tam sayı

listen to the pronunciation of tam sayı
Türkçe - İngilizce
integer
whole number

Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers. - İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır.

Tamsayı
(Bilgisayar) integer

An integer is natural if and only if it is greater or equal to 0. - Eğer tamsayı sadece sıfırdan büyük veya eşit ise tamsayı doğaldır.

tamsayı
integral number
tamsayı
the total number (of people allowed to be on a committee or in an organization)
tamsayı
whole number
tamsayı
(Matematik) whole number
tam sayı