korkunçluk

listen to the pronunciation of korkunçluk
Türkçe - İngilizce
terribleness
frightfulness
awfulness
fearsomeness; dreadfulness
hideousness
dreadfulness
gruesome
horribleness
fearfulness
hellishness
formidability
monstrousness
ghastliness
hideous
horrid
korkunç
terrible

Ken seems to have a terrible cold. - Ken korkunç bir soğuk algınlığı olmuş gibi görünüyor.

General John Pope made a terrible mistake. - General John Pope korkunç bir hata yaptı.

korkunç
awesome

I thought it was awesome. - Onun korkunç olduğunu düşündüm.

I think it's awesome. - Bunun korkunç olduğunu düşünüyorum.

korkunç
{s} terrifying

The ghost story was terrifying. - Hayalet hikayesi korkunçtu.

Something terrifying happened that day. - O gün korkunç bir şey oldu.

korkunç
formidable

Formidable looking spiders do not attack people. - Korkunç görünen örümcekler insanlara saldırmazlar.

korkunç
fearful

This club is fearfully dull. The dance floor is empty and the smoking patio is packed. - Bu kulüp korkunç şekilde sıkıcıdır. Dans alanı boş ve sigara içme verandası tıka basa doludur.

The fearful noise astonished anyone coming for the first time. - Korkunç gürültü ilk defa gelen birini şaşırttı.

korkunç
scary

She is scary-looking with all that makeup. - O, tüm o makyajıyla korkunç görünüyor.

That day really was very scary. - O gün gerçekten çok korkunçtu.

korkunç
frightening
korkunç
grim

The firemen's face was grim when he came out of the burning house. - Yanan evden dışarı çıktığı zaman itfaiyecinin yüzü korkunçtu.

Tom's prognosis was grim. - Tom'un prognozu korkunçtu.

korkunç
{s} appalling

Sami didn't deserve to die in this appalling way. - Sami bu kadar korkunç şekilde ölmeyi hak etmedi.

He says appalling things. - O, korkunç şeyler söylüyor.

korkunç
{s} fearsome
korkunç
awful

There are very few shops and the cinema is awful. - Burada çok az mağaza var ve sinema da korkunç.

Where did you find this awful dog? - Bu korkunç köpeği nereden buldun?

korkunç
cruel

What you did to Tom was cruel. - Tom'a yaptığın korkunçtu.

korkunç
direful
korkunç
{s} monstrous

Murder is a monstrous act. - Cinayet korkunç bir eylem.

korkunç
{s} gruesome

Layla and Sami were a very gruesome couple of killers. - Leyla ve Sami çok korkunç bir katil çiftiydi.

korkunç
{s} disgusting
korkunç
dreaded
korkunç
{s} desperate

Desperate men often do desperate things. - Umutsuz insanlar çoğu kez korkunç şeyler yaparlar.

korkunç
grisly

The murder scene was a grisly sight. - Cinayet yeri korkunç bir manzaraydı.

korkunç
horrific

Uncover the horrific truth of this shocking story. - Bu şok edici hikayenin korkunç gerçeğini ortaya çıkarın.

Fadil became addicted to that horrific behavior. - Fadıl o korkunç davranışa bağımlı hale geldi.

korkunç
fell
korkunç
gastly
korkunç
horrid

Sami described a horrid scene. - Sami, korkunç bir sahne tarif etti.

korkunç
damn
korkunç
dreadfull

Tom is dreadfully wrong. - Tom korkunç bir şekilde hatalı.

It will be dreadfully hot. - Korkunç sıcak olacak.

korkunç
unearthly
korkunç
hair-raising
korkunç
unspeakable
korkunç
egregious
korkunç
superb
korkunç
horrible

Something horrible happened in the busy square. - Kalabalık meydanda korkunç bir şey oldu.

He saw a horrible face at the top of the stairs. - O, merdivenin tepesinde korkunç bir yüz gördü.

korkunç
terribly

It was terribly cold yesterday. - Dün hava korkunç derecede soğuktu.

He is terribly jealous. - Korkunç derecede kıskançtır.

korkunç
horrifying

The scene of the car accident was a horrifying sight. - Araba kazası olay yeri korkunç bir manzaraydı.

That's funny and horrifying at the same time. - O komik ve aynı zamanda korkunç.

korkunç
giant
korkunç
hideous

A hideous monster used to live there. - Orada korkunç bir canavar yaşardı.

The police haven't yet caught the person who committed this hideous crime. - Polis henüz bu korkunç suçu işlemiş kişiyi yakalamış değil.

korkunç
very

That day really was very scary. - O gün gerçekten çok korkunçtu.

There are very few shops and the cinema is awful. - Burada çok az mağaza var ve sinema da korkunç.

korkunç
grewsome
korkunç
shocking

Uncover the horrific truth of this shocking story. - Bu şok edici hikayenin korkunç gerçeğini ortaya çıkarın.

korkunç
outrageous
korkunç
tragic

Sami died in a terrible tragic way. - Sami korkunç trajik bir şekilde öldü.

korkunç
bloodcurdling
korkunç
tragical
korkunç
haircurling
korkunç
sickening
korkunç
vicious
korkunç
horrendous

A horrendous situation developed. We hope the government can find a satisfactory solution. - Korkunç bir durum gelişti. Hükümetin tatmin edici bir çözüm bulabileceğini umuyoruz.

It was a horrendous experience. - O korkunç bir deneyimdi.

korkunç
hellish

Life is more hellish than hell itself. - Yaşam cehennemin kendisinden daha korkunç.

korkunç
desperateness
korkunç
minacious
korkunç
hair-raiser
korkunç
lurid

Day after day the tabloids titillated the public with lurid details about the president's marital infidelity. - Günbe gün gazeteler Başkanın evliliğine sadakatsizliği hakkında korkunç detaylarla halkın içini gıcıkladılar.

korkunç
giantlike
korkunç
redoubted
korkunç
awed
korkunç
spooky
korkunç
macabre

He enjoys engaging in macabre activities such as dissecting animal corpses and stalking people on the street at night. - O, hayvan cesetlerini parçalayarak incelemek ve geceleri sokaklarda insanları gizlice takip etmek gibi korkunç aktivitelerle uğraşmaktan hoşlanır.

korkunç
scare
korkunç
ghastly

That clothing store was ghastly. - O giyim mağazası korkunçtu.

korkunç
{s} redoubtable
korkunç
minaceous
korkunç
{s} disastrous
korkunç
hairraising
korkunç
revolting
korkunç
hair raising
korkunç
{s} gory
korkunç
slang very, terrifically, awfully, frightfully
korkunç
{s} eldritch
korkunç
dire

The situation became very dire. - Durum çok korkunç oldu.

It was a dire situation. - O korkunç bir durumdu.

korkunç
ghoulish
korkunç
terrific, frightful, extreme, tremendous
korkunç
terrible, terrifying; dreadful, awful
korkunç
terrible, dreadful, horrible, horrific, horrifying, horrendous; terrific, superb; terribly, very
korkunç
frightful

It was frightful when my car skidded on the ice. - Arabam buz üzerinde savrulduğunda, korkunçtu.

This morning the weather is frightful. - Bu sabah hava korkunç.

korkunç
dreadful

Tom is dreadfully wrong. - Tom korkunç bir şekilde hatalı.

My little brother says that he had a dreadful dream last night. - Küçük erkek kardeşim dün gece korkunç bir rüya gördüğünü söylüyor.

korkunç
{s} terrific

Fadil's crime was utterly terrific. - Fadıl'ın suçu son derece korkunçtu.

korkunç
tearing
korkunç
unholy
Türkçe - Türkçe
Korkunç olma durumu: "Korkunçluğun içinde harikulade tablolar birbirini kovalıyordu."- R. H. Karay
Korkunç olma durumu
Korkunç
(Hukuk) AHŞA
Korkunç
hail
korkunç
Çok aşırı, pek çok, güçlü, şiddetli
korkunç
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş: "Bizi buraya getiren arabacı yolda birtakım korkunç şeyler söyledi."- H. R. Gürpınar
korkunç
Herhangi bir özelliğiyle şaşkınlık veren. Çok aşırı, pek çok, güçlü, şiddetli: "Kendini korkunç bir pehlivan sanırmış ki, adını Çelikkol koymuş."- M. Ş. Esendal
korkunç
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
korkunç
şaşkınlık veren
korkunçluk