paid

listen to the pronunciation of paid
İngilizce - Türkçe
{s} paralı
{s} maaşlı
ödenmek

Aslında bunu yapmak için bana para ödenmektedir. - I'm actually paid to do this.

(Bilgisayar) ödendi

Tom'a üç yüz dolar ödendi. - Tom was paid three hundred dollars.

Onu söylemek için sana ne kadar ödendi? - How much were you paid to say that?

{f} öde

Ona dört dolar ödedim. - I paid him four dollars.

Ona beş dolar ödedim. - I paid her five dollars.

verginli
ödenmiş

Ben sadece ne yapmak için ödenmişsem onu yaparım. - I only do what I'm paid to do.

ödenen

Ben gerekli vize ücretleri ödenene kadar seyahata gidemeyeceğim. - I won't be able to go travelling until the requisite visa fees are paid.

Okullar ve yollar vergilerle ödenen hizmetlerdir. - Schools and roads are services paid for by taxes.

{s} ücretli

Tom'un hastalık maaşı, ücretli tatili ve ücretli mesaisi yok. - Tom has no sick pay, no paid vacation and no paid overtime.

Dün bir gün ücretli izin aldım. - I took a paid day off yesterday.

f., bak. pay
pay öde
ücretli,v.öde: adj.ödenmiş
pay
ödemek

Babamın borcunu ödemekten berat edildim. - I was absolved from paying my father's debt.

Tom arabasını yanlış yere park ettiği için ceza ödemek zorunda kaldı. - Tom had to pay a fine because he parked in the wrong place.

pay
ödeme

Bir sürü insan faturalarını ödeme konusunda endişeleniyor. - Many people worry about paying their bills.

Ödeme yapmadan restorandan ayrıldı. - He left the restaurant without paying.

pay
ücret

Fakir Japon göçmenler düşük ücretle çalışmaya istekliydiler. - Poor Japanese immigrants were willing to work for low pay.

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

paid capital
(Ticaret) ödenmiş sermaye
paid in advance
peşin
paid off
hesabı kapatılmış
paid off
tamamen kapatılmış (borç)
paid off
tamamı ödenmiş
paid up
{f} borcunu öde
paid-in
ödenmiş
paid-in capital
ödenmiş sermaye
paid-up
ödenmiş
Paid Time Off
(PTO) Ücretli izin
paid back
geri ödeme
paid bill
ödenmiş fatura
paid cash
nakit ödeme
paid holidays
ücretli izin
paid homage
saygılarını sunarken
paid in
ödenen
paid inclusion
ücretli katılım
paid invoice
kapalı fatura
paid leave
Ücretli izin
paid sick leave
Ücretli hastalık izni
paid subscription
Ücretli abonelik
paid the bill
fatura ödeme
paid up
ödenmiş
paid work
Ücretli iş

Paid work has an important role in social wellbeing.

paid worker; hired hand
işçi ücretli; el kiraladı
paid-for military service
bedelli askerlik
paid annual leave
(Ticaret) yıllık ücretli izin
paid annual leave
(Ticaret) senelik ücretli izin
paid at maturity
(Ticaret) vadesinde ödenmiş
paid fine
(Kanun) ödenmiş para cezası
paid holiday scheme
(Politika, Siyaset) ücretli izin rejimi
paid in
aidatlarını ödemiş
paid in capital
ödenmiş sermaye
paid up
aidatlarını ödemiş
paid up
ödenmiş,v.borcunu öde: adj.borcu ödenmiş
paid up share capital
(Ticaret) ödenmiş hisse sermayesi
partly paid bond
(Ticaret) kısmen ödenmiş tahvil
pay
maaş

İlk maaşın ile ne yapacaksın? - What are you going to do with your first pay?

Tom ona ödediğimiz maaşı hak ediyor. - Tom deserves the salary we pay him.

pay
{i} ödenek
pay
{f} (paid)
pay
etmek

Tom'un söylediklerine dikkat etmek zorunda değilsiniz. - You don't have to pay attention to what Tom says.

Daha iyi maaş ve daha iyi çalışma koşulları için temizlik emekçileri grevine barış içinde yardım etmek için oraya gitmişti. - He had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.

pay
{f} öde

Hey! Scott! Faturamı öde! - Hey! Scott! Pay my bill!

Bugün senin öğle yemeğin için parayı ben ödeyeceğim. - I'll pay the money for your lunch today.

amount paid
ödenmiş miktar
amount paid
ödenen miktar
amount to be paid
ödenecek miktar
amount to be paid
ödenecek tutar
carriage paid to
(Ticaret) cpt
delivered duty paid
(Ticaret) ddp
delivered ex quay (duty paid)
(Ticaret) deq
dividends paid
(Ticaret) ödenen temettüler
dues paid date
(Bilgisayar) bakiyetarihi
duty paid
(Kanun) vergisi ödenmiş
interest paid
(Ticaret) ödenen faiz
paid off
tamamen ödenmiş
pay
ecir
pay
para ödemek
pay
bunu ağır ödersin
pay
yarar sağlamak
pay
vermek

Kirasını ödeyebilsin diye Tom'a parayı ödünç vermek zorunda kaldım. - I had to lend Tom money so he could pay his rent.

Bir otel odasına dünya kadar para vermek istemiyorum. - I don't want to pay through the nose for a hotel room.

pay
tediye etmek
pay
ücret ödemek
pay
tediye etme
price paid
ödenen ücret
pay
cezasını çekmek
carriage paid
navlun satıcıya ait
carriage paid
nakliyesiz
duty-paid
gümrük vergisi verilmiş
full-paid
tam ödenmiş
fully paid
tamamen ödenmiş
pay
{f} değmek
pay
yararı olmak
pay
kâr getirmek
pay
karşılığını vermek
pay
vergin
postage paid
posta vergini ödenmiş
put paid to
mahvetmek
put paid to
berbat etmek
put paid to
yok etmek
pay
{f} (birine) (para, borç v.b.'ni) ödemek: Haven't you paid him yet? Parasını daha ödemedin mi? You have to pay your
I paid through the nose for it
Bana çok pahalıya mal oldu
all expenses paid
tüm masraflar ödenmiştir
all expenses paid
bütün masraflar ödenmiştir
badly paid
Düşük maaşlı, düşük ücretli
badly paid job
düşük ücretli iş
be paid
ödenmez
better paid
daha iyi ücretli
better-paid
iyi ödenmiş
claim paid
iddia ödenmiş
delivered duty paid
gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim
deposit to be paid
ödenecek,depozito, yatırılacak depozito
dividends paid/net profit
kar / net kar ödenmiş
fully paid share
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi
fully paid stock
bedeli tamamen ödenmiş hisse senedi
fully paid up capital
tamamen ödenmiş sermaye
hourly paid
saatlik ödenmiş
low paid
düşük ücretli
post-paid
posta ücreti ödenmiş
the vat to be paid
ödenecek kdv
under paid
kapsamında ödenen
well-paid
Parası iyi (iş)
well-paid
iyi para
well-paid
İyi para alan (kişi)
well-paid
İyi ücretli; iyi ücret alan
carriage paid
nakliyesi satıcıya ait
carriage paid
(isim)kliyesi satıcıya ait
claim paid
(Ticaret) ödenen hasar
commissions paid
(Ticaret) komisyon ödemeleri
duty paid
gümrüğü ödenmiş
fees and commissions paid
(Ticaret) verilen ücret ve komisyonlar
fully paid in cash
(Ticaret) nakden ve defaten
fully paid in member
aidatlarını ödemiş üye
fully paid up member
aidatlarını ödemiş üye
fully paid up share
(Ticaret) ödenmiş hisse senedi
i have already paid
ben ödeme yaptım
last paid
(Askeri) SON TEDİYE YAPILDI
memuru post paid
posta ücreti ödenmiş
pay
kaynamış katranla kalafat etmek
pay
pay öde
pay
(Askeri) ÖDEME: Bir borcun tasfiyesi
pay
bedel

Bir dahaki sefere bunun bedelini ödersin! - Next time you'll pay for it!

Birisi bedeli ödemek zorunda. - Someone has to pay the price.

pay
para vermek

Bir otel odasına dünya kadar para vermek istemiyorum. - I don't want to pay through the nose for a hotel room.

pay
pay dirt işletme zahmetine değer mi
pay
kar getirmek
post paid
posta ücreti ödenmiş
postage paid
posta ücreti ödenmiş
put paid
(deyim) put paid to sth. [kd] bir seyi tamamen bitirmek veya berbat etmek
taxes and similar charges paid
(Ticaret) ödenen vergi ve benzerleri
Türkçe - Türkçe

paid teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

pay
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
pay
Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane alındığını gösteren sayı: paydanın üstüne yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
pay
Eşit bölüm
Pay
kayar
Pay
hisse
Pay
üleş
pay
Bir tür küçük pasta
pay
Köpek yiyeceği
pay
Yufka içine konan düğün pilavı
İngilizce - İngilizce
Paid is the past tense and past participle of pay
{s} given money that was owed
Supplier pays freight
As in "Jesus paid for my sins" Mormon: Mormonism uses the word 'paid' as a synonym for 'refinanced' When a Mormon says "Jesus paid for my sins", he does not mean that he no longer owes the debt of sin, merely that the creditor and the terms have changed The entire debt still remains to be paid! Christian: When a Christian says "Jesus paid for my sins", he means that his entire payment for all his sins has been made, no more debt remains, no further payment is due or could even be made
marked by the reception of pay; "paid work"; "a paid official"; "a paid announcement"; "a paid check
Paid workers, or people who do paid work, receive money for the work that they do. Apart from a small team of paid staff, the organisation consists of unpaid volunteers. unpaid
Indicates whether the invoice was paid Populated for Purchasing and Payables transactions only; null for all other transactions
If you are given paid holiday, you get your wages or salary even though you are not at work. 10 days' paid holiday for house hunting
If an unexpected event puts paid to someone's hopes, chances, or plans, it completely ends or destroys them. a series of airforce strikes that put paid to the General's hopes of fighting on. Past tense and past participle of pay. A past tense and a past participle of pay. the past tense and past participle of pay put paid to sth put
yielding a fair profit
If you are well paid, you receive a lot of money for the work that you do. If you are badly paid, you do not receive much money. a well-paid accountant Fruit-picking is boring, badly paid and very hard work
(pay, paid, paid)
Receiving pay; compensated; hired; as, a paid attorney
v paint? color? encrust? plate? wax? tile? : The fosk and lutts are all of paided sindish // It's a jeddy-paided darftunder
Satisfied; contented
marked by the reception of pay; "paid work"; "a paid official"; "a paid announcement"; "a paid check"
Members login here Free Members login here
Applicant accepts the offer and the policy is placed in-force
involving gainful employment in something often done as a hobby
past of pay
Pan African Institute for Development
paid for
Simple past tense and past participle of pay for
paid sick days
Sick leave (or paid sick days or sick pay or medical leave) is time off from work that workers can use during periods of temporary illness to stay home and address their health and safety needs without losing pay
paid a compliment
gave a compliment, complimented, flattered
paid a heavy price
was greatly punished, got what he deserved
paid a high price
paid dearly, punished far beyond what he deserved
paid a low price
bought cheaply, did not pay very much
paid alimony
paid the court-ordered monthly allowance to a former spouse
paid an old debt
paid what he owed, settled his debt, paid his due
paid attention
was attentive, noticed, observed
paid capital stock
total face value of stocks for which a company was paid
paid cash
paid with coins and bills at the time of purchase; paid immediately without credit
paid dearly
paid a heavy price; was greatly punished; suffered great consequences
paid for
paid in full, requires no further payment; gave the money owed for; was penalized for, served the punishment for
paid for what he did
got punished for his crimes, was forced to suffer because of what he did, was forced to pay the consequences for his actions
paid him a visit
honored him with a visitation, dropped by his place
paid him back
returned the money he owed him; replied to him, gave back to him, dished it back at him; rewarded him
paid his due
paid what he owed, settled his debt
paid his last respects
participated in a funeral
paid in capital
Also known as reserves Amount required to be set aside to satisfy a Central Bank Varies substantially from country to country
paid in capital
Capital received from investors in exchange for stock, but not stock from capital generated from earnings or donated This account includes capital stock and contributions of stockholders credited to accounts other than capital stock It would also include surplus resulting from recapitalization
paid in kind
returned exactly the amount that he received
paid off
{s} completely paid, settled (of a debt, bill, etc.); bribed, given money to be silent or stay out of the way
paid respect
honored, honored the memory of
paid the price
paid the piper, carried the consequences
paid tribute
honored, gave his respects
paid under protest
paid while declaring that he did not know about the existence of the debt
paid up
repaid, given back money owed
paid up
A policy on which all premium payments have been made Although you have not died, you need not make any more payments, and your beneficiary is assured a full death benefit
paid up
When all payments that are due have been made
paid vacation
a vacation from work by an employee with pay granted
paid with his life
died due to he did or a cause he was involved in
paid-
Members login here Free Members login here
paid-
marked by the reception of pay; "paid work"; "a paid official"; "a paid announcement"; "a paid check"
paid-
Pan African Institute for Development
paid-
Supplier pays freight
paid-
involving gainful employment in something often done as a hobby
paid-
v paint? color? encrust? plate? wax? tile? : The fosk and lutts are all of paided sindish // It's a jeddy-paided darftunder
paid-
As in "Jesus paid for my sins" Mormon: Mormonism uses the word 'paid' as a synonym for 'refinanced' When a Mormon says "Jesus paid for my sins", he does not mean that he no longer owes the debt of sin, merely that the creditor and the terms have changed The entire debt still remains to be paid! Christian: When a Christian says "Jesus paid for my sins", he means that his entire payment for all his sins has been made, no more debt remains, no further payment is due or could even be made
paid-
Indicates whether the invoice was paid Populated for Purchasing and Payables transactions only; null for all other transactions
paid-
Applicant accepts the offer and the policy is placed in-force
paid-
(pay, paid, paid)
paid-
yielding a fair profit
paid-in surplus
The amount received by a corporation for its stock in excess of the par or stated value
paid-in surplus
Surplus paid in by stockholders, as contrasted with surplus earned through the operations of a business
paid-in surplus
Surplus paid in by stockholders, as contrasted with surplus earned through the operations of a business (G)
paid-in surplus
= Surplus paid in by stockholders, as contrasted with surplus earned through the operations of a business
paid-up
If someone is a paid-up member of a political party or other organization, they have paid the money needed to become an official member. a fully paid-up member of the Labour Party
paid-up
If a person or country is a paid-up member of a group, they are an enthusiastic member or are recognized by most people as being a member of it. our future as an independent nation lies as a fully paid-up member of Europe
paid-up
paid in advance; "paid-up insurance"; "paid-up members"
paid-up
paid in advance; "paid-up insurance"; "paid-up members
paid-up bill
bill that has been paid in full
paid-up capital
wealth that has been repaid
paid-up share capital
total face value of shares that a company has paid for
Carriage Paid To
Meaning the seller pays for the freight to the named destination, but the buyer pays for the insurance during the transportation
Carriage and Insurance Paid to
Meaning the seller pays for the freight to the named destination and the insurance during the transportation
Delivered Duty Paid
Meaning the seller pays for the all transportation to a named place in the country of import
pay
To suffer consequences

He paid for his fun in the sun with a terrible sunburn.

pay
Money given in return for work; salary or wages

Many employers have rules designed to keep employees from comparing their pays.

pay
To discharge an obligation or debt

He was allowed to go as soon as he paid.

pay
To be profitable for

It didn't pay him to keep the store open any more.

put paid to
to mark a bill or a debt record as "paid"
put paid to
to terminate; to cancel (plans or expectations); to stop something once and for all

The rain put paid to our plans for a picnic.

pay
When you pay an amount of money to someone, you give it to them because you are buying something from them or because you owe it to them. When you pay something such as a bill or a debt, you pay the amount that you owe. Accommodation is free -- all you pay for is breakfast and dinner We paid £35 for each ticket The wealthier may have to pay a little more in taxes He proposes that businesses should pay taxes to the federal government You can pay by credit card
pay
This is your normal salary or wages plus any shift allowance, bonuses, contractual overtime, Statutory Sick Pay or Maternity Pay, and any other taxable benefit specified in your contract as being pensionable Pay does not include non-contractual overtime, travelling or subsistence allowances, pay in lieu of notice, pay in lieu of loss of holidays, any payment as an inducement not to leave before the payment is made, nor (apart from some historical cases) the monetary value of a car or pay received in lieu of a car Pay is limited to the earnings cap
pay
Satisfaction; content
pay
If a government or organization makes someone pay for something, it makes them responsible for providing the money for it, for example by increasing prices or taxes. a legally binding international treaty that establishes who must pay for environmental damage If you don't subsidize ballet and opera, seat prices will have to go up to pay for it
pay
To give a recompense; to make payment, requital, or satisfaction; to discharge a debt
pay
bear (a cost or penalty), in recompense for some action; "You'll pay for this!"; "She had to pay the penalty for speaking out rashly"; "You'll pay for this opinion later"
pay
{v} to discharge a debt, atone, reward, suffer, beat, drub
pay
{n} wages, hire, money for services, payment
well-paid
If you say that a person or their job is well-paid, you mean that they receive a lot of money for the work that they do

1. Kate was well paid and enjoyed her job... 2. I have an interesting, well-paid job, with opportunities to travel.

additional paid in capital
Amounts paid for stock in excess of its PAR VALUE or STATED VALUE Also, other amounts paid by stockholders and charged to EQUITY ACCOUNTS other than CAPITAL STOCK
additional paid in capital
Represents the excess of funds received from the sale of stock of a corporation in excess of its book value
bill paid
statement showing a debt has been paid
delivered duty paid
(Ticaret) (DDP) Shipment transaction term specifying that the seller is responsible for all import duties, taxes and charges
duty paid
tax paid
get paid
{f} receive payment
highly paid
paid a large salary
low-paid
If you describe someone or their job as low-paid, you mean that their work earns them very little money. low-paid workers The majority of working women are in low-paid jobs. The low-paid are people who are low-paid. providing or earning only a small amount of money
pay
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
pay
If a course of action pays, it results in some advantage or benefit for you. It pays to invest in protective clothing He talked of defending small nations, of ensuring that aggression does not pay
pay
dedicate; "give thought to"; "give priority to"; "pay attention to"
pay
render; "pay a visit"; "pay a call"
pay
When you are paid, you get your wages or salary from your employer. The lawyer was paid a huge salary I get paid monthly They could wander where they wished and take jobs from who paid best
pay
If a job, deal, or investment pays, it brings you a profit or earns you some money. They owned land; they made it pay
pay
with tar or pitch, or waterproof composition of tallow, resin, etc
pay
give money, usually in exchange for goods or services; "I paid four dollars for this sandwich"; "Pay the waitress, please"
pay
If something that you buy or invest in pays for itself after a period of time, the money you gain from it, or save because you have it, is greater than the amount you originally spent or invested. investments in energy efficiency that would pay for themselves within five years
pay
When you pay money into a bank account, you put the money in the account. He paid £20 into his savings account There is nothing more annoying than queueing when you only want to pay in a few cheques
pay
For the Life, AD&D, Survivor Income Protection, and Business Travel Accident Plans
pay
To cover, as bottom of a vessel, a seam, a spar, etc
pay
To give (something else than money)
pay
If you are paid to do something, someone gives you some money so that you will help them or perform some service for them. Students were paid substantial sums of money to do nothing all day but lie in bed If you help me, I'll pay you anything
pay
cancel or discharge a debt; "pay up, please!"
pay
To give money in exchange for goods or services
pay
To give or offer, without an implied obligation; as, to pay attention; to pay a visit
pay
To discharge, as a debt, demand, or obligation, by giving or doing what is due or required; to deliver the amount or value of to the person to whom it is owing; to discharge a debt by delivering (money owed)
pay
be worth it; "It pays to go through the trouble"
pay
The amount of wages, salary, or other earned income you receive for your employment, including amounts you contribute to a 401(k), 403(b) or flexible benefits plan, but excluding any Providence-funded dollars you receive in cash from a flex plan
pay
To be profitable
pay
Hence, to make or secure suitable return for expense or trouble; to be remunerative or profitable; to be worth the effort or pains required; as, it will pay to ride; it will pay to wait; politeness always pays
pay
If you pay for something that you do or have, you suffer as a result of it. Britain was to pay dearly for its lack of resolve Why should I pay the penalty for somebody else's mistake? She feels it's a small price to pay for the pleasure of living in this delightful house
pay
Pay television consists of programmes and channels which are not part of a public broadcasting system, and for which people have to pay. The company has set up joint-venture pay-TV channels in Belgium, Spain, and Germany. see also paid, sick pay
pay
An abbreviation for payment as in "20-Pay Life policy " (LI)
pay
To discharge or fulfill, as a duy; to perform or render duty, as that which has been promised
pay
be worth it; "It pays to go through the trouble
pay
(sea term) To cover with pitch (Latin, picare, to cover with pitch ) Here's the devil to pay, and no pitch hot (See under Devil )
pay
to pay dividends: see dividend to pay through the nose: see nose he who pays the piper calls the tune: see piper. To coat or cover (seams of a ship, for example) with waterproof material such as tar or asphalt
pay
Your pay is the money that you get from your employer as wages or salary. their complaints about their pay and conditions. the workers' demand for a twenty per cent pay rise
pay
An abbreviation for payment as in "20-Pay Life policy "
pay
make a compensation for; "a favor that cannot be paid back"
pay
to discharge one's obligation to; to make due return to; to compensate; to remunerate; to recompense; to requite; as, to pay workmen or servants
pay
Hence, figuratively: To compensate justly; to requite according to merit; to reward; to punish; to retort or retaliate upon
pay
An equivalent or return for money due, goods purchased, or services performed; salary or wages for work or service; compensation; recompense; payment; hire; as, the pay of a clerk; the pay of a soldier
pay
something that remunerates; "wages were paid by check"; "he wasted his pay on drink"; "they saved a quarter of all their earnings"
pay
If a job, deal, or investment pays a particular amount, it brings you that amount of money. We're stuck in jobs that don't pay very well The account does not pay interest on a credit balance
pay
money earned by employees for work performed, in the form of wages or salary
pay
Ordinary Pay
pay
If you pay your way, you have or earn enough money to pay for what you need, without needing other people to give or lend you money. I went to college anyway, as a part-time student, paying my own way The British film industry could not pay its way without a substantial export market
pay
do or give something to somebody in return; "Does she pay you for the work you are doing?"
pay
You use pay with some nouns, for example in the expressions pay a visit and pay attention, to indicate that something is given or done. Do pay us a visit next time you're in Birmingham He felt a heavy bump, but paid no attention to it He had nothing to do with arranging the funeral, but came along to pay his last respects
pay
to smear
pay
To satisfy, or content; specifically, to satisfy (another person) for service rendered, property delivered, etc
pay
{f} give money for goods or to cancel debts; settle, repay; be worthwhile, be profitable
pay
discharge or settle; "pay a debt"; "pay an obligation"
pay
To honor the credit by putting the beneficiary in funds
pay
to give for something -- " difference of what you pay and what you owe " (216)
pay
{i} salary, payment; wages
pay
In life insurance, abbreviation for payment as in 20-pay life policy Also, compensation, which may be defined in a variety of ways For example, under a unit credit pension plan, the employee's compensation and service are generally explained as a certain percent of pay per year of credited service irrespective of the percentage used, the definition of pay will make a considerable difference in the dollar benefit result
pay
convey, as of a compliment, regards, attention, etc ; bestow; "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my best regards"; "pay attention"
reply-paid
a reply-paid envelope is one which you can send back to an organization without a stamp because they have already paid for this
reply-paid
with cost of reply prepaid by sender; "reply-paid postcard"; "reply-paid envelope
well-paid
If you say that a person or their job is well-paid, you mean that they receive a lot of money for the work that they do. Kate was well paid and enjoyed her job I have an interesting, well-paid job, with opportunities to travel. providing or receiving good wages
Türkçe - İngilizce
{k} pd
pay
share

Personal life of Larry Ewing was shared in a website. - Bir web sayfasında, Larry Ewing'in özel hayatı paylaşıldı.

I share the room with my sister. - Odayı kız kardeşimle paylaşıyorum.

pay
{i} cut
paid holiday scheme
(Hukuk) ücretli izin
pay
portion

He has not paid his portion of the rent. - O, kira payını ödemedi.

pay
dividend

The bank has raised its dividend by 20%. - Banka, kar payını % 20 oranında yükseltti.

pay
proportion
pay
{i} concern

The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily. - Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu.

I share your concern. - Ben endişeni paylaşıyorum.

pay
take

You always take the lion's share! - Aslan payını hep sen alıyorsun!

pay
{i} margin

This company uses cheap labor to increase its profit margins. - Şirket kâr payını arttırmak için ucuz iş gücü kullanıyor.

The distributors are asking for an exceptional margin. - Dağıtıcılar olağanüstü bir pay istiyorlar.

pay
{i} hand
pay
(Mekanik) allowance
pay
contribution
pay
allot
pay
(Ticaret) bracket
pay
(Bilgisayar) partition
pay
percentage
pay
{i} moiety
pay
(Mekanik) tolerance
pay
split

Tom split the bill with Mary. - Tom hesabı Mary ile paylaştı.

We're splitting the bill. - Biz faturayı paylaşıyoruz.

pay
quota
pay
slice
pay
part

Tom, Mary and John shared the cost of the party. - Tom, Mary ve John Partinin maliyetini paylaştılar.

Our problems must be dealt with through partnership; progress must be shared. - Bizim sorunlarımız ortaklık ile ele alınmalıdır; ilerleme paylaşılmalıdır.

pay
numerator
pay
whack
pay
ration
pay
(Ticaret) stake
pay
{i} toll
pay
a share
huzur hakkı money paid
for attending a meeting
kasa tazminatı extra amount paid one responsible
for handling cash
mavna ücreti lighterage, fee paid
for lightering
pay
{i} kickback
pay
{i} interest

Do you share common interests? - Ortak çıkarları paylaşıyor musunuz?

Groups are a good way to share an interest with either a small community or the whole world. - Gruplar ya küçük bir toplulukla ya da tüm dünya ile bir ilgi paylaşmak için iyi bir yoldur.

pay
shareout
pay
allotment
pay
{i} quantum
pay
apportionment
pay
share, lot, portion
pay
quanta
pay
snack
pay
margin (margin of safety, profit margin)
pay
(Matematik) numerator
pay
{i} allocation
pay
equal part: Onu sekiz pay yap. Divide it into eight equal parts
pay
share; numerator
pay
(Terzi) margin, seam allowance (left so that a garment may be let out)
sigorta bedeli indemnity, compensation, money paid
by an insurance company to a policyholder in case of loss
vekâlet ücreti fee paid
to one's lawyer
paid

  Türkçe nasıl söylenir

  peyd

  Telaffuz

  /ˈpād/ /ˈpeɪd/

  Ortak Eşdizimliler

  paid off, paid to, paid out, paid for

  Videolar

  ... class. But I'm not going to reduce the share of taxes paid by high- income people. High-income ...
  ... Some will be worth money and paid for. ...

  Günün kelimesi

  bromide