nemli

listen to the pronunciation of nemli
Türkçe - İngilizce
{s} moist

If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun. - Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz.

The air is soft, the soil moist. - Hava yumuşak ve toprak nemli.

{s} humid

Winds from the sea are humid. - Denizden gelen rüzgarlar nemlidir.

New York weather is hot and humid in the summer. - New York havası yaz mevsiminde sıcak ve nemlidir.

slobber
slabber
clammy
raw
sticky
damp

Clean the window with a damp cloth. - Nemli bir bezle pencereyi temizle.

It is damp and cold today, isn't it? - Bugün nemli ve soğuk, değil mi?

dampy
wet

Tropical rainforests are located near the equator, where it's almost always warm and wet. - Tropikal yağmur ormanları hemen hemen her zaman sıcak ve nemli olan ekvator yakınında yer alırlar.

In the afternoon the weather became wet and foggy. - Öğleden sonra hava nemli ve sisli oldu.

moist, damp, humid, dank rutubetli
muggy

It was too muggy for me to get to sleep last night. - Dün gece hava uyuyamayacağım kadar çok nemliydi.

Florida is known for it's humid, muggy weather. - Florida nemli ve bunaltıcı havasıyla bilinir.

dank
dampish
humidity
dewy
moist, damp; dank
hygro-
bedewed
wetter
moisturized
hygro
nem
{i} moisture

Rice does not like moisture. Be sure to store it well. - Pirinç nemi sevmez. Onu iyi sakladığından emin ol.

If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun. - Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz.

nemli hava
(Otomotiv) moist
nemli hava
(Meteoroloji,Teknik) wet air
nemli hava
(Meteoroloji) damp air
nemli hava
moist air
nemli hava
humid air
nemli olma
moistness
nemli olmak
be sticky
nemli tropik bölgeler
(Askeri) humid tropics
nemli toprak
moist soil
nemli bez
wet cloth
nemli bez
moist duster
nemli bez
wet rag
nemli bir biçimde
dankly
nemli bir şeilde
wetly
nemli bir şekilde
moistly
nemli bir şekilde
damply
nemli bir şekilde
wetly
nemli buruşmazlık terbiyesi
(Teknik,Tekstil) moist crosslinking
nemli deniz sisi
(Meteoroloji) haar
nemli dönem
(Meteoroloji) wet spell
nemli entalpi
(Gıda) humid enthalpy
nemli hacim
(Gıda) humid volume
nemli hava çizelgesi
psychrometric chart
nemli hava ölçme bilgisi
(Gıda) psychrometry
nemli iklim
humid climate
nemli kum
moist sand
nemli odacık
(Botanik, Bitkibilim) humid chamber
nemli olarak
dewily
nemli olma
humectation
nemli ortam
humid environment
nemli sis
waterfog
nemli sis
(Meteoroloji) damp haze
nemli topak
(Denizbilim) moist pellet
nemli ve soğuk
clammy
nemli yer buvatı
wet room box
nemli ısı
(Gıda) humid heat
nem
moisture, damp, humidity rutubet
nem
{i} damp

She used a damp rag to wipe off the dust. - Tozu silmek için nemli bir bez kullandı.

It is damp and cold today, isn't it? - Bugün nemli ve soğuk, değil mi?

nem
{i} humidity

This high humidity makes me feel tired. - Bu yüksek nem beni yorgun hissettiriyor.

The humidity is very high, isn't it? - Nem çok yüksek, değil mi?

nem
(Biyokimya) humid
nem
humidify
nem
(Biyokimya) moist
nem
absorbent
nem
moistness
nem
dampness
aşırı nemli
sticky

Japan is hot and sticky in summer. - Yazın Japonya sıcak ve aşırı nemli.

hava nemli
It's muggy
havanın aşırı nemli oluşu
stickiness
nem
{i} dewiness
nem
dewy
nem
{i} wetness
nem
optimum
nem
moisture, dampness, damp; dankness
nem
hygro
sıcak ve nemli
sultry

It was very sultry that night. - O gece hava çok sıcak ve nemliydi.

yarı nemli
subhumid
İngilizce - İngilizce

nemli teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

nem
Noise Exposure Map, describes the airport layout and operation, aircraft-related noise exposure, land uses in the airport environs, and the resulting noise/land use compatibility situation
nem
National Electricity Market
Türkçe - Türkçe
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
Yaşlı (göz)
Yaşlı
Nemi olan, az ıslak, rutubetli: "Hafif bir rüzgâr dalgası nemli saçlarının arasından geçti."- P. Safa
nemli nemli
Islak olarak, ıslak biçimde
NEM
(Osmanlı Dönemi) f. Rutubet, az yaşlık. Hafif ıslaklık
nem
Havada bulunan su buharı
nem
Rutubet
nem
Hafif ıslaklık, rutubet
İngilizce - Türkçe

nemli teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nem
(Tıp) 1. gr. sütün verdiği kalori
nemli