indiscreet

listen to the pronunciation of indiscreet
İngilizce - Türkçe
düşünmeden davranan
ağzında bakla ıslanmamak
patavatsız

Sana patavatsız bir soru sorabilir miyim? - May I ask you an indiscreet question?

boşboğaz
düşüncesiz
{s} geveze
{s} yersiz
sağgörüsüz
ağzı gevşek
{s} gereksiz
{s} düşüncesizce yapılan
{s} ağzında bakla ıslanmaz
indiscreetlydüşüncesizce
loose
{s} gevşek

İyi bir vuruşcu olmak için, gevşek tutmalısın ve içgüdünü izlemelisin. - To be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts.

O gevşek bir ceket giyiyor. - She's wearing a loose coat.

loose
{s} bol

Tom uzun bol ceket giydi. - Tom wore a long, loose-fitting coat.

Bu ceket üzerimde bol görünüyor. - This coat looks loose on me.

indiscreetly
uluorta
indiscreetness
gevezelik
loose
{s} serbest

Kız kuşu serbest bıraktı. - The girl let the bird loose.

Köpekleri serbest bırakma. - Don't set the dogs loose.

indiscreetness
düşüncesizlik
loose
bağsız
loose
serbestlik
loose
hoppa
indiscreetly
(zarf) boşboğaz olarak
indiscreetly
boşboğaz olarak
loose
{s} bol, dökümlü (giysi)
loose
kabaca
loose
sıkı ve bağlı olmayan
loose
yumuşak ishal olmuş
loose
{f} ateşlemek
loose
(sıfat) gevşek, oynak, bol, gevşemiş, serbest, açık, bağlanmamış (saç), yarım yamalak, ahlaksız, hafif
to be indiscreet
ağzında bakla ıslanmamak
İngilizce - İngilizce
lacking wise judgment
Not discreet; wanting in discretion
lacking discretion; injudicious; "her behavor was indiscreet at the very best
lacking discretion; injudicious; "her behavor was indiscreet at the very best"
{s} incautious; uncircumspect; lacking good judgement, imprudent; tactless
If you describe someone as indiscreet, you mean that they do or say things in public which they should only do or say secretly or in private. He is notoriously indiscreet about his private life discreet. careless about what you say or do, especially by talking about things which should be kept secret   discreet
undiscreet
indiscrete
loose
ındiscreet
{a} imprudent, injudicious, incautious
indiscreetly
In an indiscreet manner
indiscreetly
incautiously; uncircumspectly; without good judgement, imprudently; tactlessly
indiscreetly
without discretion or wisdom or self-restraint; "she inquired indiscreetly after the state of his health
indiscreetness
{i} lack of caution; lack of circumspection; lack of prudence, lack of judiciousness; tactlessness
indiscreet