çektirme

listen to the pronunciation of çektirme
Türkçe - İngilizce
pin puller
galley; puller; impregnation
having (someone) pull (something)
having (someone, something) draw, haul, drag, or tug (something)
hist. galleass, galliass
(Gıda) extrusion
impregnation
puller
galliot
(Araçlar) jaw puller
(Araçlar) gear puller
galiot
(Tekstil) uptake
çektirme yöntemi
exhaust process
çek
cheque

Tom wrote Mary's name as the cheque payee. - Tom çek alacaklısı olarak Mary'nin adını yazdı.

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

çek
drafting
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
draught
çek
(Ticaret) check cheque
çektirmek
exhaust
çektirmek
{f} grind
çektirmek
inflict
çek
pull on
çek
{f} shrunk

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

çek
suffer from

Some people in the world suffer from hunger. - Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker.

Black Americans continued to suffer from racism. - Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler.

çek
draw away
çek
{f} shrinking
çek
drew

She drew her gun and said: - Silahını çekti ve dedi :

Taro drew 10,000 yen from the bank. - Taro bankadan 10.000 yen çekti.

çek
acquittance
çek
shrink back
çek
{f} haul
çek
pull

When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds. - Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur.

He pulled his son by the ear. - O, oğlunun kulağını çekti.

çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
attract

Negative electrons attract positive electrons. - Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler.

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

çek
{f} hauling
çek
pop
çektirmek
cause to draw
çektirmek
{f} visit
çektirmek
serve
çek
yank

Tom yanked Mary's hair. - Tom, Mary'nin saçını çekti.

Stop yanking my hair, it hurts! - Saçımı çekmeyi durdur, acıyor!

çek
of check
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

çek
cheques
el çektirme
suspension
kompresif çektirme
compressive shrinkage
Çek
(a) Czech
Çek
{i} Czech

Prague is the capital of the Czech Republic. - Çek cumhuriyetinin başkenti Prag'dır.

I want to buy a Czech sweater. - Çek kazağı satın almak istiyorum.

Çek
Czech, of the Czechs
Çek
czechoslovak
çek
rollup
çek
lure

The music lured everyone. - Müzik herkesin ilgisini çekti.

Layla lured Sami to her house. - Leyla, Sami'yi evine çekti.

çek
cheque, check
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
{i} check

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

I will pay for it by check. - Ben onu çek ile ödeyeceğim.

çek
pull#on
çek
pullon
çek
drawaway
çektirmek
to have (someone, something) draw, haul, drag, or tug (something)
çektirmek
torture
çektirmek
grind down
çektirmek
grind out
çektirmek
to make (someone) suffer, cause (someone) to suffer
çektirmek
{f} subject
çektirmek
to have (someone) pull (something)
Türkçe - Türkçe
Çektiri
Türkmen pilavı da denilen soğa et ve havuçla birlikte pişirilen pirinç pilavı
Sökülebilir elbise, yemek ve salon dolaplarının tablalarını birbirine tutturmak için metal veya plastikten yapılmış bağlantı parçası
Arabaların değişik bölümlerinde hareketi ve dönüşü sağlamaya yarayan rulmanların yuvalarından çıkarılması işinde kullanılan alet
Çektirmek işi
Arabaların göbek bilyalarını çıkarmak için kullanılan araç
Çektirmek işi: "Mebus adayları gibi, bunları da fotoğraf çektirmeye gider gibi kılık kıyafetlerinden tanımak güç değildi."- R. N. Güntekin. Çektiri
Büyük yelken kayığı
çektirme ağı
Yan yana ilerleyen iki tekne tarafından çekilen geniş ağızlı büyük balık ağı
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çektirmek
Çekme işini yaptırmak: "Karıcığım, seninle şöyle yan yana bir resim çektirelim."- P. Safa
çektirmek
Çekme işini yaptırmak
çektirmek
Birini sıkıntılı duruma sokmak, içinden çıkılamaz duruma düşürmek
çektirme