ship

listen to the pronunciation of ship
İngilizce - Türkçe
gemi

Onlar şimdi gemideler. - They are now aboard the ship.

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

{f} gemiye bindirmek
{f} gemi ile yollamak
yükleme yapmak
{i} tekne

Büyük gemi bir balıkçı teknesine çarptı. - The big ship rammed a fishing boat.

(Politika, Siyaset) postalamak
sevketme
bir şeyi gemiyle yollamak
yollamak
nakletmek
vapur

Tom ve Mary balayıları için İtalya yakınında vapurla seyahate çıktılar fakat gemi battı ve Tom kamarasında boğuldu. - Tom and Mary went on a cruise near Italy for their honeymoon, but the ship sank and Tom was drowned in his cabin.

{f} gemiyle yolla
gemiyle taşımak/göndermek
uzay aracı

Uzay aracı yakında aya ulaşacak. - The space ship will get to the moon soon.

gemiye tayfa olarak almak/girmek
gemiye yüklemek
(kimise bir yere) yollamak
(mal) yollamak
göndermek
büyük uçak ya da uzay gemisi
{f} tayfa olarak almak
{i} uzay gemisi

O güzel bir uzay gemisi. - That's a nice space ship.

{f} 1. (bir şeyi) (bir nakliyat aracıyla) göndermek, yollamak: Haven't you shipped that order yet? O siparişi
gemi hizmetine almak
üç direkli ve her direkte seren ile yan yelkenleri olan gemi
{f} tayfa olmak
(Askeri) GEMİ: Kürek ve benzeri şeylere ihtiyaç duymadan kendi makinesi ile hareket eden ve seyrüsefer için kullanılan herhangi bir tekne
{f} kürekleri içeri almak
(bir şeyi) (bir nakliyat aracıyla) göndermek, yollamak: Haven't you shipped that order yet? O siparişi
{f} yerine takmak
kürek veya dümeni yerine takmak
{f} gemiye binmek

Bu gemiye binmek için izin alabilir miyim? - May I have permission to board this ship?

{f} su almak (gemi)
i. gemi; vapur. f
gemiye binm
(Askeri) gemiyle yollamak
(Askeri) gemi ile göndermek
yüklemek
gemisi
gemiyi
shipping
nakliye

Nakliye sırasında kırılmış olmalı. - It must have been broken during shipping.

Tom evini nakliye konteynırlarından inşa etti. - Tom built his house out of shipping containers.

ship board
(Askeri) güverte
ship broker
(Askeri,Ticaret) gemi komisyoncusu
ship broker
(Askeri) deniz sigortası acentesi
ship broker
(Askeri,Ticaret) gemi acentesi
ship money
(Askeri) donanma vergisi
ship of the line
kalyon
ship owner
donatan
ship repair
(Ticaret) gemi tamiri
ship to
(Bilgisayar) alıcı
ship ton
(Askeri) mesaha tonu
ship via
(Bilgisayar) gönderme şekli
ship's log
(Askeri) gemi jurnali
ship's side
gemi bordası
ship’s crew
(Askeri) mürettebat
ship agent
gemi acentesi
ship building
gemi sanayii
ship chandler
gemi malzemeleri satan kimse
ship chandler
gemi bakkalı
ship out
yola çıkmak
ship owner
gemi sahibi
ship owner
armatör
ship route
rota
ship's bell
gemi zili
ship's boat
gemi yatağı
ship's company
gemi mürettebatı
ship's galley
gemi kadırgası
ship's lifeboat
gemi filikası
ship's papers
gemi evrakı
ship's papers
gemi evrakları
ship's report
gemi raporu
ship ahoy, sail ho
gemi yahu, ho yelken
ship away
uzak gemi
ship bag
gemi çanta
ship carpenter
gemi marangozu
ship carriage
gemi taşıma
ship date
gemi tarih
ship leaves port
geminin liman yaprakları
ship plates
üzerinde gemi resmi olan tabaklar
ship plates
gemi levhaları
ship plates
gemi saçları
ship prison
Gemi hapishane
ship wheel
Gemi dümeni
ship's bottom
Geminin alt
ship's docking time
liman beklemesi
ship's galley
gemi kadirgasi
ship's rail
Küpeşte
ship's side
gemi bordasi
ship's stores
bir gemide tayfalar ve yolcuların kullanımı için depolanan malzemeler
ship's wheel
(Deniz taşıtlarında) dümen
ship a sea
(Askeri) dalga almak
ship a sea
(Askeri) gemiye dalga basmak
ship a sea
dalga girmek
ship a sea
dalga yemek
ship at sea
denizdeki gemi
ship biscuit
peksimet
ship canal
(Ticaret) deniz kanalı
ship city
(Bilgisayar) alıcı şehri
ship combat readiness
(Askeri) GEMİ MUHAREBE HAZIRLIK DURUMU: Bak. "combat readiness"
ship construction
gemi inşaası
ship control number
(Askeri) gemi kontrol numarası
ship counter
(Askeri) GEMİ SAYICISI: Beniz mayın harbinde daha önceden belirlenmiş sayıda hareketler oluşuncaya kadar mayının infilak etmemesini sağlayan mayın içindeki bir alet
ship date
(Bilgisayar) alım tarihi
ship departure message
(Askeri) (TRAFFIC) GEMİ HAREKET MESAJI: Yükleme limanı tarafından boşaltma limanına gönderilen ve belirli bilgileri ihtiva eden mesaj.. Bu mesaj; ön planlamayı kolaylaştırarak, geminin tam sefer süresini kısaltır
ship haven
(Askeri) gemi barınağı
ship haven
(Askeri) GEMİ BARINAĞI: Bak. "moving havens (seyyar barınak) "
ship influence
(Askeri) gemi etkisi
ship junk
gemi hurdası
ship lighterage control point; ship's loading characteristics pamphlet
(Askeri) gemi yükleme ve boşaltma layterleri kontrol noktası; gemi yük özellikleri kitapçığı
ship off
(gemiyle) göndermek
ship off
yollamak
ship off
göndermek
ship out
gemiyle gitmek
ship refuge
(Askeri) gemi barınağı
ship scrap
gemi hurdası
ship state
(Bilgisayar) alıcı bölgesi
ship stores
(Ticaret) gemi ihtiyaçları mağazası
ship sweat
gemi terlemesi
ship to ship
gemiden gemiye
ship to shore
gemiden karaya
ship to shore communication
kiyi gemi arasi iletisim
ship ton
(Askeri) MESAHA TONU: Bak. "measurement ton" ve "ton"
ship transmitter
gemi vericisi
ship water
(teknenin) içine su girmek: We're shipping water. Teknenin içine su giriyor
ship water
teknenin içine su girmek
ship when
(Bilgisayar) sevk zamanı
ship will adjust
(Askeri) gemi tanzim edecek
ship will adjust
(Askeri) GEMİ TANZİM EDECEK: Bir deniz topçu atış desteğinde, bir geminin, tanzimci yardımıyla hedefi görüp atışlarını ayarladığı veya kontrol ettiği atış metodu
ship wreck
(Askeri) gemi hurdası
ship wright
(Askeri) gemi inşaatçısı
ship wright
(Askeri) gemi onarımcısı
ship's inertial navigation system
(Askeri) gemi atalet seyrüsefer sistemi
ship's inventory
(Ticaret) gemi envanteri
ship's logbook
gemi jurnali
ship's rail
(Ticaret) gemi küpeştesi
ship’s mate
(Askeri) gemi yoldaşı
Shape up or ship out
Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli
short ship
Girmesini engellemek, dışarıda bırakmak, sokmamak, kapamak, engellemek
share of ship
(Askeri) gemi payı
shipping
{i} siparişi alıp gönderme
shipping
{i} gönderme
alongside ship
(Sigorta) gemi bordasında
pirate ship
korsan gemisi
shipping
(Askeri) DENİZ NAKLİYATI: Personel veya yük ya da her ikisinin birlikte taşımasında kullanılan gemilere toplu olarak uygulanan, çok defa tipi tahsis edildiği iş veya kuvveti belirtmek için değişik şekillerde kullanılan terim
shipping
(Askeri) Sevkiyat
shipping
{i} ticaret filosu
shipping
{i} gemi trafiği
aboard ship
gemide
about ship!
(Askeri) alesta tiramola!
capital ship
(Askeri) ana muharebe gemisi
captain of a ship
süvari
cargo ship
(Askeri) yük vapuru
control ship
(Askeri) kontrol gemisi
delivered ex ship
(Ticaret) des
delivered ex ship
(Ticaret) gemide teslim
delivery ship
(Ticaret) irsaliye
desert a sinking ship
(deyim) batan gemiyi terketmek
desert a sinking ship
(deyim) batan gemiyi terk etmek
drill ship
sondaj gemisi
escort ship
(Askeri) refakat gemisi
ex ship
(Askeri,Kanun,Ticaret) gemide teslim
import ship
(Ticaret) ithal malı getiren gemi
large ship
(Askeri) büyük gemi
merchant ship
(Askeri) ticari gemi
ocean station ship
(Askeri) okyanus istasyon gemisi
prompt ship
(Askeri) alesta gemi
ship to
(Bilgisayar) teslim yeri
shipped
(Ticaret) sevkedilmiş
shipping
kargo
shipping
yük nakletme
shipping
(Ticaret) sevketme
shipping
{f} gönder

Biz ücretsiz gönderim sunuyoruz. - We offer free shipping.

Yarın askerler gönderiliyor. - The soldiers are shipping off tomorrow.

shipping
gemi nakliye/ticaret filo
shipping
göndererek
shipping
nakletme
ships
gemiler

Bu gemilerde askerler vardı. - There were soldiers on these ships.

Gemilerini silahlandırmak için izin istediler. - They asked for permission to arm their ships.

sink a ship
gemi batırmak
sister ship
(Askeri,Ticaret) kardeş gemi
tender ship
hafif gemi
united states ship
(Askeri) abd gemisi
war ship
(Askeri,Ticaret) savaş gemisi
war ship
(Askeri) harp gemisi
when one's ship comes in
(deyim) zengin olduğunda
when one's ship comes in
(deyim) köşeyi döndüğünde
shipping
{i} filo
by ship
gemiyle

Gemiyle gitseydin iyi olurdu. - You had better have gone by ship.

Gemiyle Hawaii'ye gideceğim. - I'll go to Hawaii by ship.

capital ship
büyük gemi
cargo ship
kargo gemisi

Bu bir kargo gemisi, bir yolcu gemisi değil. - This is a cargo ship, not a passenger ship.

Kargo gemisi dört saat erken geldi. - The cargo ship arrived four hours early.

clipper ship
yelkenli
cruise ship
yolcu gemisi

Yolcu gemisi batıyor. - The cruise ship is sinking.

Geçitler yolcu gemisi için çok dardı. - The straits were too narrow for the cruise ship.

dress a ship
gemiyi bayraklarla donatmak
dress ship
gemiyi bayraklarla donat
excursion ship
gezinti gemisi
fire ship
ateş gemisi
gas turbine ship
gaz türbinli gemi
landing ship
çıkarma gemisi
like a ship without a rudder
serseri mayın gibi
passenger ship
yolcu vapuru
patrol ship
devriye gemisi
pirate ship
korsan gemi
sailing ship
yelkenli gemi
sailing ship
gemi
shipped
{f} yolla
shipping
taşıma
shipping
gemicilik
shipping
(Ticaret) yükleme
sister ship
kızkardeşlik
slave ship
esir gemisi
slave ship
köle taşıyan gemi
small ship
küçük gemi
tank ship
tanker
training ship
eğitim gemisi
training ship
okul gemisi
transport ship
nakil gemisi
treasure ship
veznedarlık
whaling ship
balina avlama teknesi
*see free alongside ship
* Boş gemi yanında görmek
Save Our Ship
Save Our Ship (SOS), Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyalidir (· · · — — — · · ·). Bu acil durum sinyali ilk kez Alman hükümetince 1 Nisan 1905'de yürürlüğe konmuş, Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından 3 Kasım 1906'da kabul edilmiş, 1 Temmuz 1908'de yürürlüğe konmuştur
abandon ship
gemiyi terketmek
body of the ship
gemi teknesi
İngilizce - İngilizce
A fictional romantic relationship between two persons, either real of themselves fictional
To send a parcel or container to a recipient (by any means of transport)
To take in (water) over the sides of a vessel

We were shipping so much water I was sure we would capsize.

A water-borne vessel larger than a boat
A sailing vessel with three square-rigged masts
To send by water-borne transport
To be a fan or promote a certain ship
A vessel which travels through any medium other than across land, such as an airship or spaceship
{n} a vessel with three masts, square rigged
{v} to put on board a ship, send, transport
a vessel with three or more masts
Mouse's name for her ship RB: 2
travel by ship
A dish or utensil (originally fashioned like the hull of a ship) used to hold incense
To engage to serve on board of a vessel; as, to ship on a man-of- war
transport commercially
hire for work on a ship
a vessel that carries passengers or freight
To engage or secure for service on board of a ship; as, to ship seamen
To put in its place; as, to ship the tiller or rudder
State Health Insurance Assistance Program
includes a barge, lighter, hulk or other vessel
A ship is a large boat which carries passengers or cargo. Within ninety minutes the ship was ready for departure We went by ship over to America. merchant ships
Properly, a vessel large enough to have three masts Most "fishing ships" were smaller than this, usually with two masts
means a sea-going vessel and includes a sailing vessel
A large, water-borne vessel, in contrast to a boat
place on board a ship; "ship the cargo in the hold of the vessel"
1 (noun) A large seagoing vessel 2 (verb) To transport
A suffix denoting state, office, dignity, profession, or art; as in lordship, friendship, chancellorship, stewardship, horsemanship
(n) a boat back to WebQuest
A larger vessel usually used for ocean travel According to Webster’s, a sailing vessel usually having a bowsprit and three masts each composed of a lower mast, a top mast, and a topgallant mast Also, a vessel that is able to carry a "boat" on board
To put on board of a ship, or vessel of any kind, for transportation; to send by water
A seagoing vessel greater than 150' in length Used for luxury cruises, import and export
Specifically, a vessel furnished with a bowsprit and three masts (a mainmast, a foremast, and a mizzenmast), each of which is composed of a lower mast, a topmast, and a topgallant mast, and square-rigged on all masts
from the Old English scip, the generic name for sea-going vessels (as opposed to boats) Originally ships were personified as masculine but by the sixteenth century almost universally expressed as as feminine
By extension, in commercial usage, to commit to any conveyance for transportation to a distance; as, to ship freight by railroad
go on board
Any large seagoing vessel
Hence, to send away; to get rid of
To embark on a ship
{f} send, dispatch; transport by ship (or airplane, truck, etc.); put on board a ship; embark, board a ship; travel on a ship; work on a ship
{i} large vessel made for sailing on the sea; aircraft, spacecraft
a vessel that carries passengers or freight place on board a ship; "ship the cargo in the hold of the vessel" travel by ship hire for work on a ship
a vessel that carries passengers or freight place on board a ship; "ship the cargo in the hold of the vessel"
To receive on board ship; as, to ship a sea
See Illustation in Appendix
A vessel which travels through any medum other than across land
If people or things are shipped somewhere, they are sent there on a ship or by some other means of transport. Food is being shipped to drought-stricken Southern Africa. see also shipping. Large floating vessel capable of crossing open waters. The term formerly was applied to sailing vessels with three or more masts; today it usually denotes a vessel of more than 500 tons' (450 metric tons') displacement. The largest ships today are enormous oil tankers, some of which are 500,000 tons (450,000 metric tons) deadweight. Other specialized ships (containerships) carry general freight in standardized containers that can be easily loaded, unloaded, and transferred. See also battleship, brig, clipper ship, corvette, dhow, frigate, junk, longship, ocean liner, schooner, yacht. Viking ship clipper ship ship money ship of the line
travel by ship hire for work on a ship
Pay; reward
ship biscuit
hardtack
ship of the line
a large square-rigged warship large enough to have a place in the line of battle. with up to 140 guns on at least two decks. A capital ship from the age of sail, superior to a frigate; usually, a seventy-four, or three-decker. (Totten)
ship of war
warship
ship out
To send, especially by means of a transport vehicle

The winery recently shipped out the first orders of wine under the Falcon Crest label.

ship out
To get rid of, expel, or discard

As he stamps his own character on the team, Kosmina has shipped out the likes of Mark Rudan, Ufuk Talay, David Zdrilic, Ruben Zadkovich and Patrick da Silva.

ship out
To depart, especially for a sea voyage or military assignment

The brigade is scheduled to ship out for final training in Okinawa by mid-November.

ship out
To leave, get out, or resign

With a bit of luck the guard room will be empty, we'll grab some coats, press some buttons and just ship out of here.

ship rat
An alternative term for the black rat
ship rats
plural form of ship rat
ship's bells
The strokes on a ship's bell, every half hour, to mark the passage of time. In each of the day's six watches of four hours, one bell marks the end of the first half hour, eight bells marks the end of the watch
ship's biscuit
hardtack
ship's cousin
an esteemed or preferred passenger aboard ship

You're a ship's cousin, I tell ye, Master Doo-but-little, roared the steward; some such matter as a ship's cousin, sir...

ship of the line
A type of naval warship constructed from the 17th through to the mid-19th century to take part in the naval tactic known as the line of battle, in which two columns of opposing warships would manoeuvre to bring the greatest weight of broadside guns to bear
ship bag
Ina ship, a bag or survival kit of a package of basic tools and supplies prepared in advance as an aid to survival in an emergency
ship of the line
(pl. ships of the line) A warship having at least two gun decks, armed powerfully enough to take a position in the line of battle
ship wreck
See: shipwreck
ship broker
an agent for the ship owner; obtains cargo and may arrange for its loading or discharge
ship canal
A canal wide and deep enough to serve ships. Also called shipway
ship canal
a canal large enough for sea-going vessels
ship canal
passageway for ships
ship chandler
a dealer in equipment and supplies for ships
ship money
an impost levied in England to provide money for ships for national defense
ship money
A tax once levied on English maritime towns and shires to provide ships for war. English tax levied by the crown on coastal cities for naval defense in time of war. First levied in medieval times, the tax required payment in the form of a number of warships or their equivalent in money. It was revived in 1634 by Charles I to raise extra revenue. He issued six annual writs (1634-39) that extended the imposition to inland towns and sought to establish it as a permanent tax. Its enforcement aroused widespread opposition and added to the discontent leading to the English Civil Wars. In 1641 the tax was declared illegal by Parliament
ship of state
national affairs
ship of the desert
camel
ship of the line
A warship having at least two gun decks, armed powerfully enough to take a position in the line of battle. Type of sailing warship, the principal vessel of the West's great navies from the mid-17th to the mid-19th century. It evolved from a tactic in naval warfare known as the line of battle, in which two opposing columns of ships maneuvered to fire their guns broadside against each other. Since the largest ships carrying the biggest guns usually won these battles, this led to the construction of more big line-of-battle ships, or ships of the line. These three-masted ships were often 200 ft (60 m) long, displaced 1,200-2,000 tons (1,100-1,800 metric tons), and had crews of 600-800 men; they usually had 60-110 cannons and other guns arranged along three decks. They eventually gave way to the steam-powered battleship
ship off
send away, launch (via a watercraft)
ship out
depart in a ship (especially from one's native country); send someone on a ship (from his native country); quit, be fired (slang)
ship out
If someone ships out, they leave a place, especially by ship. Sailors hung about while they waited to ship out
ship railway
An inclined railway running into the water with a cradelike car on which a vessel may be drawn out on land, as for repairs
ship railway
A railway on which to transport vessels overland between bodies of water
ship's chandler
someone who sells equipment for ships
ship's chandler
a dealer in sails and ropes and other supplies for sailing ships
ship's company
crew of a ship including the officers; the whole force or personnel of a ship
ship's master
ship captain, commander of a ship
ship's papers
documents relating to a ship's information (i.e. ownership, cargo, etc.)
ship's papers
official papers which a ship is legally required to have; related to ownership, cargo, etc
ship's papers
The documents, such as the ship's license, logbook, or bills of lading, that a ship must carry under international law and that must be shown on inspection
ship-breaker
a contractor who buys old ships and breaks them up for scrap
ship-to-shore
providing communication between a ship and people on land
ship-towed long-range acoustic detection system
a shipboard system consisting of an acoustic detection system that is towed behind the ship
shape up or ship out
To either improve one's behavior or else be required to leave; to either improve one's performance in an activity or else withdraw from that activity completely

Portions of those letters quoted by Bruccoli indicate that though Hemingway could be sympathetic, he used a lot of ink telling Fitzgerald to shape up or ship out.

short ship
Shut out
-ship
a suffix placed after a noun indicating the state of being what the noun means
Delivered Ex Ship
Meaning the seller pays for all transportation and insurance until the transporting ship has arrived at the port of destination
Free Alongside Ship
Meaning the seller pays for transportation to the port, and the buyer pays for the rest of the transportation
air ship
To transport goods by air

To expedite their arrival they would air ship the parts.

cable ship
a vessel fitted for laying and repairing submarine cables; it has a large roller built over the bows for paying out cable
capital ship
the most important type of warship in a nation's fleet
cargo ship
A ship that carries cargo
coffin ship
A ship that carried Irish emigrants escaping the potato famine, usually with an extremely high mortality rate onboard
container ship
A cargo vessel designed to carry cargo prepacked into containers
cruise ship
A passenger ship used for pleasure voyages, where the voyage itself and the ship's amenities are considered an essential part of the experience
drop ship
To deliver goods for a business directly to its customers, as though the business owned a relevant inventory, but the manufacturer is the real source of that delivery

If you drop ship the orders, then you don't need to own the products; thus, fewer of your customers suspect you're acting as a middle man.

fire ship
A wooden ship set afire and then sent floating into an enemy flotilla, with the intent to set the enemy fleet afire too
ghost ship
An abandoned, possibly adrift ship (sea or space ship) that is haunted
goddess-ship
goddesshood, the state or position of being a goddess
hospital ship
A large ship that is intended to serve as a mobile hospital with appropriate equipment and personnel
jump ship
To depart a project without warning

I couldn't hack it as a teacher, so I jumped ship and flew back to Australia.

jump ship
To part from a ship

As soon as the battleship docked in Singapore, Roger jumped ship, never to return.

landing ship
a sea-going military light ferry designed to assault shores that are held against them, and disembark forces directly onto the shore
like rats from a sinking ship
Quickly but in futility, away from a failing project
merchant ship
A cargo vessel
mother ship
A vessel or aircraft that serves or carries a smaller vessel or vessels that operate independently from it
mystery ship
A popular name during World War I for the secret British Q-ships, also known as "decoy vessels" or "special service ships", which served as submarine decoy vessels
passenger ship
A ship whose primary function is to carry passengers
pirate ship
Any ship manned by pirates
rocket ship
A ship armed with rockets

And there was a further group, including Jean-Paul Sartre (1905–80), who had been a POW in Germany, and William Golding (1911–93), who had commanded a Royal Navy rocket ship, who were propelled by the ordeals of war to examine the complexities of human nature and human society.

rocket ship
A spacecraft propelled by a rocket engine
sailing ship
A ship with masts and sails, powered by the wind
shipped
onboard a ship, part of a cargo
shipped
Simple past tense and past participle of ship
shipping
Present participle of ship
shipping
The transportation of goods
shipping
The body of ships belonging to one nation, port or industry
sinking ship
A doomed cause; a lost cause; a loosing cause; a loosing proposition; an impending debacle; an on-going disaster; a bad deal

A great start two months ago and now their company's a sinking ship.

sister ship
a ship built to the same design as another
spoil the ship for a hap'orth of tar
To have something important fail for want of a small amount of money or effort
surface ship
A military (naval) vessel designed for operation on the marine surface, as distinguished from a submarine or other types of vessels
tall ship
a large sailing ship with multiple masts and rigged sails, usually used as a training vessel
that ship has sailed
That opportunity has already passed
tight ship
a well-organized and highly disciplined organization
transport ship
A ship that is used to transport military personnel; a troop ship
steam ship
ship driven by steam power
shipping
{n} vessels for navigation, a passage
Littoral Combat Ship
(Askeri) The Littoral Combat Ship is the first of the U.S. Navy's next-generation surface combatants. Intended as a relatively small surface vessel for operations in the littoral region (close to shore), the LCS is smaller than the Navy's guided missile frigates, and have been compared to the corvette of international usage. However, the LCS adds the capabilities of a small assault transport with a flight deck and hangar large enough to base two SH-60 Seahawk helicopters, the capability to recover and launch small boats from a stern ramp, and enough cargo volume and payload to deliver a small assault force with armored vehicles to a roll-on/roll-off port facility. Although the LCS design offers air defense and surface-to-surface capabilities comparable to destroyers with 57 mm guns, torpedo and missile launchers, the concept emphasizes speed, flexible mission module space and a shallow draft
royal mail ship
Royal Mail Ship (sometimes Steam-ship, Steamer), usually seen in its abbreviated form RMS, is the ship prefix used for seagoing vessels that carry mail under contract to the British Royal Mail. They have the right to fly the pennant of the Royal Mail when sailing
shippable
{s} can be shipped, sendable (via ship, aircraft, etc.)
shipped
past of ship
shipped
The line item has been shipped
shipped
{s} sent, transported (by ship, aircraft, etc.)
shipped
The item has been shipped to the Requester
shipped
ISO ILL status The responder (lender) has sent the item to the requester
shipping
Passage or transport on a ship
shipping
Many shipping options are available so that ShopSite merchants can either more accurately pass shipping costs along to the customers, or simplify shipping charges, depending on their marketing strategy
shipping
vessels, generally; tonnage
shipping
Shipping is the transport of cargo as a business, especially on ships. the international shipping industry The Greeks are still powerful players in world shipping
shipping
The process of rating and manifesting parcels that are then tendered to a carrier for delivery
shipping
Tell us where and how you want your rolls shipped Once they are on the truck, we bless the vehicle and the driver at no extra cost
shipping
the commercial enterprise of transporting goods and materials
shipping
The laws relating to all kinds of boats (except those moved by oars) The laws concern property, crew, safety on board, transportation of goods and passengers, wrecks, harbours, etc
shipping
Relating to, or concerned in, the forwarding of goods; as, a shipping clerk
shipping
Navigation
shipping
The act of one who, or of that which, ships; as, the shipping of flour to Liverpool
shipping
The dollar cost of sending the items to the winning bidders I prefer to use exact dollar figures and enclose a refund of overage
shipping
Cost Tracking
shipping
The collective body of ships in one place, or belonging to one port, country, etc
shipping
You can refer to ships as shipping when considering them as a group. They sent naval forces to protect merchant shipping. Transporting of goods and passengers by water. Early civilizations, which arose by waterways, depended on watercraft for transport. The Egyptians were probably the first to use seagoing vessels ( 1500 BC); the Phoenicians, Cretans, Greeks, and Romans also all relied on waterways. In Asia, Chinese ships equipped with multiple masts and a rudder were making sea voyages by AD 200; from as early as the 4th century BC the Chinese also relied heavily on internal waterways to transport food to their large cities (see Grand Canal). Japan, too mountainous to rely on roads for mass transport, also relied on internal and coastal waterways for shipping from early in its history. The spice trade was a great stimulus to shipping trade; Arabians were sailing to the spice islands before the Christian era and European merchant marines grew up largely because of it. The tea trade had a similar effect, as did the discovery of gold in the New World. From the 17th to the 19th century, the slave trade was a major feature of Atlantic shipping. The U.S. and England were the ascendant shipping nations in the 19th century; Germany, Norway, Japan, The Netherlands, and France joined them in the early 20th century, with Greece dominating the industry by the century's end. Transoceanic shipping remains a vital part of the world economy. Many U.S. merchant ships are registered in a third nation to avoid heavy taxes. See also British East India Co.; Dutch East India Co.; French East India Co
shipping
Actions necessary to deliver material to a freight carrier for movement to a Consignee The function of recording, reporting, and sending merchandise to the consumer
shipping
You can refer to the amount of money that you pay to a company to transport cargo as shipping. It is $39.95 plus $3 shipping
shipping
The focal point for this dictionary is the Packlist Detail is presented down to the delivery schedule Information is also available about the bill of lading
shipping
the business of transporting goods
shipping
conveyance provided by the ships belonging to one country or industry
shipping
{i} business of sending or transporting cargo; sea voyage (Archaic)
shipping
-the process of removing materials from stock and transporting them to a customer or other facility
shipping
Relating to ships, their ownership, transfer, or employment; as, shiping concerns
shipping
Preparing and sending the complete package of mortgage documents to the investor
ships
third-person singular of ship
ships
Plural of ship
Türkçe - İngilizce

ship teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ship-it award
(Bilgisayar) ship-it award
ship