gemiye binmek

listen to the pronunciation of gemiye binmek
Türkçe - İngilizce
{f} embark
to embark
ship

May I have permission to board this ship? - Bu gemiye binmek için izin alabilir miyim?

to embark, go on board
get on board
(Fiili Deyim ) go aboard
binmek (gemiye vb)
board
gemiye binme
embarkation

Is this the embarkation card? - Bu, gemiye binme kartı mı?

gemiye binmek