kargo

listen to the pronunciation of kargo
Türkçe - İngilizce
cargo

The cargo ship arrived four hours early. - Kargo gemisi dört saat erken geldi.

The police suspected the truck's cargo. - Polis, kamyonun kargosunda şüphelendi.

shipping
lading
freightage
bulk
freight

Tom used to be a freighter captain. - Tom bir kargo uçağı kaptanıydı.

shipment

We haven't been able to find out when the shipment will arrive. - Biz kargonun ne zaman geleceğini bulamadık.

That shipment's been very much delayed. - O kargo çok fazla gecikmiş.

cargo, shipload
shipload
freighter

Tom used to be a freighter captain. - Tom bir kargo uçağı kaptanıydı.

kargo uçağı
freighter

Tom used to be a freighter captain. - Tom bir kargo uçağı kaptanıydı.

kargo aracı
(Askeri) cargo trailer
kargo ağı
(Bilgisayar) cargo net
kargo dökme
bulk
kargo etiketi
(Turizm) cargo label
kargo gemisi
(Askeri) cargo vessel
kargo hizmetleri
(Ticaret) courier services
kargo işareti
(Askeri) shipping mark
kargo taşımacılığı
cargo transportation
kargo uçağı
(Askeri) cargo aircraft
kargo bölmesi
(Havacılık) cargo compartment
kargo dağıtım merkezi
(Askeri) cargo distribution center
kargo gemileri
cargo ships
kargo gemisi
(Askeri) cargo ship

This is a cargo ship, not a passenger ship. - Bu bir kargo gemisi, bir yolcu gemisi değil.

The cargo ship arrived four hours early. - Kargo gemisi dört saat erken geldi.

kargo helikopteri
cargo helicopter
kargo ile göndermek
send by cargo
kargo paketi
cargo package
kargo paraşütü
(Askeri) cargo chute
kargo pirinç
(Tarım) cargo rice
kargo poliçesi
(Ticaret) cargo policy
kargo tankı
cargo tank
kargo taşımak
carry cargo
kargo uçağı
air freighter
kargo ve yükleme analiz tablosu
(Askeri) cargo and loading analysis table
kargo ücreti
(Ticaret) courier fee
kargo ücreti
(Ticaret) shipment fee
konsolide kargo
(Ticaret) break bulk
Deniz Kuvvetleri deniz aşırı hava kargo terminali
(Askeri) Navy overseas air cargo terminal
Deniz kuvvetleri kargo işleme kuvveti
(Askeri) Navy cargo handling force
Deniz kuvvetleri kargo işleme taburu
(Askeri) Navy cargo handling battalion
Deniz İhtiyat kargo işleme eğitim taburu
(Askeri) Naval Reserve cargo handling training battalion
Deniz İhtiyat kargo işleme kuvveti
(Askeri) Naval Reserve cargo handling force
Deniz İhtiyat kargo işleme taburu
(Askeri) Naval Reserve cargo handling battalion
Hercules (orta menzilli birlik ve kargo nakliye uçağı)
(Askeri) Hercules
Milli Cevap Merkezi; birlikle ilgisi olmayan kargo
(Askeri) National Response Center, non-unit-related cargo
Okyanus Kargo Klerans Makamı
(Askeri) Ocean Cargo Clearance Authority
araç; araçla gönderilen kargo
(Askeri) vehicle; vehicular cargo
bagaj, kargo ve saklama
(Otomotiv) luggage, cargo, and storage
birlikle ilgisi olmayan kargo
(Askeri) non-unit-related cargo
büyük boy kargo
(Askeri) outsize cargo
büyük boy kargo
(Askeri) oversize cargo
hafif, amfibi ikmal, kargo
(Askeri) lighter, amphibious resupply, cargo
hava basınçlı kargo hattı
pneumatic tube
hava basınçlı kargo taşıma
pneumatic dispatch
ihtiyat kargo yükleme ve boşaltma taburu
(Askeri) reserve cargo handling battalion
konteyner gemisi kargo yükleme adaptörü
(Askeri) containership cargo stowage adapter
konteyner yüklü kargo
(Askeri) container-load cargo
modüler kargo teslimat sistemi
(Askeri) modular cargo delivery system
sivil kargo gemisi
(Askeri) commercial cargo ship
tehlikeli kargo
(Askeri) hazardous cargo
yerel kargo
(Askeri) local cargo
yolcular / posta / kargo
(Askeri) passengers/mail/cargo
yığma kargo
bulk freight
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Yük, navlun
Uçak, gemi vb. bir taşıtla taşınan eşya, yük
Yük taşıyan gemi
kargo