bozukluk

listen to the pronunciation of bozukluk
Türkçe - İngilizce
failure
defect
disturbance
coin
decomposition
crankiness
modernness
flaw
wonkiness
defo
decompose
chicken-feed
bug
anomaly
rottenness
glitch
corrosion
(Konuşma Dili) chump change
dodginess
(Denizbilim) aberration
disorder

That psychiatrist specialized in eating disorders. - O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış.

I've been treated for a psychiatric disorder. - Bir psikiyatrik bozukluk için tedavi oldum.

bumpiness
rubberize
breakdown
(Konuşma Dili) chickenfeed
disorderedness
devastation
decayedness
mess
putrescent
small change, change; breakdown; defect; disorder
upset
unsoundness
rupture
small chance
putrescence
deformity
distortion
taint
hilliness
faultiness
chicken feed
being broken down
irregularity
foulness
malfunction
fault
specie
bozukluk. eksiklik
disorder. deficiency
bozukluk süresi
(Bilgisayar) down time
bozukluk süresi
(Bilgisayar) down-time
depresif bozukluk
(Tıp) depressive disorder
kısmi bozukluk
(Bilgisayar) soft failure
obsesif-kompulsif bozukluk
(Tıp) obsessive-compulsive disorder
otistik bozukluk
(Tıp) autistic disorder
bozukluklar
disorders

That psychiatrist specialized in eating disorders. - O psikiyatrist yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış.

ağzı bozukluk
scurrility
ağzı bozukluk
profanity
ağzı bozukluk
filth
beslenme bozukluğu sonucu bozukluk
dystrophy
bu 100 doları bozukluk olarak verebilir misiniz
Could you break this 100 dollar bill
bu para için bozukluk verir misiniz
Could you give me change for this bill
değer verilen birinin hamurundaki bozukluk
feet of clay
endokrin bozukluk
(Tıp) endocrine disorder
fiziksel bozukluk
(Tıp) physical disturbance
hamurundaki bozukluk
feet of clay
savaş sonrası ruhsal bozukluk
combat fatigue
Türkçe - Türkçe
Bozuk olma durumu
Ufaklık, bozuk para
illet
sekte
fesat
bipolar bozukluk
(Tıp, İlaç) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
bipolar bozukluk
(Tıp, İlaç) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
manik depresif bozukluk
(Tıp, İlaç) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
bozukluk