to expel an undergraduate from university

listen to the pronunciation of to expel an undergraduate from university
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
send down

He was sent down from Oxford for theft.

to expel an undergraduate from university

  Heceleme

  to ex·pel an un·der·gra·du·ate from u·ni·ver·si·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  tı îkspel ın ʌndırgräcıwıt fırm yunıvırsıti

  Telaffuz

  /tə əkˈspel ən ˌəndərˈgraʤəwət fərm ˌyo͞onəˈvərsətē/ /tə ɪkˈspɛl ən ˌʌndɜrˈɡræʤəwət fɜrm ˌjuːnəˈvɜrsətiː/

  Günün kelimesi

  boniface