gevşek

listen to the pronunciation of gevşek
Türkçe - İngilizce
slack
loose

These shoes are a little loose. - Bu ayakkabılar biraz gevşek.

To be a good batter, you've got to hang loose and follow your instincts. - İyi bir vuruşcu olmak için, gevşek tutmalısın ve içgüdünü izlemelisin.

drooping
slouching
sloppy, slovenly, slipshod, lacking in backbone, soft, lax
supine
unstuck
halfhearted
lax
crank
listless
limp
loose, slack, lax
nonrigid
airy
floppy
ling. lax (vowel)
flabby

I think Tom is flabby. - Tom'un gevşek olduğunu düşünüyorum.

flaccid
loose; flabby, flaccid; slack; baggy; lax
flagging
slouchy
laidback
flabby, flaccid, soft
lazy
unconsolidated
tippy
(Tıp) relaxed
sterling
loosely
flimsy
yielding
free
lymphatic
cranky
remiss
loosy
looser
sloven
ungirt
sleazy
baggy
unstring
imprecise
gevşek (adale/doku)
flabby
gevşek ağızlı
indiscreet, unable to keep secrets
gevşek bağlantı
poor connection
gevşek bağlaşım
loose coupling
gevşek budak
loose knot
gevşek davranmak
to be lax
gevşek dokunmuş yumuşak kumaş
sponge cloth
gevşek düğüm
grannie knot
gevşek düğüm
granny knot
gevşek eklemli
loose jointed
gevşek kuplaj
loose coupling, weak coupling
gevşek olarak
loose
gevşek toprak
loose ground
gevşek tutmak
to do (something) halfheartedly
gevşek zemin
loose ground
gevşek ünlü
(Dilbilim) slack vowel
(giysi) gevşek
full
ağzı gevşek
a) indiscreet b) chatterbox
halatın gevşek ucu
slack
kanunları gevşek
wide open
uçkuruna gevşek
promiscuous, incontinent
Türkçe - Türkçe
Cansız, hareketsiz, iradesiz
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan: "Bizim dost, gevşek kravatıyla, çözük yakasını şöyle bir okşadı."- Ç. Altan. İlgisiz, kayıtsız bir biçimde: "Bu konuda gevşek davranırsanız periler diyarına akla gelmeyecek sevimsiz bir yoldan gitmek de var."- B. R. Eyuboğlu
İlgisiz, kayıtsız (bir biçimde)
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
laşka
gevşek ağızlı
Geveze, boşboğaz
gevşek vurgu
Üzerinde vurgu olan bir ünlüden sonra, ünsüzle başlayan bir hecenin gelişiyle zayıflayan vurgu
ağzı gevşek
Sır saklamaz, sır tutmaz (kimse)
gevşek