sena

listen to the pronunciation of sena
Türkçe - İngilizce
(isim) Sina peninsula
praise

The senators will praise my act. - Senatörler benim hareketimi övüyorlardı.

glorification
laudation
eulogy
sena etmek
to praise
İngilizce - İngilizce
{n} the leaves of the cassia
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Ulviyet. Yükseklik
(Osmanlı Dönemi) Aydınlık
(Osmanlı Dönemi) Bir ot ismi
Ulviyet, yükseklik
Şimşek parıltısı
Övme
şişmşek parıltısı
övme, övgü
övme, övüş
(Osmanlı Dönemi) methetmek, övmek
SENA'BUK
(Osmanlı Dönemi) Kötü kokulu bir ot
HAMD Ü SENA
(Osmanlı Dönemi) Cenab-ı Hakk'a hamd ve O'nu isimleriyle medhetmek
hamd ü senâ
(Osmanlı Dönemi) şükür ve övme
medh ü senâ
(Osmanlı Dönemi) medhedip övmek
sena