ödenek

listen to the pronunciation of ödenek
Türkçe - Türkçe
(Hukuk) Tahsisat
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
Parlamento üyelerine, görevleri sebebiyle verilen, yolluk dışında kalan para
Devlet harcamalarının yapılabilmesi için, her yılın bütçesiyle yürütme organına verilen harcama izni
ek ödenek
Aylık ücretlere ek olarak verilen prim veya ikramiye
ek ödenek
Bütçede herhangi bir yatırım için ayrılan paraya yapılan ek, ek tahsisat
örtülü ödenek
Gizli tutulan işlerde harcanmak için yetkililerin emrine verilen para, tahsisatımesture
ödenek