hoppa

listen to the pronunciation of hoppa
Türkçe - İngilizce
flighty
flighty, frivolous, volatile, giddy
flyaway
hoity toity
There you go!/That's the way!/Whee! (said to hearten someone who is in the act of jumping, diving, sliding, etc.)
skittish
perky
gay
trifling
frivolous
giddy
Upsy-daisy!
flippant
volatile
loose
garish
perk
fribble
buckish
hoppa tip
flibbertigibbet
hoppa kadın
floozy
Türkçe - Türkçe
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
(Osmanlı Dönemi) Herşeye girişen hafif mizaçlı çocuk tabiatında olan kimse. Yersiz davranışlarda bulunan, dilediğince davranan kişi. Delişmen, şımarık
hoppa