send somebody up the wall

listen to the pronunciation of send somebody up the wall
İngilizce - Türkçe
kudurtmak
send smb. up the wall
deli etmek
send smb. up the wall
çıldırtmak
send smb. up the wall
kudurtmak
send somebody up the wall

  Heceleme

  send some·bo·dy up the wall

  Türkçe nasıl söylenir

  send sʌmbıdi ʌp dhi wôl

  Telaffuz

  /ˈsend ˈsəmbədē ˈəp ᴛʜē ˈwôl/ /ˈsɛnd ˈsʌmbədiː ˈʌp ðiː ˈwɔːl/

  Günün kelimesi

  caveat