bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı

listen to the pronunciation of bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı
Türkçe - Türkçe
gerçek sayı
bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı

    Heceleme

    bir ek·sen ü·ze·rin·de·ki bir nok·ta·nın ye·ri·ni be·lir·le·me·ye ya·ra·yan sa·yı

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    acumen