utanç

listen to the pronunciation of utanç
Türkçe - İngilizce
shame

He hung his head in shame. - O utançla başını eğdi.

They hung their heads in shame. - Onlar utanç içinde başlarını eğdiler.

shock
deception
shame; modesty, bashfulness; embarrassment
disgrace

I think it's disgraceful. - Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum.

It is better to die honorably than to live in disgrace. - Utanç içinde yaşamaktansa onurlu ölmek daha iyidir.

opprobrium
modesty
skulduggery
dishonour
guilt
shame of
pudicity
utanç duyan
ashamed
utanç duymak
feel shame at
utanç duymak
to feel shame (for)
utanç içinde
shamefaced
utanç kaynağı kimse
black sheep
utanç verici
opprobrious
utanç verici
shameful, discreditable
utanç verici
shameful

Your behavior was shameful. - Senin davranışın utanç vericiydi.

They said he had acted shamefully. - Onun utanç verici bir biçimde davrandıklarını söylediler.

utanç verici
infamous
utanç verici
sinful
utanç verici
inglorious
utanç verici
disgraceful

Your conduct is disgraceful. - Senin davranışın utanç verici.

What Tom did was disgraceful. - Tom'un yaptığı utanç vericiydi.

utanç verici davranış
infamy
utanç verici sır
skeleton in the cupboard
utanç verici sır
skeleton in the closet
utanç verici sır
family skeleton
utanç verici şey
stigma
utanç verici şey
reproach
utanç verici
abjectly
utanç verici
murky
utanç verici
discreditable
utanç verici
it is a shame
utanç verici
disgrace

Your behaviour was disgraceful. - Davranışın utanç vericiydi.

What Tom did was disgraceful. - Tom'un yaptığı utanç vericiydi.

yalandan utanç
false shame
Türkçe - Türkçe
Utanma duygusu, hicap: "O zaman, tuhaf bir utanca düşüp şaşırır, başımı önüme eğerdim."- Y. K. Karaosmanoğlu
Hicap
Utanma duygusu, hicap
utanç duygusu
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanma duygusu
utanç