a mental disorder caused by stress of active warfare

listen to the pronunciation of a mental disorder caused by stress of active warfare
İngilizce - İngilizce
shell shock
battle fatigue
a mental disorder caused by stress of active warfare

  Heceleme

  a men·tal dis·or·der caused by stress of ac·tive war·fare

  Türkçe nasıl söylenir

  ı mentıl dîsôrdır kôzd bay stres ıv äktîv wôrfer

  Telaffuz

  /ə ˈmentəl dəsˈôrdər ˈkôzd ˈbī ˈstres əv ˈaktəv ˈwôrˌfer/ /ə ˈmɛntəl dɪsˈɔːrdɜr ˈkɔːzd ˈbaɪ ˈstrɛs əv ˈæktɪv ˈwɔːrˌfɛr/

  Günün kelimesi

  atavism