree; "teachers were shockingly underpaid"
shocks
الصدمة
shocks
Your camper's electrical hookup at the campground is not grounded properly
shocks
A number of sheaves of grain stacked upright in a field for drying, wheat, oats and corn are common shocks among Old Order Amish farms
shocks
plural of shock
shocks
Third person singular simple present of to shock
shocks
Unexpected aggregate supply or aggregate demand changes
shock

  Türkçe nasıl söylenir

  şäk

  Zıt anlamlılar

  expectation

  Telaffuz

  /ˈsʜäk/ /ˈʃɑːk/

  Etimoloji

  [ 'shäk ] (noun.) 14th century. From Middle Dutch schokken (“to push, jolt, shake, jerk”) or Middle French choquer (“to collide with, clash”), of Germanic origin, from Middle Dutch schokken (“to jolt, bounce”), from Old Dutch *skokkan (“to shake up and down, shog”), from Proto-Germanic *skukkanan (“to move, shake, tremble”). Of uncertain origin. Perhaps related to Proto-Germanic *skakanan (“to shake, stir”), from Proto-Indo-European *(s)kAg'-, *(s)keg- (“to shake, stir”); see shake. Cognate with Middle Low German schocken (“collide with, deliver a blow to”), Old High German scoc (“a jolt, swing”), Middle High German schocken (German schaukeln, “to swing”), Old Norse skykkr (“vibration, surging motion”), Icelandic skykkjun (“tremuously”). More at shog.

  Videolar

  ... aspects of how we live today that will shock the consciences of those who look back on ...
  ... only poor countries.  Here is something that shocked me and I hope it will shock you.  At ...

  Günün kelimesi

  devious