müstehcen

listen to the pronunciation of müstehcen
Türkçe - İngilizce
obscene

One must be respectful when speaking, and not say obscene things. - Biri konuşurken saygılı olmalı ve müstehcen şeyler söylememelidir.

This is an obscene site. - Bu müstehcen bir sitedir.

nasty
kinky
pornographic

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

risky
obscene, lewd, smutty, pornographic, bawdy, salacious açık saçık
hard core
dirty

I don't like dirty jokes, but I get a kick out of it when you tell them. - Müstehcen fıkraları sevmem fakat onları anlattığında ondan çok zevk alırım.

rough
raw
off colour [Brit.]
blue
obscene; pornographic
salacious
shocking

We don't like to add shocking pictures to our website. - Websitemize müstehcen resimleri eklemek istemiyoruz.

smutty
loathsome
off color
filthy
gross
ripe
racy
suggestive

I don't wear suggestive clothing. - Müstehcen kıyafetler giymem.

She wore suggestive clothing. - O müstehcen giysi giymişti.

unprintable
ribald
risque
bawdy
hardcore
lewd

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

Singing is an honest and pleasurable entertainment, but one must be careful to avoid singing or taking pleasure in listening to lewd songs. - Şarkı söylemek dürüst ve zevk veren bir eğlence, ama insan müstehcen şarkılar söylememeye veya dinlememeye dikkat etmeli.

color
colour
vulgar

He always tells vulgar jokes. - O her zaman müstehcen espriler yapar.

risqué
scatological
rude
fescennine
off colour
kink
müstehcen fıkra
blue joke
müstehcen film
filth
müstehcen pornografi
hard porn
müstehcen sahneler koymak
(film) sex up
müstehcen söz
dirt
müstehcen yayın
obscene libel
müstehcen şey
obscenity
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Açık, saçık. Edepsizcesine, ayıp, iğrenç
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
müstehcen