praise

listen to the pronunciation of praise
İngilizce - Türkçe
{f} methetmek
övmek

Hiç kimse ülkemi övmek istemedi. - Nobody wanted to praise my country.

Hiç kimse benim ülkemi övmek istemiyor. - Nobody wants to praise my country.

övgü

Tom övgüye değer seçildi. - Tom was singled out for praise.

Övgü öğrencileri çok çalışmaya teşvik eder. - Praise stimulates students to work hard.

{f} şükretmek
{f} öv

Övüldüğümüz zaman güven kazanırız. - When we are praised, we gain confidence.

Herkes onun kahramanlığını övdü. - Everybody praised his heroism.

(allaha) hamdetmek
şükran
gururunu okşamak
övme

Hiç kimse ülkemi övmek istemedi. - Nobody wanted to praise my country.

Hiç kimse ülkemi övmedi. - Nobody praised my country.

tesenna
Sena

Senatörler benim hareketimi övüyorlardı. - The senators will praise my act.

medih
şükür/övgü
sena etmek
şükret/öv
hamt
meth

Bir kişinin hayatını kurtardığı için methedildi. - She was praised for saving a person's life.

O, bir taraftan raporumu methetti diğer taraftan onu eleştirdi. - On one hand he praised my report, but on the other hand he criticized it.

(Din) hamd
övgüler
koçaklama
worship
{f} ibadet etmek

Yeni Yıl Günü birçok Japon ibadet etmek için türbeye giderler. - On New Year's Day many Japanese go to the shrine to worship.

worship
ibadet

Onlar her Pazar ibadet ederler. - They worship every Sunday.

Tarikatımız ibadetlerinde sadece Zebur'daki ilahileri okumaktadır. - Our denomination practices exclusive psalmody in worship.

praise be!
maşallah
praise to the skies
göklere çıkarmak
Praise be to Allah, Lord of the Worlds
(Din) Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur
praise be to god
övgü tanrı olmak
praise for
övgü için
praise of
övgü
praise poetry
methiye
praise the lord
lord övgü
praise, applause
övgü, alkış
praise; fame; reputation
övgü, şöhret, itibar
praise; worship; admire, venerate
övgü, ibadet, takdir, tapınılıyor
praise god
tanrıya yalvarmak
praise oneself
övünmek
praise oneself
kendini methetmek
praise somebody to the skies
yere göğe sığdıramamak
praise to the skies
(deyim) öve öve göklere çıkarmak
praise to the skies
öve öve bitirememek
all praise be to God
(Nükleer Mühendislik) Elhamdülillah
praising
övme

Şımarık bir çocuğu övmenin hiçbir faydası yok. Onlar sıkı bir eğitime maruz kalmalılar. - There are no benefits from praising a spoiled child. They should undergo a strict education.

Çocukları övmek önemli bir şeydir. - Praising children is an important thing.

all praise be to ALLAH
Elhamdülillah
praised
övülmüş
sing somebody's praise
övmek
worship
idolleştirmek
worship
ilahlaştırmak
praised
{f} öv

Övüldüğümüz zaman güven kazanırız. - When we are praised, we gain confidence.

İnsanlar onu cesaretinden dolayı övdü. - The people praised him for his courage.

sign the praise of
göklere çıkarmak
worship
hayranlık

Taparcasına hayranlık duymak tehlikeli bir şey. - Hero worship is a dangerous thing.

worship
tapınma
worship
{f} ibadet et

Yeni Yıl Günü birçok Japon ibadet etmek için türbeye giderler. - On New Year's Day many Japanese go to the shrine to worship.

Bu piç, herkesin ona ibadet etmesi gerektiğini düşünüyor. - This bastard thinks that everyone should worship him.

commendation; praise
Takdir; övgü
encourage, praise
Övgü teşvik
full of praise
övgü dolu
in praise of
övgü içinde
praised
övülen
receive praise
Övgü almak, övülmek

Another design he made received praise and was loved.

self praise
kendini övme
self-praise
övünme

Övünme tavsiye edilmez. - Self-praise is no recommendation.

third person singular of praise
üçüncü kişi övgü tekil
to praise
hamt etmek
words of praise
övgü dolu sözler
accord praise
övmek
beyond praise
(isim)fis, mükemmel
beyond praise
mükemmel
beyond praise
nefis
damn with faint praise
(deyim) (birini) isteksizce övmek
damn with faint praise
(Argo) över gibi yapıp eleştirmek
in praise of smb
övücü
in smb.'s praise
övücü
praising
(isim) övme
self praise
övünme
sing smb.'s praise
göklere çıkarmak
sing smb.'s praise
öve öve bitirememek
sing smb.'s praise
övmek
speak in praise of smb
övmek
speak in praise of smb
övgüyle bahsetmek
speak in praise of smb
methetmek
worship
tapmak; ibadet etmek; tapınmak: His father worshiped God; he worships money. Babası Allaha tapardı; kendisi
worship
{f} taparcasına sevmek
worship
{f} 1. tapmak; ibadet etmek; tapınmak: His father worshiped God; he worships money. Babası Allaha tapardı; kendisi
worship
{i} tapma

Koministler paraya tapmazlar. - Communists don't worship money.

worship
aşırı sevgi veya hürmet
worship
(fiil) tapmak, tapınmak, taparcasına sevmek, ibadet etmek
worship
perestiş etmek
worship
your worship zatıaliniz
worship
aşırı derecede sevmek veya hürmet etmek
İngilizce - İngilizce
To give praise to
commendation, thanks, props
worship
express approval of; "The parents praised their children for their academic performance"
{v} to commend, applaud, extol, glorify
{n} commendation, renown, honor, glory
express approval of; "The parents praised their children for their academic performance
{i} commendation, glorification, laudation; compliments, expressions of admiration, accolades
{f} express admiration, commend, extol, compliment, laud
offering words of homage as an act of worship; "they sang a hymn of praise to God"
To extol in words or song; to magnify; to glorify on account of perfections or excellent works; to do honor to; to display the excellence of; applied especially to the Divine Being
To commend; to applaud; to express approbation of; to laud; applied to a person or his acts
an expression of approval and commendation; "he always appreciated praise for his work" offering words of homage as an act of worship; "they sang a hymn of praise to God" express approval of; "The parents praised their children for their academic performance
To value; to appraise
Commendation for worth; approval expressed; honor rendered because of excellence or worth; laudation; approbation
commendation, thanks
Praise is the expression of respect, honour, and thanks to God. Hindus were singing hymns in praise of the god Rama
an expression of approval and commendation; "he always appreciated praise for his work"
Especially, the joyful tribute of gratitude or homage rendered to the Divine Being; the act of glorifying or extolling the Creator; worship, particularly worship by song, distinction from prayer and other acts of worship; as, a service of praise
If you praise someone or something, you express approval for their achievements or qualities. The American president praised Turkey for its courage He praised the excellent work of the UN weapons inspectors
Praise is what you say or write about someone when you are praising them. All the ladies are full of praise for the staff and service they received That is high praise indeed. = commendation
If you praise God, you express your respect, honour, and thanks to God. She asked the church to praise God
The object, ground, or reason of praise
los
extolment
praise the Lord
expression of surprise, disbelief, happiness, thankfulness
praise the Lord
phrase used to thank God by Christians
praise the Lord
sterotypical exclamation used in mockery of Christianity
praise poetry
laudatory poetrypanegyric
praise the Lord
{ü} Hallelujah!, thank God! (expression of thanks to God)
praise to the skies
praise God, praise heaven
damn with faint praise
To provide praise that is so minimal or inconsequential as to actually amount to criticism

The patronizing manner in which the hero of Nashville is damned with faint praise would amuse were it not so exasperating.

praised
Simple past tense and past participle of praise
praiser
{n} one who praises, one who commends
To praise
alose
hymn of praise
song which praises and glorifies (generally a song to God)
praised
{s} extolled, glorified, worshipped, celebrated; commended, lauded, complimented, honored
praised
judah
praised
past of praise
praiser
{i} one who commends, one who offers approval
praiser
An appraiser; a valuator
praiser
One who praises
praises
plural of praise
praises
third person singular of praise
praising
full of or giving praise; "a laudatory remark"
praising
present participle of praise
self-praise
commending oneself, act of praising oneself
self-praise
boast: speaking of yourself in superlatives
words of praise
{i} commendation, laudation
praise