bol

listen to the pronunciation of bol
İngilizce - Türkçe
(Tıp) bol
spag bol
(Argo) spagetti bolonez
Türkçe - Türkçe
özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad
Tahta döşeme
Likör, şarap, meyve suyu ve soda ile yapılan bir içki
Olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı: "Bol zamanıma yetişti de ben onu böyle şımarık büyüttüm."- P. Safa
Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
şarap, likör ve madensuyuna meyve doğranarak özel bir cam kap içinde yapılan içki
özel bir cam kap içinde likör, şarap, meyve ve madensuyu karıştırılarak hazırlanan içki
Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı: "Demek ki zeytinin bol ve ucuz olduğu bir yerdeymiş."- B. Felek. Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki
geniş
(Osmanlı Dönemi) CÜFAL
gani
bol bol
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden: "Bol bol ucuz şarapla konyak içti."- N. Cumali
bol bol
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
bol bolamat
Refah, zenginlik, bolluk
bol bulamaç
Bol bol, pek çok
bol kepçe
Servis sırasında yiyeceği bol bol dağıtma
bol kepçe
Cömert, eli açık, zengin gönüllü
bol paça
Dökük, saçık, şapşal kimse
bol paça
Geniş paça
Bol bol
gani gani
Bol bol
doyasıya
Bol bol
kucak kucak
gönlü bol
Yeterli imkânlardan yoksun olmasına karşılık cömert, eli açık davranmak isteyen
İngilizce - İngilizce
bolognese
(Ticaret) (bill of lading) A document created for a given shipment that indicates the contents and destination, and forms a contractual basis for claims or resolution with the carrier if required
BOLometers technical device (astronomy)
Begin Of Life
Oak Lawn Branch Library
Bill of Lading transport or Document used to acknowledge receipt of goods; may also be used to serve as a contract for the cargo
Bill of Lading Document used to acknowledge receipt of goods; may also serve as a contract for the transport of cargo
[Welsh belly] Also as 'bwl'
Beginning of Life
Bill of Lading (BOL) refers to the document on which a carrier acknowledges receipt of materials loaded onto the truck
spag bol
spaghetti bolognese
Türkçe - İngilizce
wide

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

The original qipao was wide and loose. - Orijinal qipao geniş ve boldu.

ample

We have ample time to catch our train. - Trenimizi yakalamak için bol zamanımız var.

Sami had ample time and ample opportunity to kill Layla. - Sami'nin Leyla'yı öldürmek için bol zaman ve bol fırsatı vardı.

abundant

There are abundant food supplies. - Bol gıda malzemeleri var.

Alpine flowers are abundant there. - Alp çiçekleri burada boldur.

loose

This is a bit too loose around my waist. - Bu bana biraz bol geliyor.

My pants are very loose because I've lost much weight. - Pantolonum çok bol, çünkü çok kilo verdim.

copious

They begin losing copious amounts of hair. - Bol miktarda kıl kaybetmeye başladılar.

Tom drinks copious amounts of alcohol. - Tom bol miktarda alkol içer.

hefty
bountiful

The rice we harvested is bountiful. - Bizim biçtiğimiz pirinç boldur.

full

The dress has a full skirt. - Elbisenin bol bir eteği var.

She is still full of energy. - O hala bol enerji var.

wealthy
heft
voluminous
plentitude
(Tıp) bol
plenty

There are plenty of fresh eggs on the table. - Masada bol miktarda taze yumurta var.

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

galore
luxuriant
redundant
plenty of

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

There are plenty of fresh eggs on the table. - Masada bol miktarda taze yumurta var.

hearty
lush
affluent
liberal
plentiful, abundant, opulent, profuse, copious, ample; loose, wide
fecund
effusive
bounteous
wide and loose-fitting; too large
generous

She is one of the most generous people I know. - O, tanıdığım en eli bol insanlardan biridir.

The portions at this restaurant are generous. - Bu restoranda porsiyonlar boldur.

opulent
rich
claret cup
flush
plentiful, abundant, ample, copious
abounding
exuberant
plentiful

A buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low. - Bir alıcı piyasası malların bol olduğu, alıcıların çok çeşitli seçimlere sahip olduğu, ve fiyatların düşük olduğu bir piyasadır.

We have a plentiful supply of water. - Bol miktarda suyumuz var.

baggy

Mary wore a long baggy T-shirt down to her knees. - Mary dizlerine kadar uzanan uzun bol bir tişört giyiyordu.

These jeans are baggy. - Bu pantolon torba gibi bol.

lavish
handsome
large

He endowed the college with a large sum of money. - O, üniversiteye bol miktarda para bağışladı.

Very large windows assure abundant natural daylight. - Çok büyük pencereler bol doğal gün ışığı sağlar.

caboodle
{s} rank
{s} plenteous
{s} profuse

I apologized profusely. - Ben bolca özür diledim.

Tom apologized profusely. - Tom bol bol özür diledi.

superabundant
{s} riotous
{s} unsparing
affluence
{s} prodigal
{s} unstinted
bol bol
abundantly
bol ceket
slop
bol (giysi)
full
bol (para)
pot
bol (çok)
copious
bol bol
rich
bol bol
bountifully
bol bol
without stint
bol bol
large
bol bol içmek
swill
bol bulunmak
abound in
bol gelmek
be loose-fitting
bol geçme
(Mekanik) clearance fit
bol miktarda
copiously
bol olma
abound
bol olmak
teemed
bol olmayan
spare
bol sarfeden
lavish of
bol suyla çalkalamak
swill
bol yapılmış
loosely made
bol şans
good luck
bol şanslar
break a leg
bol şanslar!
good luck!
bol şanslar!
all the best!
bol kepçe
large bucket
bol bir yemek
hearty meal
bol bir şekilde
lavishly
bol biçmek
to estimate lavishly
bol bol
amply
bol bol
luxuriantly
bol bol
in armfuls
bol bol
abundantly, galore, amply, generously
bol bol
richly
bol bol
profusely

Tom was sweating profusely. - Tom bol bol terliyordu.

He apologized profusely. - O bol bol özür diledi.

bol bol
aplenty
bol bol
in abundance
bol bol
plenty

Tom has had plenty of practice. - Tom bol bol pratik yaptı.

I have plenty of time, but not enough money. - Bol bol zamanım var ama yeterli param yok.

bol bol
superfluously
bol bol
galore
bol bol
generously
bol bol
effusively
bol bol bulunmak
(Dilbilim) pullulate with
bol bol bulunmak
(Dilbilim) teem in
bol bol yiyip içen
freeliver
bol bol/bulamaç
amply, abundantly, generously
bol bulunma
commonness
bol bulunmak
superabound
bol buzlu viski
(Gıda) on the rocks
bol doğramak
1. to spend lavishly. 2. to be lavish in promises
bol elbise
sack dress
bol elbise
loose dress
bol elbise
slack suit
bol gömlek
slop
bol güneş alan oda
sun parlor
bol kalori
large calorie
bol kaynaklar
ample resources
bol kaynaklar
ample resource
bol keseden atmak
to make extravagant promises, scatter promises around
bol keseden atmak
to be free with, to scatter promises around
bol kesim
(Tekstil) wide cut
bol manto
Mantua
bol manto
loose gown worn by women during the 17th and 18th centuries
bol meyve veren ağaç
a good bearer
bol miktar
slathers
bol miktarda
abundantly

The government should finance education more abundantly. - Hükümet eğitimi daha bol miktarda finanse etmeli.

bol miktarda
plenty of

There are plenty of fresh eggs on the table. - Masada bol miktarda taze yumurta var.

The troops had plenty of arms. - Askerlerin bol miktarda silahları vardı.

bol mini elbise
sack
bol olarak
exuberantly
bol olmak
grow on trees
bol olmak (bir yerde)
abound with
bol olmayan
frugal
bol pantolon
slacks
bol pantolon
bags
bol pantolon
loose trousers
bol pantolon
galligaskins
bol paralı
remunerative
bol paça
a wide trouser leg
bol paça
1. a wide trouser leg, baggy trouser leg; bell-bottom trouser leg. 2. slovenly, untidy
bol su ile yıkamak
sluicing
bol su ile yıkamak
wash down
bol suyla yıkamak
scour
bol suyla yıkamak
swill out
bol suyla yıkamak
sluice
bol suyla yıkamak
swill
bol suyla yıkanmış
sluiced
bol suyla yıkanmış
scoured
bol süt veren inek
a good milker
bol teyel
tailor's tack
bol teyel
tailors tack
bol teyel
(Tekstil) tailor’s tacks
bol verilmiş
showered
bol yapraklı
foliate
bol yağda kızartmak
deep-fry
bol yağda kızartılmış
deep fried
bol yer
leeway
bol yetişmek
luxuriate
bol şans
break a leg!
bol şanslar!
good luck, all the best!
bol şekilli
polymorphous
bol bol
{s} superfluous
bol şans
break a leg
dolu (bol)
abundant
bol bol
handsomely
Bol şans
lots of luck
ekini bol ve ucuz olan yer
abundant and cheap, where crops
evde giyilen bol elbise
rich dress worn in the house
ihtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
not enough to need fewer, abundant anti-
aşırı bol
overabundant
bol bol
{s} superabundant
bol bol
{s} spacious
bol bol
handsome
bol bol
easily
büzgülü bol gömlek
smock
derin ve bol balıklı su
swim
eski bol çorap
galligaskins
gönlü bol
generous-hearted
gönülü bol
generous-hearted
işgücü bol ülke
(Ticaret) labour abundant country
işgücü bol ülke
(Ticaret) labor abundant country
kasap, yağı bol olunca gerisini yağlar
(Atasözü) When there is excess it tends to be wasted
kısa bol pantolon
(16.yy.) trunk hose
meyvesi bol
fruitful
sütü bol yağlı bir inek
jersey cow
tavşanı bol olan yer
warren
toprakı bol olsun. May he rest
in peace (said of a non-Muslim)
uzun ve bol giysi
stole
uzun ve bol kemerli palto
Ulster
çiçeği bol
flowering
çok bol
It's too loose
bol