hamd

listen to the pronunciation of hamd
Türkçe - İngilizce
(Din) Praise
hamd olsun
thank goodness
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Medih, övmek.Cenab-ı Hakk'a karşı kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O'na hamd ve şükür ile medihlerini bildirmeleri, senâ etmeleri. (Bak: Elhamdülillah) (Hamd'in en meşhur mânası; sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak insanı, kâinata câmi' bir nüsha ve onsekizbin âlemi hâvi şu büyük alemin kitabına bir fihriste olarak yaratmıştır. Ve Esmâ-i Hüsnâ'dan her birisinin tecelligahı olan her bir âlemden bir örnek, bir nümune insanın cevherinde vedia bırakmıştır. Eğer insan, maddi ve manevi
(Osmanlı Dönemi) methetme, övme; kulların Allah'a karşı memnuniyetlerini Onu överek ve şükrederek bildirmesi
HAMD Ü SENA
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hakk'a hamd ve O'nu isimleriyle medhetmek
hamd ü senâ
(Osmanlı Dönemi) şükür ve övme